X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 3232

Co wiemy o zimie? Scenariusz zajęć zintegrowanych w klasie II integracyjnej

Edukacja polonistyczno - plastyczna
Klasa II c
TEMAT: Co wiemy o zimie?

Cel ogólny
Uczeń:
• Poszerza i porządkuje informacje zdobyte nt. pory roku Zima
• Układa wypowiedzi w formie opowiadania
• Wypowiada się na forum grupy.
• Przedstawia temat” Zima” różnymi technikami i środkami malarskimi
Cel operacyjny

Uczeń po zajęciach:
• Potrafi opowiedzieć o Zimie:
• O charakterystycznych cechach i zjawiskach Zimy
• Różnych rodzajach sportów zimowych
• Zasadach postępowania w czasie zimy- bezpieczne zabaw
• Potrafi opowiedzieć o pomocy zwierzętom i ptakom zimą
• Wymienia nazwy miesięcy zimowych
• Zna znaczenie ruchu na świeżym powietrzu
• Ubiera się stosownie do pogody
• Wykazuje sprawność manualną

Postawy
Uczeń:
• Doskonali umiejętność pracy w grupie.
• Dobiera trafnie słownictwo do rodzaju wypowiedzi
• Doskonali umiejętność wypowiadania się

Cele rewalidacyjne:
• Usprawnianie koncentracji uwagi i kreatywności
• Usprawnianie dużej i małej motoryki

Metody pracy:
• Aktywizująca –„Burza Mózgu” rozwijająca twórcze myślenie
• Praktycznego działania- ćwiczenia przedmiotowe
• Metoda M. Bogdanowicz

Formy pracy:
• Grupowa
• Indywidualna
• Zróżnicowana

• Środki dydaktyczne: koperty z zadaniami dla grup, karty pracy, etykietki, zdania o zimie, niedokończone zdania, różne czasopisma dziecięce. arkusze z przygotowanymi elementami do wykonania prac artystycznych. płyta CD z utworami muzycznymi Mozarta, klej, białe szmatki, kolorowe gazety, kasza, woreczki z fasolą, gazety, dzwoneczek itp.

Przebieg zajęć
Tok lekcji

1 Zabawa ruchowa .”Wyliczanka”
• Cichy dzwoneczek
Uwagi o realizacji

- Dzieci siedzą w kręgu. Nauczyciel prosi o wyciszenie[ ( proszę aby wszyscy usiedli w kole i zamknęli oczy , na umówiony znak zaczynamy odliczać do 5) zabawę próbujemy kilka razy aż uda się odliczyć.
- Dzieci przekazują sobie dzwoneczek muszą tak przekazać sobie aby nie zadzwonił .
(doskonalenie koncentracji)

2.Tworzenie sytuacji edukacyjnej.

Określenie miesięcy zimowych i pory roku. Ułożenie w kolejności karteczek z nazwami miesięcy. Ułożenie z nazwami miesięcy zdań.
• Zabawa -rysowanie bałwana w powietrzu
Uwagi o realizacji
Dzieci siedzą w kręgu i wykonują kolejne polecenia nauczyciela. (proszę dzieci aby w kolejności ułożyły miesiące zimowe a następnie jedno z dzieci odczytuje etykiety a potem układamy zdania)
- Dzieci naśladują gesty nauczyciela
(poprawa orientacji przestrzennej)

3. Piosenka pt. „Mróz „ Dzieci śpiewają piosenkę maszerując w kręgu

Uwagi o realizacji
wg metody M. Bogdanowicz(elementy ruchu, gesty i mimikę –dzieci wcześniej opracowały wspólnie z wychowawcami
dostosowane do słów piosenki)
(Usprawnianie dużej i małej motoryki)

4.Zagadki tematyczne – Zima
Uwagi o realizacji
Dzieci czytają zagadki zimowe
• Zabawa ruchowa
- Dzieci nacierają policzki i uszy (Denison- przekraczanie linii środka,poprawia formułowanie zdań, myśli w pamięci )

Załącznik 1

5. Nauczyciel dzieli dzieci na 4 grupy.
I gr. Kule Śnieżne, II gr. Leśnicy,
III gr. Sportowcy, IV gr. Płatki śniegu
Uwagi o realizacji
Przypomnienie zasad pracy w grupie.
• wybór lidera grupy,
• podział ról
• zgodna i zespołowa praca

6. Uczniowie w wyznaczonych grupach zajmują miejsca na dywanie lub przy stolikach

• Metoda „Burza mózgu”
• Zadanie dla dziecka zdolnego – opracowuje wypowiedz na podstawie artykułu z prasy dziecięcej
• Zadanie dla dziecka z orzeczeniem porządkuje wyrazy związane z zimą(prawdziwe i fałszywe)
• Maluje kartę z zimowym obrazkiem
- Zabawa ruchowa- robimy kule śnieżne(z gazety)
Uwagi o realizacji

