X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 32378
Przesłano:
Dział: Biblioteka

Bajkowisko - scenariusz zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym

Temat: Bajkowisko – scenariusz zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym
Czas trwania: 60 min.
Uczestnicy: dzieci w wieku 5-7 lat.

Cele ogólne:
* Zapoznanie z różnymi nośnikami dźwięku i obrazu: kaseta video, kaseta magnetofonowa, płyta gramofonowa, klisza, książka papierowa, książki wykonane z innych materiałów (np. z gąbki, plastiku itp.), audiobook, płyta DVD.
* Uświadomienie dzieciom wartościowej roli bajek i baśni.
* Kształcenie umiejętności słuchania odczytywanego przez nauczyciela tekstu oraz umiejętności wypowiadania się nt. wysłuchanego tekstu.
* Upowszechnianie idei głośnego czytania.
* Rozwijanie wyobraźni twórczej dzieci i kształcenie umiejętności plastycznych.
* Rozwijanie umiejętności koncentracji i skupienia uwagi u dzieci.
* Popularyzacja zbiorów Filii PBW w Zgierzu.

Cele operacyjne:
Dziecko:
* Potrafi wymienić różne nośniki, na których może być zapisany obraz i/lub dźwięk.
* Potrafi w skupieniu słuchać tekstu czytanego przez nauczyciela oraz oglądać bajkę wyświetlaną za pomocą rzutnika.
* Umie wymienić tytuły prezentowanych baśni i bajek oraz ich bohaterów.
* Umie wykonać pracę plastyczną lub pokolorować kolorowankę tematycznie nawiązująca do omawianych utworów.

Metody pracy:
* Oparte na słowie: słuchanie tekstu czytanego przez nauczyciela, rozmowa kierowana, pogadanka.
* Oparte na oglądzie: prezentacja filmów na rzutniku, wystawa książek.
* Oparte na działaniu: praca plastyczna.

Formy pracy:
* Zbiorowa.
* Indywidualna.

Pomoce:
* Wystawa „W świecie bajek”, na którą składają się baśnie i bajki utrwalone na różnych nośnikach: kaseta video, kaseta magnetofonowa, płyta gramofonowa, klisza, slajdy, książka papierowa, książki wykonane z innych materiałów (np. z gąbki, plastiku itp.), audiobook, płyta DVD.
* Rzutnik (projektor) do wyświetlania filmów z kliszy lub slajdów.
* Kredki, papier A4 lub kolorowanki z postaciami z omawianych bajek i baśni (po jednej dla każdego dziecka).

PRZEBIEG ZAJĘĆ:
1. Powitanie i wprowadzenie tematu zajęć.
2. Prezentacja eksponatów z wystawy.
Dzieci oglądają wystawę, nauczyciel zachęca je do odgadywania, czym są i do czego służą poszczególne przedmioty oraz czy jest na nich utrwalony dźwięk, obraz, czy też jedno i drugie. Wyjaśnia do czego służą poszczególne przedmioty i w jaki sposób można odtworzyć zapisane na nich informacje.
3. Projekcja bajek na rzutniku – głośne czytanie dzieciom i omówienie treści bajek.
Nauczyciel prezentuje dzieciom bajki i baśnie utrwalone na kliszy lub slajdach (ważne by zapewnić w tym celu odpowiednie warunki, czyli maksymalne zaciemnienie pomieszczenia, w którym odbywa się projekcja). Za pomocą projektora wyświetla bajki i czyta tekst. Można zaprezentować i omówić 3-4 bajki. Następnie nauczyciel pyta dzieci o wrażenia, jakie towarzyszyły im podczas tego typu prezentacji bajek.
4. Praca plastyczna.
Dzieci wykonują pracę plastyczną, która tematycznie nawiązuje do tematu zajęć. Dzieci młodsze lub te, które słabiej radzą sobie z samodzielnym wykonaniem ilustracji, mogą pokolorować kolorowankę przedstawiającą postać z bajki.
5. Podsumowanie i ewaluacja zajęć – swobodne wypowiedzi dzieci nt. zrealizowanych zajęć.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.