X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 32437
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Dziś Pingwinkowi powiemy, co o bezpieczeństwie naszym wiemy. Scenariusz hospitacji diagnozującej w grupie dzieci 4-letnich

Temat: Dziś Pingwinkowi powiemy co o bezpieczeństwie naszym wiemy.

Cel ogólny: Badanie poziomu wiadomości i umiejętności dziecka w zakresie poprawnego zachowania się w sytuacjach zagrożenia życia

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego:

6.Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych
Dziecko kończące wychowanie przedszkolne i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:
1)wie, jak trzeba zachować się w sytuacji zagrożenia i gdzie można otrzymać pomoc, umie o nią poprosić;
2) orientuje się w bezpiecznym poruszaniu się po drogach i w korzystaniu ze środków transportu;
3)zna zagrożenia płynące ze świata ludzi, roślin i zwierząt
5) próbuje samodzielnie i bezpiecznie organizować sobie czas wolny w przedszkolu i w domu; ma rozeznanie, gdzie można się bezpiecznie bawić, a gdzie nie.

1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.
Dziecko kończące wychowanie przedszkolne i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

1) obdarza uwagą dzieci i dorosłych, aby rozumieć to, co mówią i czego oczekują; grzecznie zwraca się do innych w domu, w przedszkolu, na ulicy;

3) w miarę samodzielnie radzi sobie w sytuacjach życiowych i próbuje przewidywać skutki swoich zachowań;
5) umie się przedstawić: podaje swoje imię, nazwisko i adres zamieszkania; wie, komu można podawać takie informacje.

3. Wspomaganie rozwoju mowy oraz innych umiejętności komunikacyjnych dzieci.
Dziecko kończące wychowanie przedszkolne i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

2) mówi płynnie, niezbyt głośno, dostosowując ton głosu do sytuacji lub komunikuje się w inny zrozumiały sposób;
3) uważnie słucha, pyta o niezrozumiałe fakty i formułuje dłuższe wypowiedzi o ważnych sprawach;

4. Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.
Dziecko kończące wychowanie przedszkolne i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

1) przewiduje, w miarę swoich możliwości, jakie będą skutki czynności manipulacyjnych na przedmiotach (wnioskowanie o wprowadzanych i obserwowanych zmianach);


5. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.
Dziecko kończące wychowanie przedszkolne i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

4) uczestniczy w zajęciach ruchowych, w zabawach i grach w ogrodzie przedszkolnym, w parku, na boisku, w sali gimnastycznej.

8. Wychowanie przez sztukę – muzyka: różne formy aktywności muzyczno-ruchowej (śpiew, gra, taniec).
Dziecko kończące wychowanie przedszkolne i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:
3) wyraża stany emocjonalne, pojęcia i zjawiska pozamuzyczne różnymi środkami aktywności muzycznej – instrumentalnej (z użyciem instrumentów perkusyjnych oraz innych przedmiotów), wokalnej i ruchowej;

14. Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania.
Dziecko kończące wychowanie przedszkolne i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:
1) potrafi określić kierunki oraz miejsca na kartce papieru, rozumie polecenia typu: narysuj kółko w lewym górnym rogu kartki, narysuj szlaczek, zaczynając od lewej strony kartki;
2) potrafi uważnie patrzeć (organizuje pole spostrzeżeniowe), aby rozpoznać i zapamiętać to, co jest przedstawione na obrazkach;
3) dysponuje sprawnością rąk oraz koordynacją wzrokowo-ruchową potrzebną do rysowania, wycinania i nauki pisania;
7) rozumie sens informacji podanych w formie uproszczonych rysunków oraz często stosowanych oznaczeń i symboli, np. w przedszkolu, na ulicy, na dworcu.

Cele szczegółowe:

- Potrafi podać swoje dane osobowe;
- Wie, komu może ujawnić swoje dane;
- Zna i przestrzega zasady bezpiecznej zabawy w sali, ogrodzie przedszkolnym;
- Potrafi rozpoznać podaną sytuację jako zagrażającą zdrowiu i bezpieczeństwu;
- Potrafi wymienić miejsca i urządzenia z jakimi może spotkać się w domu;
- Zna zasady bezpiecznego zachowania na ulicy;
- Wie jak zachować się w kontakcie z nieznajomym;
Metody:
Czynne - zadań stawianych do wykonania, samodzielnych doświadczeń, ćwiczeń utrwalających
Słowne- rozmowa
Oglądowe- ilustracje, obrazki
Aktywna- elementy pedagogiki zabawy
Forma:
zbiorowa, indywidualna.