Dzieci losują koperty z zadaniami. W przygotowanych przez nauczyciela kopertach znajdują się zdania otwarte, zamknięte i etykiety ze słownictwem. Uczniowie otrzymują plansze z wylosowanym tematem- przyklejają etykietki , dopisują zdania i przygotowują krótką prezentację słowną na wylosowany temat.
Realizacja celu ogólnego – poszerza i porządkuje słownictwo na temat pory roku Zima

Załącznik 2

7. Prezentacja prac grupy w formie opowiadania.

Uwagi o realizacji
Przedstawiciel grupy prezentuje wykonane zadanie. (odpowiada klasie na wylosowany temat
Ocena pracy grupy – słowna pochwała. /Nauczyciel ocenia podział obowiązków, prace całego zespołu w grupie oraz efekt końcowy/
Dzieci nagradzają się brawami

Podczas opowiadania uczniów –jest włączona muzyka Mozarta – usprawnianie koncentracji i kreatywności

8. Zabawa kalambury.
Uwagi o realizacji
Dzieci losują karteczki z wyrazami związanymi z zimą (przedstawiają ruchem gestem- pantomima) reszta klasy musi odgadnąć, jakie hasło było przedstawiane

Załącznik 3

9. Ekspresja plastyczna- zespoły wykonują prace plastyczną.
Uwagi o realizacji

.Zespoły otrzymują przygotowany szary karton z naklejonym obrazkiem zimowymi itp. Do tego muszą skomponować dalsze elementy obrazu różnymi technikami plastycznymi.
Rozwijanie wyobraźni twórczej

10. Omówienie prac przez dzieci.

Urządzenie galerii klasowej.

Ewaluacja zajęć

Dzieci otrzymują kartę ewaluacyjną z pytaniami i samodzielnie udzielają odpowiedzi.

Załącznik 4

KARTA SAMOOCENY UCZNIA

Wstaw znak „+” w odpowiednią kratkę

KARTA SAMOOCENY TAK NIE TROCHĘ
1. Byłeś aktywny(a) podczas zajęć?
2. Przestrzegałeś zasad pracy w grupie?
3. Miałeś porządek na stoliku?
4. Przestrzegałeś zasady klasowe podczas lekcji?

Ocena:

Moja ocena........................ ocena nauczyciela........................

Dzisiejsze zajęcia oceniam (zakreśl odpowiedni obrazek):
załącznik 3

rzut śnieżkami, dzwoneczek, lepienia bałwana, pada śnieg, zimno,

załącznik 2

Koperta 1:
Charakterystyczne przyrodnicze cechy i zjawiska zimy.
(pada śnieg; zimno; mróz; dni są krótsze........; jest szron ;lód; z dachu wiszą sople lodu itp.

Koperta 2:
Sporty zimowe.
(saneczkarstwo, dzieci zjeżdżają na sankach; narciarstwo; dzieci lubią zabawy.........; hokej na ........... )

Koperta 3:
Bezpieczne zabawy.
(bezpieczne zabawy na placu; rzuty śnieżkami; zjazd na sankach)

Koperta 4:
Pomagam zwierzętom o ptakom.
(karma; paśnik; lizawki ;karmik; nasiona ; ptasia stołówka)

Załącznik 1
Zimowe zagadki
Przychodzi zimą, pan nie łaskawy
Pokrywa lodem rzeki i stawy
Z zimą sobie wędruje
i mosty na rzekach buduje (mróz)
........................................
Co to są za gwiazdki, odpowiecie śmiało
Które stroją ziemię, w sukieneczkę białą? ( płatki śniegu)
........................................
Zimą lśniący wisi przy oknie, okapie
Gdy słońce przygrzeje, woda z niego kapie ( sopel)
........................................
Biały jest jak mąka, albo drobna kasza
Gdy zaściele ziemię, na narty zaprasza ( śnieg)
........................................
Co to za pierzyna?
Zima ją uszyła, z bielusieńkich białych piórek
i ziemię okryła ( śnieg)
........................................
Nie ma ust ani skrzydeł, lecz często gdy idę,
On leci i dmucha do mojego ucha ( wiatr)
........................................
Rzeka stoi zamarznięta, staw jak każdy lodem skuty
Kiedy rozpoczyna swoje rządy, niełaskawy miesiąc.... ( luty)

Karta dla ucznia z orzeczeniem.

Zadania dla ucznia z orzeczeniem:
Wybierz wyrazy związane z zimą:

śnieg, kwiaty, bałwan, sanki, sandały, szalik , trawa zielona, warzywa, gwiazdki zimowe, mróz, szron, stokrotka, sanki, narty,

Zadania dla ucznia zdolnego:

Z czasopisma dziecięcego wyszukaj artykuł o zimie pt. „6 pomysłów na udane ferie”
Przeczytaj i opowiedz całej klasie

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2018 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.