X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 32356
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Plan pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej na październik dla 6 latków

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO DYDAKTYCZNEJ I OPIEKUŃCZEJ NA PAŹDZIERNIK DLA 6 -LATKÓWTEMATYKA KOMPLEKSOWA:

1. JESIEŃ DAJE NAM OWOCE I WARZYWA.
2. JESIEŃ W PARKU I W LESIE
3. KTO NAM LISTY PRZYNOSI?ZADANIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE I OPIEKUŃCZE:

Budzenie zaciekawienia bogactwem i pięknem przyrody oraz środowiskiem społeczno - kulturowym.
Przyswojenie przekonania o konieczności jedzenia pokarmów niezbędnych dla zdrowia np. warzyw i owoców.
Przestrzeganie zakazu zrywania i próbowania owoców bez zgody dorosłych.
Posługiwanie się nazwami drzew rozpoznawanych po owocach np. jabłoń, grusza, śliwa oraz po liściach np. kasztanowiec, klon, dąb.
Porównywanie liczebności zbiorów, posługiwanie się liczebnikami głównymi w zakresie możliwym dla dzieci, określanie długości przedmiotów. Doskonalenie umiejętności dodawania na liczmanach lub w pamięci.
Rozróżnianie pojęć: głoska, litera, sylaba, zdanie. Kształcenie słuchu fonematycznego, głoskowanie prostych wyrazów.
Tworzenie warunków do wszechstronnej aktywności dziecka, wyrażania siebie w różnych formach ekspresji.


I. JESIEŃ DAJE NAM OWOCE I WARZYWA

1. „W sadzie”- rozmowa przy obrazku, zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 3:
- dz. poznają prace wykonywane w sadzie jesienią,
- posługują się nazwami drzew owocowych,
- budują wypowiedzi poprawne gramatycznie,
- wyszukują wyrazy rozpoczynające się głoską o,
- wyszukują w tekście literę o

2. „ Pac, gruszka do fartuszka” - słuchanie piosenki połączone z oglądaniem owoców w kąciku przyrody, wydzieranie owoców z papieru:
- dz.poznają słowa i melodię piosenki,
- poznają różne sposoby przerabiania owoców,
- rozumieją znaczenie jedzenia owoców dla zachowania zdrowia,
- rozwijają sprawność manualną poprzez wydzieranie,
- wydzierają po śladzie owoce

3. „ Jabłka, gruszki, śliwki”- zabawa dydaktyczna doskonaląca umiejętność dodawania, zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 3:
- dz. z uwagą wysłuchują wiersza „ Wpadła gruszka do
fartuszka”,
- przeliczają ilość owoców w wierszu,
- dz. dodają na palcach, liczmanach lub w pamięci
w zakresie 10

4. „ Owocowe szaszłyki”- zajęcie gospodarcze:
- dz. nazywają przyniesione owoce,
- wyjaśniają konieczność odpowiedniego przygotowania owoców do spożycia,
- znają wartości odżywcze owoców,
- dbają o higienę i porządek podczas wykonywania owocowych szaszłyków,
- ostrożnie i poprawnie posługują się nożem,
- rozpoznają i nazywają smaki

5. „ Owoce”- zabawa do piosenki „Pac, gruszka do fartuszka”, konstruowanie przestrzennych owoców z papieru:
- dz. utrwalają słowa i melodię piosenki,
- rozwijają orientacje w przestrzeni,
- reagują na sygnał słuchowy i wzrokowy,
- usprawniają ruchome narządy artykulacyjne,
- owijają krepą litery do ułożenia napisu „owoce”- I grupa,
- tworzą przestrzenne owoce z kolorowego papieru

6. „W ogrodzie warzywnym”- rozmowa w kąciku przyrody, zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 3:
- dz. określają cechy warzyw: rodzaj (nazwa), kształt, wielkość, kolor,
- grupują warzywa według rodzajów,
- doskonalą liczenie w dostępnym zakresie,
- doskonalą koordynację wzrokowo- ruchową
7. „Które warzywo zniknęło?” – zabawa dydaktyczna rozwijająca pamięć i spostrzegawczość wzrokową, słuchanie piosenki „Jarzynowy wóz”:
- dz. rozwijają pamięci i spostrzegawczość wzrokową,
- poprawnie stosują końcówki liczebników i rzeczowników w połączeniu ze sobą,
- stosują liczebniki porządkowe, ustalają miejsce w szeregu,
- poznają słowa i melodię piosenki, wspólnie śpiewają refren

8. „ Jarzynowy teatrzyk” – słuchanie wiersza B. Lewandowskiej połączone z wykonaniem pracy przestrzennej „Kukiełka z warzyw”:
- dz. uważnie słuchają utworu i udzielają odpowiedzi na pytania dotyczące jego treści,
- rozwijają pomysłowość i wyobraźnię,
- doskonalą sprawność manualną,
- podejmują próby prowadzenia dialogu z użyciem kukiełek,
- pokonują nieśmiałość podczas występów przed całą grupą

