X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 32430

Körperteile - wir spielen und lernen. Scenariusz lekcji języka niemieckiego w klasie I szkoły podstawowej

SCENARIUSZ LEKCJI JĘZYKA NIEMIECKIEGO
W KLASIE I SZKOŁY PODSTAWOWEJ

TEMAT LEKCJI: Körperteile – wir spielen und lernen.
(Części ciała – bawimy się i uczymy.)

CELE LEKCJI:
a) Cel ogólny: uczeń ćwiczy materiał leksykalny z rozdziału Was tut dir weh? (Co cię boli?).
b) Cele szczegółowe:
- uczeń zna i stosuje niemieckie nazwy podstawowych części ciała,
- uczeń rozpoznaje nazwy poznanych części ciała ze słuchu,
- uczeń pokazuje części ciała znane mu w języku niemieckim,
- uczeń zna i śpiewa z pomocą płyty CD piosenkę Mein Kopf tut weh (Boli mnie głowa),
- uczeń rozwija sprawność mówienia, słuchania oraz czytania,
- uczeń rozwija sprawność współpracowania w parze oraz w grupie rówieśników.

METODY PRACY:
a) metoda audiolingwalna,
b) metoda audiowizualna,
c) metody aktywizujące (gry i zabawy dydaktyczne),
d) elementy metody Total Physical Response (metoda pracy całym ciałem).

FORMY PRACY:
a) praca z całą klasą,
b) praca w grupach,
c) praca w parach.

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
a) zestaw kart obrazkowych,
b) materiały przygotowane przez nauczyciela,
c) pacynka misia Theo,
d) podręcznik ABCDeutsch dla klasy I z płytą CD,
e) odtwarzacz płyt CD,
f) tablica,
g) magnesy.

TOK LEKCJI:
I. Moment organizacyjny.
- Powitanie.
- Nauczyciel zapoznaje klasę z celem lekcji.
II. Moment powtórzeniowy.
- Piosenka:
Dzieci otwierają książki na stronie 30. Nauczyciel powtarza z klasą tekst piosenki poznanej na poprzedniej lekcji. Następnie pyta uczniów o nazwy części ciała występujące w utworze. Na zakończenie powtórki wszyscy śpiewają piosenkę Mein Kopf tut weh (Boli mnie głowa) i jednocześnie pokazują na sobie części ciała, o których jest mowa w poszczególnych częściach utworu.
III. Dominanta lekcji.
- Zabawa z misiem Theo
Nauczyciel wybiera kolejno 9 uczniów, którzy wychodzą na środek klasy. Dzieci losują nazwę jednej części ciała. Odczytują głośno napis, a następnie pokazują wylosowaną przez siebie część ciała na misiu Theo. W przypadku, gdy dziecko się pomyli lub nie zna danego rzeczownika, nauczyciel prosi o odpowiedź innego ucznia.
- Zawody Głuchy telefon:
Klasa zostaje podzielona na dwie grupy. Dzieci ustawiają się w przejściach między ławkami. Nauczyciel szepcze do ucha pierwszemu uczniowi w rzędzie niemiecką nazwę wybranej części ciała, a ten przekazuje ją szeptem następnej osobie. Ostatni uczeń podaje głośno usłyszaną nazwę. Jeśli nazwa będzie poprawna, grupa otrzymuje 1 punkt. W przypadku pomyłki nauczyciel podaje głośno dzieciom właściwą nazwę. Dzieci mogą otrzymać dodatkowo 1 punkt za poprawne przetłumaczenie wyrazu na język polski. Grupa, która zdobędzie więcej punktów, otrzymuje plusika za aktywność.
- Gra Loteryjka obrazkowa:
Uczniowie pracują w parach. Każda para otrzymuje zestaw składający się z 7 obrazków oraz 7 napisów. Zadanie uczniów polega na wymieszaniu kart, przyjrzeniu się obrazkom, odczytaniu nazw części ciała oraz dopasowaniu napisu do właściwego obrazka. Nauczyciel kontroluje pracę uczniów. Na koniec sprawdza wykonane zadanie.
- Zabawa Bingo:
Nauczyciel wybiera ucznia, który wychodzi na środek klasy. Pokazuje mu obrazek z wybraną częścią ciała. Uczeń mówi głośno Das ist bimbalabim ... nie podając nazwy części ciała. Tajemnicze słowo bimbalabim zastępuje dane wyrażenie. Reszta klasy odgaduje nazwę części ciała. Jeśli komuś uda się podać właściwy rzeczownik, uczeń stojący na środku woła Bingo!

IV. Czynności końcowe.
- Określenie i objaśnienie zadania domowego.
Uczniowie wykonują w domu ćwiczenie otrzymane od nauczyciela. Polega ono na wycięciu obrazków z wybranymi częściami ciała, przyklejeniu ich we właściwym miejscu na rysunku przedstawiającym misia oraz pokolorowaniu powstałego obrazka.
- Ewaluacja – uczniowie otrzymują 2 kartoniki (w zielonym i czerwonym kolorze); nauczyciel pyta dzieci, czy lekcja podobała im się; uczniowie podnoszą kartonik w wybranym przez siebie kolorze (kartonik zielony – TAK, kartonik czerwony – NIE).
- Pożegnanie.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.