X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 3226
Dział: Przedszkole

Quiz patriotyczny. Scenariusz zajęcia dla dzieci 5 - letnich

Temat: Budzenie poczucia przynależności do społeczności przedszkola, miasta i kraju.

Prowadząca: Magdalena Grzegorek

Cele główne:
- rozwijanie poczucia przynależności narodowej;
- podsumowanie i pogłębianie wiadomości na temat własnego przedszkola, miejscowości i kraju;
- wyrabianie szacunku do symboli narodowych;
- wzbogacenie słownictwa czynnego.

Cele szczegółowe:
- chętnie uczestniczy we wspólnej zabawie,
- czuje się akceptowane przez grupę,
- rozwiązuje zagadki o symbolach narodowych,
- składa obrazek z 6 elementów,
- czuje się współmieszkańcem Łasku,
- zna swój adres zamieszkania,
- potrafi rozpoznać flagę Polski wśród innych,
- przelicza w zakresie sześciu,
- potrafi z szacunkiem odnosić się do symboli narodowych,
- zna miejsca tradycji w mieście,
- zainspirowane wypowiada się na temat swojego przedszkola miasta i kraju.

Metody: czynne : kierowanie własna działalnością, zadań stawianych do wykonania;
słowne: rozmowa,
aktywizujące : dyskusja,
relaksacyjno – koncentrujące: wizualizacja

Formy działalności: zbiorowe, indywidualne

Miejsce zajęcia: sala przedszkolna

Pomoce: Emblematy do oznaczenia zespołów, płyta Cd Moje 5 – lat cz.1, tekst zagadek, puzzle godła Polski, herbu Warszawy, herbu Łasku, krążki, płyta Cd Moje 6 - lat cz.2, flagi różnych krajów, nagranie Hymnu Polski, nagrody dla wszystkich dzieci w postaci lizaków, słoneczka podsumowujące.

Przebieg:

1.Powitanie uczestników quizu.
Podział na 2 zespoły: „Motylki” i „Biedronki”( oznaczenie uczestników odpowiednimi emblematami )

2.Zabawa ruchowa „Powitanie” (według pedagogiki zabawy). Budzenie świadomości przynależności do grupy przedszkolnej. Dzieci swobodnie biegają po sali, zgodnie z akompaniamentem (wersja instrumentalna piosenki Kolorowe kredki) Gdy muzyka ucichnie szukają sobie pary, zatrzymują się i wykonują polecenie N., np.:

•Witają się nasze rączki,
•Witają się nasze brzuszki itd.

(Po zabawie dzieci zajmują miejsca przy stolikach oznaczonych emblematem drużyny).

3.Rozwiązywanie zagadek:

•W górach mieszka wielki ptak.
To jest Polski naszej znak.
Zobaczysz go kiedyś może.
To jest biały ..... (orzeł)

•Biel na niej jest i czerwień.
Powiewa pięknie, gdy wiatr się zerwie. (flaga)

4. Układanie puzzli ( Godło Polski) – zapraszamy dwoje dzieci z każdej grupy. (Dzieci mają za zadanie ułożyć sześcioelementowe puzzle i odgadnąć co się na nich znajduje).

5. „Głuchy telefon”.
N. przekazuje hasło jednemu z dzieci w każdej drużynie. Hasło musi być przekazywane kolejnemu uczestnikowi, ostatni wypowiada je głośno.

•Jesteśmy Polakami
•Mówimy po polsku

6.Zabawa ruchowa „ Na jakiej ulicy mieszkasz?” – znajomość własnego adresu zamieszkania.
Dzieci kucają w domkach (krążkach). Kiedy usłyszą polecenie N.: Na spacer wychodzą dzieci, które mieszkają na ulicy..... ( np.: Batorego) wychodzą z domków te, które mieszkają na tej ulicy i poruszają się w rytm akompaniamentu, kiedy muzyka cichnie wracają do domków.
(Po zakończonej zabawie dzieci wracają do stolików)

7.„ Flagi” – rozpoznawanie flagi Polski wśród innych i przeliczanie ich.
Przeliczanie w zakresie sześciu.

8.Układanie puzzli ( Herb Warszawy) – zapraszamy dwoje dzieci z każdej grupy. (Dzieci mają za zadanie ułożyć sześcioelementowe puzzle i odgadnąć co się na nich znajduje). Pytanie ogólne do całej grupy (odpowiada dziecko chętne): Czym jest dla nas Warszawa? (stolicą)

9.Zabawa „ Słyszę i reaguję” – reakcja na słyszaną muzykę.
N. puszcza muzykę do marszu i do biegu, dzieci poruszają się zgodnie z akompaniamentem. Kiedy N. włącza Hymn Polski dzieci stają na baczność – ukazanie szacunku do symboli narodowych. Pytanie do wszystkich dzieci (odpowiada chętne) : Co to jest za utwór i dlaczego dzieci przyjęły pozycję okazując szacunek?

10.Układanie puzzli ( Herb Łasku) – zapraszamy dwoje dzieci z każdej grupy. (Dzieci mają za zadanie ułożyć sześcioelementowe puzzle i odgadnąć co się na nich znajduje). Pytanie ogólne do całej grupy (odpowiada dziecko chętne): Jakie znasz zabytki swojej miejscowości?, Wymień, jakie instytucje znajdują się w twoim mieście?

11.Swobodne rozmowy na temat najbliższego otoczenia dziecka: osiedla, na którym znajduje się przedszkole, budynku przedszkole, sali przedszkolnej.
N. zadaje pomocnicze pytania.

12.„ Podróż po Polsce” – zabawa relaksująco – koncentrująca
N. Zapraszam was na wycieczkę po Polsce – w wyobraźni. Usiądź wygodnie, zamknij oczy. Zrób kilka wdechów i wydechów, głębszych niż zwykle.
Rozluźnij się, odpręż. N. opowiada o różnych miejscach w Polsce np. : o górach, jeziorach, morzu i podaje pomysły jak można tam wypoczywać a dzieci odtwarzają to w swojej wyobraźni.

13.Podsumowanie – podliczenie punktów, wręczenie wszystkim dzieciom nagród w postaci lizaków. „ Słoneczka podsumowujące” – zadaniem dzieci jest określenie własnych odczuć na temat zajęcia poprzez narysowanie wesołej lub smutnej buzi.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.