X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 32352
Przesłano:

Jak zmienia się przyroda w kolejnych porach roku. Konspekt do lekcji przyrody w klasie czwartej

Studia Podyplomowe z Pedagogiki Specjalnej-Oligofrenopedagogiki
Renata Bujas

Konspekt do lekcji przyrody w klasie czwartej

Temat: Jak zmienia się przyroda w kolejnych porach roku.
Cele lekcji:
Wiadomości-uczeń:
-określi podstawowe cechy poszczególnych pór roku
-poda daty rozpoczęcia kalendarzowych pór roku
-wyjaśni, dlaczego wiosna to pora roku , podczas której przyroda budzi się do życia
Umiejętności-uczeń:
-uzasadni dlaczego jesienią przyroda zamiera
-przeczyta ze zrozumieniem tekst z podręcznika
-doskonali technikę głośnego czytania
-przedstawi w sposób graficzny cechy danej pory roku
-opisze zmiany zachodzące w danej porze roku
Postawy-uczeń:
-współpracuje w grupie
Uczeń upośledzony umysłowo w stopniu lekkim:
-dobierze odpowiednie rysunki pór roku do podpisów
-doskonali technikę głośnego czytania:
-narysuje jedną z pór roku

Metody nauczania:

-słowne: pogadanka, analiza tekstu, kreatywne rysowanie, opis
-obserwacyjna: obserwacja wykonanych rysunków

Formy pracy: indywidualna, grupowa
Środki dydaktyczne:
-podręcznik
-zeszyt cwiczeń
-symbole rysunkowe pór roku
-kredki, mazaki, papier
-zwrotki wierszy o porach roku

Przebieg zajęc:
FAZA WPROWADZAJĄCA
1.Czynności organizacyjno-porządkowe.
2.Nauczyciel zadaje pytania
-Czy długośc dnia i nocy jest zawsze taka sama?
-Od czego zależy różnica w długości dnia i nocy ?
-Kiedy dzień i noc są równe? Jak nazywamy te zjawiska?
-Kiedy dzień jest najdłuższy a kiedy najkrótszy ? Jak te zjawiska nazywamy?
3.Nauczyciel poleca uczniom zapisanie na tablicy dat rozpoczynających poszczególne pory roku.
Następnie stwierdza że daty te związane są jeszcze z innymi zjawiskami zachodzącymi w przyrodzie.
4. Uczeń z niepełnosprawnością intelektualna czyta zwrotki wierszy. Zadaniem uczniów jest odgadnięcie o jaką porę roku chodzi w danej zwrotce. Następnie uczeń czytający wiersze dopasowuje podpisy do zwrotek przyklejając je do tablicy magnesami.

FAZA REALIZACYJNA

1.Nauczyciel poleca uczniom otworzyc podręcznik na str....
2. Nauczyciel dzieli klasę na 4 zespoły : wiosnę ,lato, jesień, zimę. W każdej grupie zostaje wybrany sprawozdawca. Każdy zespół ma za zadanie przeczytac podrozdział dotyczący danej pory roku i wypełnic w zeszycie cwiczeń dane zadanie dotyczące pory roku, którą się zajmuje. Następnie jedna z osób w grupie wykonuje rysunek charakteryzujący daną porę roku, podczas gdy pozostali wypisuja na karcie pracy zmiany zachodzące w przyrodzie w tej porze roku.
3. Prezentacja rysunków, sprawozdawcy grup na ich podstawie opisuja cechy danej pory roku oraz zmiany zachodzące w przyrodzie.
Uczeń z niepełnosprawnością intelektualną wykonuje rysunek danej pory roku.

FAZA PODSUMOWUJĄCA

1.Utrwalenie wiadomości – indywidualne wykonanie notatki w karcie pracy. Uczeń może korzystac z podręcznika
2.Sprawdzenie notatki (przeczytanie opisów pór roku przez kilku uczniów)
3.Uczeń z niepełnosprawnością intelektualną dobiera rysunki pór roku do ich nazw.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.