9. „Sałatka”- słuchanie wiersza Joanny Papuzińskiej połączone z zajęciem gospodarczym – wykonanie surówki:
- dz. uważnie słuchają utworu, wypowiadają się na jego temat,
- nazywają przyniesione warzywa,
- samodzielnie wykonują proste czynności gospodarcze,
- spożywają własnoręcznie przygotowaną potrawę,
- zwracają uwagę na zapach, smak sałatki oraz wartości odżywcze

Zabawy ruchowe:

1. „Jabłka, gruszki, śliwki” – zabawa orientacyjno -porządkowa.
2. „Strach na wróble w sadzie” – zabawa bieżna.


II. JESIEŃ W PARKU I W LESIE

1. „ W parku”- wycieczka do parku:
- dz. poznają rolę jaką pełnią parki w miastach,
- utrwalają zasady zachowania się w parku,
- odpowiednio zachowują się w miejscu wypoczynku innych osób,
- obserwują i nazywają zmiany zachodzące w przyrodzie w danej porze roku,
- nazywają zwierzęta i drzewa występujące w parku,
- słuchają odgłosów parku

2. „Las jesienią”- nauka piosenki „ Grzybki”, wykonanie drzew z szarego i kolorowego papieru:
- dz. poznają słowa i melodię piosenki,
- określają jej nastrój, śpiewają refren grupowo,
- wykonują drzewa w III grupach: z wydzieranki oraz z krepowych kulek,
- doskonalą sprawność manualną oraz umiejętność współpracy w grupach

3. „ Kasztany i żołędzie”- zabawa dydaktyczna – układanie rytmów, zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 3:
- dz. dostrzegają rytm słuchany i układają go za pomocą symboli,
- odtwarzają dźwiękiem rytm przedstawiony graficznie lub ułożony z darów przyrody,
- przyklejają kasztany i żołędzie tworząc określony rytm,

4. „ Grzybki”- tworzenie akompaniamentu do piosenki, lepienie grzybków z masy solnej:
- dz. doskonalą poczucie rytmu,
- rozwijają pamięć muzyczną,
- śpiewają piosenkę grupowo oraz indywidualnie,
- rozpoznają i nazywają wybrane grzyby na ilustracjach,
- rozwijają sprawność manualną,
- nadaje masie kształt grzyba, formuje wałeczek oraz kulkę

5. „Wiewiórka i dąb” - słuchanie utworu Tomasza Jabłońskiego, wykonanie ćwiczenia „Od żołędzia do dębu”, zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 4:
- dz. uważnie słuchają utworu czytanego przez nauczycielkę,
- poznają etapy rozwoju drzewa,
- dostrzegają następstwa pór roku,
- rozwijają logiczne myślenie,
- doskonalą koordynację wzrokowo – ruchową

6. „ Jakie to drzewo?”- zabawa dydaktyczna utrwalająca nazwy drzew, zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 4:
- dz. znają cechy środowiska przyrodniczego jakim jest las,
- rozpoznają i nazywają wybrane drzewa na ilustracjach,
- dopasowują liście oraz owoce do drzewa,
- nazywają części drzewa

7. „ Jesienny bukiet ”- słuchanie piosenki „Bukiet liści”, rysowanie pastelami martwej natury:
- dz. z uwagą słuchają piosenki,
- określają jej nastrój, tempo,
- oglądają jesienny bukiet, opisują jego wygląd słowami,
- poznają znaczenie słowa „ martwa natura”,
- rysują pastelami jesienny bukiet

8. „ Szal dla pani Jesieni”- zabawa dydaktyczna – porównywanie długości, zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 4:
- dz. korzystając z darów jesieni układają różnej długości szale,
- porównują długości i stosują określenia: długi, krótki, taki sam, dłuższy, krótszy, najdłuższy, najkrótszy

9. „Jesień u fryzjera” - nauka wiersza, opowieść ruchowa „ W lesie”:
- dz. z uwaga słuchają wiersza,
- wypowiadają się na jego temat,
- rytmizują fragmenty wiersza,
- posługują się różnym natężeniem oraz tempem mowy,
- podejmują próby recytacji indywidualnej,
- ilustrują ruchem opowieść nauczycielki


Zabawy ruchowe:

1. „Zbieramy szyszki” – zabawa z elementem skłonu.
2.„Grzybki” – zabawa z elementem równowagi.