Środki dydaktyczne;

ilustracje przedstawiające różne właściwe i niebezpieczne sytuacje, pacynka Pingwina Detektywa, piłka, karteczki z pytaniami , sygnały świetlne: czerwony i zielony krążek, czarodziejski worek, obrazki różnych przedmiotów bezpiecznych i niebezpiecznych ,białe kartki papieru, kartoniki białe i czarne dla każdego dziecka , buźki (smutna i wesoła), ilustracje karetki, radiowozu i samochodu straży pożarnej z ich numerami , karta pracy dla każdego dziecka, muzyka KLANZA

Przebieg
Sytuacja edukacyjna Umiejętność
1.Przywitanie
Zabawa na powitanie „ Magiczny klej” -odczuwa radość z pląsania

2.Wprowadzenie „ Spotkanie dzieci z Pingwinkiem Detektywem”
-utrzymuje kontakt słuchowy i wzrokowy z osobą mówiącą

3 Przedstaw się – rundka z piłeczką,
Jestem Detektyw Pingwin i mam dla was I zadanie. Powiedzcie jak się nazywacie i gdzie mieszkacie.
-pamięta adres (miejscowość, ulica)


4„Kto może znać moje dane?”
I dlaczego? Która odpowiedź jest poprawna?


-wie, ze w sytuacjach zagrażających zdrowiu lub życiu jego i innych trzeba zawołać osobę dorosłą
-stara się właściwie zinterpretować przekaz niewerbalny

5 Zad. II „Właściwe i niewłaściwe zachowania”.
Co dzieci mogą, a czego nie powinny robić w przedszkolu, w domu , na podwórku ?
-rozpoznaje właściwe i niewłaściwe zachowania jako bezpieczne lub zagrażającą zdrowiu i bezpieczeństwu;
6 Zad. III Uważaj na kolory sygnalizacji świetlnej -zabawa ruchowa -zna znaczenie znaków, sygnalizacji świetlnej dotyczącej pieszych, wie kiedy i gdzie można przejść przez ulicę
-stosuje sygnały w zabawie (czerwony – stój, zielony - idź)

7 Zad. IV Zabawa „Czarodziejski worek.
Dzieci nazywają przedmioty i mówią czy można się nimi bawić czy nie.
-unika miejsc i przedmiotów niebezpiecznych
8.Zabawa
„Wyrzucamy niebezpieczeństwa”. Dzieci robią z gazet kule i wrzucają je do kosza. Aby nigdy więcej nie stanęły na naszej drodze.
-stara się właściwie zinterpretować przekaz niewerbalny

9. Zabawa bez słów „TAK – NIE” - udzielanie odpowiedzi na zadane pytanie poprzez podniesienie kartoników czarnego – jeśli odpowiedź jest zła i białego jeśli jest prawidłowa. Każde dziecko odpowiada na jedno z pytań:


- rozpoznaje podaną sytuację jako bezpieczną lub zagrażającą zdrowiu i bezpieczeństwu;
10. Ważne numery”- Na jaki numer trzeba zadzwonić, zabawa ruchowa -odczuwa radość z zabaw i ćwiczeń ruchowych
-odtwarza krótkie wiersze i rymowanki
-szuka w otoczeniu dużych i charakterystycznych przedmiotów na polecenie dorosłego

11 Sprawdź , gdzie parkują poszczególne pojazdy- ćwiczenia graficzne,


- wskazuje punkty na kartce: prawy, lewy górny róg, prawy, lewy dolny róg;
- łączy linią punkty według instrukcji nauczyciela, kreśli wzory literopodobne po śladzie

12. Ewaluacja- Detektyw Pingwin dziękuje wszystkim dzieciom za udział w zajęciu. Informuje że w wyniku przeprowadzonego śledztwa doszedł do wniosku że dzieci z grupy Skrzaty zdały test na agentów bezpieczeństwa. Wręcza wszystkim dzieciom medale

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.