X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 32315
Dział: Przedszkole

Zapoznanie z grzybami jadalnymi i niejadalnymi na podstawie fragmentu inscenizacji K.Bayer "Leśne duszki i grzyby”. Scenariusz zajęć z edukacji przedszkolnej

Scenariusz zajęć
Temat: Zapoznanie z grzybami jadalnymi i niejadalnymi na podstawie fragmentu inscenizacji K.Bayer „Leśne duszki i grzyby”.

Cele ogólne: dostrzeganie różnic w wyglądzie parku i lasu
zapoznanie z grzybami jadalnymi i niejadalnymi
usprawnianie motoryki rąk
rozpoznawanie rytmu
Cele operacyjne: stosuje słowa: rezerwat przyrody, ochrona przyrody
rozpoznaje i nazywa wybrane grzyby
rozwija sprawność rąk
umie reagować na rytm i przerwę w muzyce
Metody: czynne, percepcyjne, słowne
Formy: praca z całą grupą i indywidualna
Pomoce: fragment inscenizacji, plansza przedstawiająca las, sylwety zwierząt, grzybów, instrument muzyczny, karty z obrazami grzybów


Przebieg zajęć:
1. Powitanie i podanie dzieciom tematu zajęć.
2. Spacer w dowolnym kierunku po sali przy akompaniamencie muzyki improwizowanej na instrumencie muzycznym. Pauza w grze wzywa dzieci do zgromadzenia się wokół nauczycielki i zatrzymania się w siadzie skrzyżnym. Rytmizowanie rymowanki o grzybach, ich zbieraniu, wyklaskiwanie grzybowego rytmu. Dzieci poruszają się po sali, podczas przerwy przykucają i układają z rąk nad głową kapelusz grzyba. Ćwiczenia powtarzane są kilka razy.
3. Siad w kole i przypomnienie wiadomości dotyczących nazw drzew, rozpoznawanie ich na obrazkach, wyodrębnianie pierwszych głosek w ich nazwach. Wyjaśnienie znaczenia słów: rezerwat przyrody, ochrona przyrody.
4. Zapoznanie z fragmentem inscenizacji, z wykorzystaniem sylwet postaci.
5. Rozmowa na temat grzybów występujących w inscenizacji
- Nazywanie ich, opisywanie wyglądu, wyszukiwanie ich na obrazku
- Zwrócenie ich roli w pożywieniu ludzi i zwierząt oraz walory estetyczne
- Zwrócenie uwagi na konsekwencje zbierania grzybów nieznanych
- Zapoznanie z prawidłowym sposobem zbierania grzybów.
6. Rysowanie po śladach grzybów, bez odrywania ręki od kartki. Kolorowanie rysunku.
7. Zabawa dydaktyczno – ruchowa „Szukamy grzybów”. Dzieci poruszają się w rytm muzyki z pomiędzy kartonikami z obrazkami poznanych grzybów jadalnych i niejadalnych. Na przerwę w muzyce zbierają grzyby jadalne i nazywają je.
8. Ewaluacja zajęć: co się wam podobało na zajęciach?, jakie mieliście trudności?
9. Podziękowanie za uczestnictwo w zajęciach.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.