III. KTO NAM LISTY PRZYNOSI?

1. „ Na poczcie”- wycieczka na pocztę:
- dz. poznają pocztę, jej wyposażenie, pracowników, przeznaczenie,
- zachowują się kulturalnie w miejscu publicznym,
- wzbogacają wiadomości poprzez stawianie pytań
- stosują zasady bezpiecznego zachowania się w miejscach publicznych

2. „Poczta” - zabawa tematyczna w pocztę, zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 4:
- dz. potrafią zorganizować z pomocą nauczycielki kącik poczty,
- wiedzą do czego służą poszczególne rekwizyty,
- ustalają i przestrzegają zasad zabawy,
- pełnią określone role,
- stosują w zabawie zwroty grzecznościowe

3. „ Znaczki pocztowe”- oglądanie klaserów ze znaczkami inspiracją do wykonania znaczka pocztowego:
- dz. oglądają kolekcję znaczków pocztowych,
- opisują ich wygląd,
- wiedzą co to jest klaser,
- projektują własny znaczek, rysują go pastelami,
- wycinają nożyczkami z ząbkami ( po śladzie ) prostokąt

4. „ Dwa listy”- teatrzyk kukiełkowy do wiersza „Dwa listy”, opowieść ruchowa „ Idzie pan listonosz”:
- dz. poznają losy głównych bohaterów,
- poznają sytuacje, kiedy może być potrzebna znajomość własnych danych,
- znają swój adres, imię i nazwisko,
- układają historyjkę obrazkową ilustrującą drogę listu,
- ilustrują ruchem opowieść nauczycielki

5. „ Pan listonosz”- rytmizowanie tekstów o listonoszu, stemplowanie papieru:
- dz. opisują cechy i rolę listonosza,
- układają samodzielnie teksty o listonoszu, o poczcie i rytmizują je,
- kształtują poczucie rytmu,
- budują poprawne zdania,
- ozdabiają papier pieczątkami, tworzą kompozycje ze stempli


Zabawy ruchowe:
1. „ Na pocztę”- zabawa doskonaląca sprawne ustawianie się parami.


PRACA INDYWIDUALNA:

- utrwalanie zdobywanych wiadomości, poznawanych wierszy, piosenek i tańców,
- utrwalanie i ustalanie zasad obowiązujących w przedszkolu i grupie, wdrażanie do przestrzegania ich oraz kulturalnego zachowania się
- diagnoza rozwoju i możliwości dziecka,
- rysowanie szlaczków,
- rozwijanie słuchu fonematycznego, głoskowanie prostych wyrazów,
- rozróżnianie pojęcia głoska, sylaba, wyraz, zdanie,

WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM I RODZICAMI:

- Kontakty indywidualne z rodzicami nt zachowania się dziecka w przedszkolu.
- Informowanie rodziców o planowanych wyjściach.
- Poinformowanie rodziców o wynikach gotowości szkolnej.
- Wyjście do biblioteki osiedlowej na zajęcia.
- Wyjście do Baja Pomorskiego na przedstawienie
- Spacer na rynek osiedlowy.
- Udział w uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

ZESTAWY ĆWICZEŃ PORANNYCH:

ZESTAW NR 5- stosowanie się do dźwiękowych sygnałów,
- pobudzenie do dalszej aktywności w ciągu dnia.

ZESTAW NR 6- ćwiczenia tułowia,
- zdyscyplinowanie grupy.

ZESTAW NR 7- ćwiczenie równowagi,
- zorganizowanie grupy,

ZESTAW NR 8- wzmacnianie mięśni grzbietu.
- nabywanie lepszej orientacji podczas biegu.

ZESTAWY ĆWICZEŃ GIMNASTYCZNYCH:

ZESTAW NR 3- ćwiczenia wzmacniające mięśnie obręczy
barkowej,
- ćwiczenie mięśni brzucha,
- sprawne przebieranie się w stroje
gimnastyczne,
- utrwalenie pozycji wyjściowych.


ZESTAW NR 4- ćwiczenia mięśni grzbietu,
- wzmocnienie dużych grup mięśniowych,
- doskonalenie umiejętności ustawiania się
w szeregu,
- sprawne reagowanie na sygnały.

LITERATURA:

„ Diagnoza przedszkolna”, B. Janiszewska
„Dziecięca matematyka”, E. Gruszczyk-Kolczyńska.
„Klucz do uczenia”, G. Dolya
„Metodyka wychowania fizycznego”, Molier
„Materiały metodyczne dla nauczycieli”, praca zbiorowa pod red. M. Koc
„Obserwacja w poznawaniu dziecka”, Hajnicz
„ Przygoda z uśmiechem”. Przewodnik metodyczny 1, B. Godzimirska
„Sto pomysłów zabaw i zajęć...”, I. Dudzińska
„W kręgu zabawy” , J. Pytlarczyk
„Wybór literatury”, H. Kruk.
„Zagadki”, Stec.

Plan opracowała Katarzyna Brodowska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.