X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 32327
Przesłano:

By zawsze widzieć zielone światło - czyli kilka słów o optymizmie. Konspekt zajęć zdrowotnych

Temat zajęć: By zawsze widzieć zielone światło, czyli kilka słów o optymizmie.
1. Cele operacyjne:
- przekazanie informacji o tym, co to jest optymizm;
- zachęcenie uczniów do optymistycznego podejścia do życia;
- pokazanie różnić między optymizmem a pesymizmem;
- przedyskutowanie sposobów na zwiększenie poczucia własnej wartości
2. Liczba zadań: 6
3. Czas zajęć: 35 min.
4. Uczestnicy: uczniowie pierwszej klasy gimnazjum


5. Przebieg zajęć:
5.1. Wstęp:
1. Przedstawienie się (Śmieszki; Chichotka, Figlarka, Psotka, Zgrywuska) i zapoznanie się ze wszystkimi uczestnikami. Wymyślenie przez każdego uczestnika optymistycznej ksywy dla siebie.
2. Zapoznanie z celem zajęć.
3. Określenie zasad współpracy.
4. Pogadanka na temat optymizmu: nauczyciel zadaje pytania: Jakie jest dzisiaj Wasze samopoczucie? Z czym Wam się kojarzy optymizm? Co to znaczy być optymistą? Co różni optymistę od pesymisty?

5.2. Część właściwa:
1. Ze zdjęć przyniesionych przez nauczyciela, uczniowie wskazują tę fotografię, na której znajduje się optymista.
Metody: praktyczna
Pomoce: fotografie z różnymi wizerunkami osób
2. Ćwiczenie „Dary czterech wróżek”.
Uczestnicy otrzymują kartę pracy przedstawiającą 4 wróżki. Do każdej z wróżek dochodzi „chmurka” wewnątrz której jest tekst niedokończonego zdania. Celem tego ćwiczenia jest rozwijanie własnych przymiotów. Każdy uzupełnia niedokończone zdania:
- Dwie rzeczy, które mi się w sobie podobają to...
- Wydaje mi się, że ludzie lubią mnie za...
- Mój sukces...
- Moje mocne strony i zalety to...
Po ćwiczeniu dzielimy się własnymi odczuciami:
- Czy zadanie to sprawiło nam trudności (jakiego rodzaju?)
- Czy łatwo jest pisać, bądź mówić o sobie dobrze?
- Czy masz problemy z szukaniem swoich dobrych stron?
Metody: praktyczna
Pomoce:
3. W sali poukrywane są uśmiechy, na których znajdują się ciekawostki dotyczące optymizmu. Uczniowie szukają ukrytych ciekawostek i czytają je na głos na forum klasy.
Metody: podająca, praktyczna
Pomoce:
4. Test sprawdzający czy jesteś optymistą. Nauczyciel zadaje uczniom pytania, na które odpowiadają na swoich kartkach. Każde pytanie jest punktowane. Na końcu każdy zlicza swoje punkty i nauczyciel odpowiada jaka cecha charakteru odzwierciedla dana osobę.
Metody: podająca, praktyczna
Pomoce: kartka, długopis
5. Łańcuch słów.
Uczestnicy siadają w kręgu. Osoba rozpoczynająca wypowiada na głos wymyślone przez siebie słowo o powszechnie uznanym pozytywnym znaczeniu, nacechowane pozytywną treścią (czyli np. słońce, uśmiech, siła, odwaga, miłość, serce itp., itd.) lub o pozytywnym znaczeniu, wywołującym u poszczególnej jednostki pozytywne uczucia, emocje lub skojarzenia (Np. na moje 6 urodziny dostałam o taty piękny różowy rowerek i byłam z niego niesamowicie dumna, to słowem pozytywnie nacechowanym dla wybranej indywidualności będzie właśnie „rowerek”.). Zadaniem kolejnej osoby jest znalezienie i wypowiedzenie na głos kolejnego słowa (o pozytywnej treści) zaczynającego się na ostatnią literę poprzedniego słowa. (Np. słońce – empatia – awans... itd.).
Metody: praktyczna
Pomoce:
5.3. Podsumowanie:
1. Napisanie cytatu na tablicy podsumowującego zajęcia.("Znów być dzieckiem i patrzeć na świat przez różowe okulary.)
2. Ewaluacja zajęć poprzez pokazanie przez każdego ucznia odpowiedniej plakietki z uśmiechem bądź smutną miną.
3. Zapytanie uczniów co im się nie/podobało, co zapamiętali.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.