X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 32256
Przesłano:

Z Kolumbem ku nieznanym brzegom - scenariusz lekcji historii w klasie V

Scenariusz lekcji historii - klasa V szkoły podstawowej

Temat: Z Kolumbem ku nieznanym brzegom

Cele lekcji: Uczeń:
• wymienia przyczyny wielkich odkryć geograficznych,
• wymienia wynalazki w dziedzinie żeglugi, które umożliwiły dalekie wyprawy,
• definiuje pojęcia: „karawela”, „Nowy Świat”, „Indianie”,
• wymienia odkrywców: Krzysztofa Kolumba, Ferdynanda Magellana, Vasco da Gamę i wskazuje na mapie kierunki ich podróży,
• określa wiek pierwszej wyprawy Krzysztofa Kolumba,
• wymienia nazwy towarów przywożonych ze Starego Świata do Nowego Świata i odwrotnie,
• wymienia skutki odkryć geograficznych dla Europy i Ameryki.

Metody pracy:
• metoda aktywizująca – pogadanka,
• praca w grupach,
• praca z tekstem z podręcznika,
• praca z ilustracją,
• praca z mapą.

Formy pracy:
• grupowa,
• zbiorowa.

Środki dydaktyczne:
• podręcznik „My i historia. Klasa 5”, s. 72 – 75,
• zeszyt ćwiczeń „My i historia. Klasa 5”,
• ilustracje, rekwizyty w papierowych torbach,
• mapa „Odkrycia geograficzne w XV i XVI wieku”


Przebieg lekcji:

FAZA WPROWADZAJĄCA
1.Czynności porządkowo – organizacyjne (sprawdzenie listy obecności, podział na grupy).
2.O czym będziemy się uczyć na dzisiejszej lekcji? – uczniowie w oparciu o rekwizyty, które otrzymały poszczególne grupy, próbują odpowiedzieć na pytanie zadane przez nauczyciela. (Dodatkowo można postawić w widocznym miejscu globus,który ma ułatwić uczniom odpowiedź na pytanie postawione przez nauczyciela).
3.Nauczyciel formułuje pytanie kluczowe skierowane do uczniów: dlaczego rok 1492 był tak ważny? Nauczyciel przedstawia temat lekcji.
4.Rekapitulacja wtórna – przypomnienie wiadomości o średniowieczu jako epoce – czas trwania (daty graniczne epoki – 476r., 1492r.), ustne określenie wieku i połowy wymienionych dat.

FAZA REALIZACYJNA
5.Nauczyciel w rozmowie nauczającej wyjaśnia, że w końcu średniowiecza mieszkańcom Europy znane były tylko: Europa, Afryka i Azja, nie słyszeli o istnieniu Ameryk.
6.Nauczyciel omawia prace poszczególnych zespołów.
7.Uczniowie pracują w małych grupach przygotowując krótkie prezentacje na podane tematy:

GRUPA I - Na podstawie wiadomości z podręcznika (str.72) oraz rekwizytów (np., stara mapa, kompas, ilustracja statku) zastanawia się:
CO SKŁONIŁO EUROPEJCZYKÓW DO DALEKICH PODRÓŻY?

GRUPA II - Na podstawie podręcznika (str. 73, mapy str. 74-75) oraz ilustracji (Krzysztof Kolumb, Vasco da Gama, Amerigo Vespucci, Ferdynand Magellan) wymienia:
WIELKICH ODKRYWCÓW ORAZ ICH DOKONANIA praca z mapą)

GRUPA III - Na podstawie podręcznika (str. 74-75) oraz rekwizytów (np.: warzywa – papryka, ziemniak, kukurydza, fasola; gruszka, kakao w pudełku, kawa, cukier) wymienia:
JAKIE ROŚLINY I ZWIERZĘTA DZIĘKI ODKRYCIOM POZNALI EUROPEJCZYCY, A JAKIE MIESZKAŃCY AMERYKI?

GRUPA IV - Na podstawie podręcznika (str. 73) oraz rekwizytów (np. ilustracja statku – karawela, ilustracja Indian, dowolne przyprawy, mapa świata) wymienia:
SKUTKI ODKRYĆ GEOGRAFICZNYCH

Prezentacje poszczególnych grup odbywają się w oparciu o ilustracje, mapy, wiadomości z podręcznika oraz rekwizyty znajdujące się w papierowych torbach każdej grupy.
FAZA PODSUMOWUJĄCA
8. Nauczyciel podsumowuje lekcje, uczniowie udzielają odpowiedzi na pytanie kluczowe postawione na początku zajęć: dlaczego rok 1492 był tak ważny?
9. Praca domowa: uczniowie wykonują zadania z zeszytu ćwiczeń

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.