X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 32358
Przesłano:

Spotkanie z lekturą "Brzydkie kaczątko"

SCENARIUSZ ZAJĘĆ ZINTEGROWANYCH KL III
Temat dnia : Spotkanie z lekturą: Hans Christian Andersen ,,Brzydkie kaczątko”
Rodzaj aktywności: edukacja polonistyczna, matematyczna

Cele ogólne:
- rozwijanie umiejętności swobodnego i poprawnego wypowiadania się,
- wzbogacenie wiadomości o autorze baśni H. Ch. Andersenie,
- doskonalenie umiejętności wyróżniania postaci i wydarzeń,
- utrwalenie wiadomości o przymiotniku,
- bogacenie słownictwa uczniów,
- kształtowanie wyrozumiałości i tolerancji w stosunku do innych ludzi.
Cele szczegółowe
Uczeń:
- poprawnie odczytuje tekst,
- prawidłowo porządkuje tytuły wydarzeń,
- uczy się empatii czyli wczuwania w sytuacje drugiego człowieka
- wyraża opinię na dany temat,
- ćwiczy nawyk czytania i pisania
- uczy się korzystania z różnych źródeł wiedzy
- rozpoznaje przymiotniki
Metody: oparte na słowie, aktywizujące praktyczne, poszukujące, praca z tekstem
Formy pracy: zbiorowa, indywidualna.
Środki dydaktyczne: ilustracja brzydkiego kaczątka, tytuły wydarzeń, książka "Baśnie" H. Ch. Andersena, karteczki, karty pracy, Lekturnik.
Przebieg zajęć:
1.Przywitanie.
2 .Wprowadzenie do tematu lekcji.
Wykonajcie obliczenia, wyniki uporządkujcie rosnąco, a następnie odczytajcie hasło.
Hasło: Brzydkie kaczątko. Dziś wstąpimy w świat „Brzydkiego kaczątka” . Poznamy jego historię.
2. Odczytanie przez uczniów informacji o Andersie Hansie Christianie.( Lekturnik s.41)
3. Rozwiązywanie krzyżówki – zapisywanie tytułów baśni pisarza ( Lekturnik s. 23)
4. Odszukanie wyjaśnienia hasła w ,,Słowniczku czytelnika”
* sprawdzenie wiadomości dzieci na temat, w jakich źródłach możemy odszukać wyjaśnienie pojęcia
5. Wyodrębnienie postaci występujących w baśni "Brzydkie kaczątko"
- Jakie postaci występują w baśni? (kaczątko, inne zwierzęta z podwórka, inne łabędzie, dzieci, dziewczyna karmiąca drób, narrator).
- Która postać jest postacią główną?
- Jaki ptak opiekował się początkowo kaczątkiem? (kaczka)
6. Ustalenie kolejności wydarzeń
- Jaki los spotkał kaczątko po przyjściu na podwórko? (wszyscy się śmiali, dokuczali, niektóre ptaki szczypały, popychały, dziewczyna karmiąca drób odganiała je).
- Dlaczego wszyscy dokuczali małemu ptakowi? (Ponieważ ich zdaniem było brzydkie, niezgrabne, niepodobne do żadnego ptaka z podwórka.)
- Jak czuło się kaczątko w tej sytuacji? (Było smutne, nieszczęśliwe, płakało).
- Co postanowiło zrobić? (Postanowiło odejść z podwórka).
7. Wyszukiwanie zdań , co zwierzęta mówiły na temat brzydkiego kaczątka np.
,, Fe, jak wygląda tamto kaczątko! Nie chcemy go tu mieć pomiędzy nami! – I zaraz potem jedna z kaczek podfrunęła dziobnęła kaczątko w kark.”
,, Wszystkie są śliczne oprócz tego jednego, które się nie udało. Byłoby dobrze, gdybyś je mogła odmienić”
,,Ale zarówno kaczki jak kury dziobały, potrącały, kopały i wyśmiewały biedne kaczątko, które ostatnie wykluło się z jajka i było takie brzydkie. – Za duże!”
,, a potem działo się coraz gorzej. Wszyscy prześladowali biedne kaczątko, nawet rodzeństwo było bardzo niedobre dla niego – żeby cię kot porwał, ty wstrętny potworze!- mówiły kaczęta. A matka dodawała;
-,,byłoby lepiej, żebyś sobie poszedł gdzieś daleko!”
,,Jesteś strasznie brzydki!- mówiły kaczki.
8. Tworzenie banku wyrazów określających brzydkie kaczątko (wykorzystanie metod aktywizujących)
* Utrwalenie wiadomości o przymiotniku. Nauczyciel przypina na tablicy szablon kaczątka, uczniowie zapisują na małych karteczkach przymiotniki, określające cechy brzydkiego kaczątka. Każde dziecko zapisuje jeden przymiotnik, który, jego zdaniem, najlepiej określa kaczątko, następnie karteczkę przypina na szablon.
9. Nawiązanie do przeżyć dzieci
- Czy cieszy was takie zakończenie baśni? Czego można się z niego nauczyć?
- Czy sytuacje podobne do opisanej w baśni zdarzają się wśród ludzi? Zwrócenie przez nauczyciela uwagi, że wygląd zewnętrzny nie świadczy o wartości człowieka.
10. Czy inny to znaczy gorszy? – próba odpowiedzi na postawione pytanie. Nauczyciel prezentuje uczniom dwa kartony. Jeden owinięty ładnym papierem, w którym znajduje się stary zniszczony przedmiot np. książka, natomiast drugi jest szary i brzydki w nim umieszczony jest ładny kolorowy eksponat. Uczniowie dokonują wyboru, który karton bardziej im się podoba i uzasadniają swoją wypowiedź. Następnie nauczyciel wyciąga przedmioty zamieszczone w kartonach i toczy dyskusje czy rekwizyty zostały włożone przypadkowo. Przytoczenie przez nauczyciela, cytatu „Nie szata zdobi człowieka”. Zwrócenie przez nauczyciela uwagi, że wygląd zewnętrzny nie świadczy o wartości człowieka .W naszym dzisiejszym świecie źle traktuje się ludzi pozbawionych majątku, stanowiska i mniej zdolnych. Pojawia się uprzedzenie do takich ludzi. Ocenia się ich z góry, jako ludzi nic nie wartych. A to błąd. Chciałabym, żebyście zapamiętali, że tacy ludzi są tak samo wspaniali, jak reszta społeczeństwa. Nie wolno ich prześladować czy obrażać tylko dlatego, że są inni. Bo może się okazać, ze pod postacią brzydkiego kaczątka kryje się przepiękny łabędź. Pamiętajcie również, że nie liczy się wygląd, ale to co człowiek ma w sercu i to jaki jest dla innych ludzi.
11. Ciekawostka. Andersen był chłopcem nieśmiałym, niezręcznym, i do tego ubogim. Koledzy nie żałowali mu szyderstw, kpin i szturchańców, co spowodowało odsunięcie się poety od ludzi. Podobnie wyglądają dzieje małego kaczątka.
12. Praca domowa: Napisz, czy cieszy cię, że brzydkie kaczątko stało się łabędziem. Dlaczego?(Lekturnik, s. 25).
13. Podsumowanie zajęć.
Nauczyciel rozdaje każdemu uczniowi kartę ewaluacji:
Należy ocenić w skali od 1 do 6. Czy podobały Ci się dzisiejsze zajęcia?
1 2 3 4 5 6
2. Jak oceniasz swój udział w zajęciach?
1 2 3 4 5 6

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.