X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 32288
Przesłano:

Grzesiowe przygody - konspekt zajęć muzycznych dla klas I-III

Konspekt zajęć muzycznych
I. Temat: Grzesiowe przygody
II. Cel główny:
- wprowadzenie pojęcia akcentu metrycznego
III. Cele szczegółowe: [Dzieci:]
a) Cele muzyczne
- wiedzą co to akcent metryczny
- potrafią rozpoznać akcenty w piosence i rytmicznie reagować na nie
- potrafią zaznaczyć akcenty w piosence za pomocą instrumentów muzycznych
- potrafią szybko reagować ruchowo na dźwięk
b) Cele społeczne
- uczą się rywalizacji i akceptacji
- uczą się współpracy w grupie
c) Cele zintegrowane
-ćwiczą samokontrolę i koncentracje uwagi
-rozwijają własną wyobraźnie
-ćwiczą odgrywanie ról
IV. Metody:
-ruchowa
-pogadanka
-aktywnego słuchania
-poglądowa
-gra na instrumentach
V. Formy pracy: indywidualna, grupowa
VI. Wiek: III klasa Szkoły Podstawowej
VII. Środki dydaktyczne: magnetofon, płyta, instrumenty muzyczne (bębenki, talerze, dzwoneczki, trójkąty), karty pracy, zapis nutowy piosenki,

VIII. Przebieg zajęć:
Część wstępna
1. Przywitanie dzieci, sprawdzenie obecności, zapoznanie z celami zajęć
2. Przypomnienie poznanej niedawno piosenki „Idzie Grześ”, Zapytanie dzieci o czym opowiadała piosenka. Wspólne zaśpiewanie piosenki
Część główna
3. Ćwiczenie na spostrzeganie akcentów. Nauczyciel prosi dzieci, aby wyobraziły sobie, że są Grzesiami z piosenki, daje jednej osobie woreczek z piaskiem, zadaniem dzieci jest podawanie sobie woreczka wtedy gdy usłyszą wyraźnie głośniejszy dźwięk.
4. Nauczyciel tłumaczy dzieciom, że Grześ aby donieść trochę piasku do domu musi bardzo szybko iść, jednak worek piasku jest ciężki dlatego musi czasem robić przerwy, aby go poprawić. Zadaniem dzieci jest bieganie po sali, jednak wtedy gdy usłyszą wyraźnie głośniejszy dźwięk muszą zatrzymać się i „poprawić worek”.
5. Zabawa ruchowa. Dzieci są ustawione w rzędach i kolumnach (tworząc kwadrat), stoją na namalowanych polach. W kwadracie tym znajdują się dwa puste miejsca. Zabawa polega na przeskakiwaniu na najbliższe wolne miejsce (które inne dziecko zwolni, bądź na jedno z dwóch wolnych miejsc) w momencie usłyszenia przez dzieci wyraźne głośniejszego dźwięku w piosence. Dziecko, które nie znajdzie miejsca do przeskoku odpada.
6. Pogadanka. Nauczyciel tłumaczy dzieciom, że głośniejsze dźwięki, na które rzucały woreczek i podskakiwały to akcenty. Nauczyciel na tablicy pokazuje na przykładowym zapisie nutowym, że akcenty te przypadają zawsze na pierwszą nutę w metrum.
7.Ćwiczenie z kartą pracy. Dzieci mają za zadanie zaznaczyć wszystkie akcenty w przykładowym zapisie nutowym, za pomocą obrysowania w kółko nuty, na którą przypada akcent. (pierwsza nuta w metrum)
8. Ćwiczenie z kartą pracy. Nauczyciel przypomina dzieciom, że w piosence często powtarza się fraza „a przez dziurkę piasek ciurkiem sypie się za Grzesiem” zwraca przy tym uwagę, na to że jeden z akcentów przypada w słowie „Grzesiem”, pyta dzieci gdzie przypada w tym słowie akcent, następnie rozdaje dzieciom karty pracy, na których podzielone są na sylaby inne imiona i prosi dzieci, aby wyobraziły sobie, że te imiona także występują w piosence. Zadaniem dzieci jest wskazanie, na którą sylabę przypada akcent.
9. Dyktando muzyczne. Dzieci dostają zapis nutowy piosenki „Idzie Grześ”. Ich zadaniem jest podczas słuchania piosenki zaznaczyć w zapisie nutowym gdzie padają akcenty.
10. Wspólne sprawdzanie dyktanda przez nauczycieli i dzieci.
11. Muzykowanie z akcentowaniem. Dzielimy dzieci na cztery grupy instrumentów. (bębenki, talerze, dzwonki, trójkąty) Dzieci w poszczególnych grupach mają za zadanie za pomocą instrumentów zaznaczyć akcenty w piosence. Każda grupa ma inną zwrotkę do wykonania. Dzieci podczas tego ćwiczenia mają przed sobą wypełniony wcześniej zapis nutowy piosenki, aby ułatwić im bezbłędne zaznaczenie akcentu instrumentem. Ćwiczenie powtarzamy minimum cztery razy ,aby dzieci mogły zagrać na każdym instrumencie.
Część końcowa
13.Przypomnienie dzieciom co to akcent metryczny i gdzie występuje. Pożegnanie

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.