X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 32206
Przesłano:
Dział: Przedszkole

"Na wakacje spokojnie wyruszamy, bo zasady bezpieczeństwa dobrze znamy" - scenariusz spotkania tematycznego w ramach ogólnopolskiej akcji "Bezpieczne wakacje"

Scenariusz spotkania tematycznego zorganizowanego dla dzieci z najmłodszych grup przedszkolnych (I integracyjnej oraz VII) przeprowadzonego w Przedszkolu Miejskim Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Pabianicach
w ramach Ogólnopolskiej Akcji „Bezpieczne wakacje”,
bliżej przedszkolnego projektu edukacyjnego „Bezpieczne wakacje”
oraz programu zajęć dodatkowych pt. „Bezpieczny przedszkolak – mądry przedszkolak”.

Temat spotkania: „Na wakacje spokojnie wyruszamy, bo zasady bezpieczeństwa dobrze znamy”.
Termin: 30.06.2016 r.
Miejsce: ogród przedszkolny.
Osoby prowadzące: Agnieszka Baśko, Małgorzata Borowiec.

Cele ogólne:
- Wdrażanie dzieci do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas wakacyjnego wypoczynku w różnych sytuacjach i miejscach.
- Uświadomienie dzieciom zagrożeń, jakie niesie ze sobą korzystanie z kąpielisk oraz uwrażliwienie na skutki beztroskich i nierozważnych zabaw, jak również zachowań
w wodzie.
- Przybliżenie dzieciom istoty znajomości własnego imienia i nazwiska, połączone z omówieniem prawidłowego sposobu zachowania się w sytuacji zgubienia się.
Przewidywane efekty:
Dziecko:
1. Wie, w jaki sposób bezpiecznie spędzać wolny czas w różnych miejscach.
2. Zna numery alarmowe wybranych służb ratowniczych.
3. Wie, jak wygląda ratownik wodny oraz jakie muszą być spełnione warunki, aby kąpiel była bezpieczna.
4. Wie, kogo i w jaki sposób można poprosić o pomoc w sytuacji zgubienia się.
5. Rozumie konieczność wzmożonej opieki osób dorosłych nad dziećmi podczas letniego wypoczynku.
6. Próbuje oceniać zachowanie dzieci w omawianych sytuacjach.
7. Prawidłowo reaguje na umówione komunikaty słowne.

Metody:
• Aktywizujące w sferze umysłowej: burza mózgów, łańcuch skojarzeń.
• Czynne: samodzielnych doświadczeń, zadań stawianych do wykonania.
• Oglądowe: pokaz, obserwacja.
• Słowne: rozmowa, objaśnienia i przykłady.

Formy: zbiorowa, indywidualna.

Obszary wskazane w podstawie programowej wychowania przedszkolnego:
6.1) wie, jak trzeba zachować się w sytuacji zagrożenia i gdzie można otrzymać
pomoc, umie o nią poprosić;
6.2) orientuje się w bezpiecznym poruszaniu się po drogach i w korzystaniu ze
środków transportu;
6.3) zna zagrożenia płynące ze świata ludzi, roślin oraz zwierząt i unika ich;
6.5) próbuje samodzielnie i bezpiecznie organizować sobie czas wolny w przedszkolu
i w domu; ma rozeznanie, gdzie można się bezpiecznie bawić, a gdzie nie.

Pomoce / środki dydaktyczne: ilustracje tematyczne zawierające podstawowe zasady bezpieczeństwa wybranych miejscach, tekst opowiadania, nagrane piosenki i sprzęt nagłaśniający, kodeksy obrazkowe bezpiecznych wakacyjnych zachowań, sprzęt plażowy
i zabawki, odznaki i dyplomy bezpiecznego przedszkolaka, ulotki edukacyjne .

PRZEWIDYWANY PRZEBIEG ZAJĘĆ:

1. Powitanie wszystkich dzieci, przybliżenie celu i tematyki spotkania.
2. „Gdzie można pojechać na wakacje?” – swobodne wypowiedzi chętnych dzieci, zwrócenie uwagi na spokojne czekanie na swoją kolej w wypowiadaniu się.
3. „Wakacje Oli” – wysłuchanie opowiadania, omówienie jego treści, przedstawienie wzorców prawidłowego zachowania w sytuacji zgubienia się na plaży, ulicy lub
w sklepie. Utrwalenie znajomości własnego imienia i nazwiska.
4. „Jak bezpiecznie wypoczywać nad wodą?” – omówienie ilustracji tematycznych ze szczególnym zwróceniem uwagi na obrazki przedstawiające niewłaściwe zachowanie się dzieci i dorosłych podczas wypoczynku nad wodą, przybliżenie skutków złego zachowania, omówienie wyglądu ratownika wodnego oraz znaków zakazu znajdujących się w okolicach kąpielisk.
5. „Sprzęt plażowy” – zabawa dydaktyczna. Rozpoznawanie, nazywanie
i podawanie przeznaczenia przedmiotów wykorzystywanych do wypoczynku nad morzem (parasol plażowy, parawan, leżak, koło, rękawki, okulary do pływania, ręcznik, klapki, olejek do opalania, wiaderko, łopatka, piłka).
6. „Dobrze – źle” – zabawa orientacyjno – porządkowa. Słuchanie zdań opisujących zachowanie się dzieci w trakcie letnich wyjazdów i wycieczek. Reagowanie na komunikaty słowne w umówiony wcześniej sposób (dobrze – tupiemy i bijemy brawo, źle – stoimy w bezruchu).
7. „Wakacyjny plecak” – zabawa dydaktyczna. Wyjmowanie z pudełka różnych przedmiotów, nazywanie ich, określanie czy dana rzecz przyda nam się na wycieczce, czy też nie, wkładanie potrzebnych rzeczy do przygotowanego plecaka.
8. „Jedzie pociąg” – zabawa ruchowa przy muzyce, doskonalenie umiejętności poruszania się w pociągu oraz wykonywania pokazywanych czynności na kolejnych stacjach.
9. „Wakacyjni ratownicy” – rozmowa z dziećmi, kto i kiedy może udzielić nam pomocy, przypomnienie numerów telefonów alarmowych.
10. „Wakacyjne abc..” – swobodne wypowiedzi dotyczące zabaw i zachowań sprzyjających bezpieczeństwu dzieci spędzających wakacje w domu lub na wsi, uwrażliwienie dzieci na niebezpieczeństwa związane z zabawami niewłaściwymi przedmiotami (kontakty, zapałki, drobne zabawki) oraz w niewłaściwych miejscach (na torowisku, ulicy, w pobliżu maszyn rolniczych).
11. „Niech żyją wakacje” – wspólne śpiewanie refrenu znanej dzieciom wakacyjnej piosenki.
12. Podziękowanie za udział w spotkaniu - wręczenie każdej grupie dyplomu, odznak bezpiecznego przedszkolaka na wakacjach oraz ulotek edukacyjnych utrwalających prawidłowe zachowanie się nad morzem lub w górach.
13. Czynności porządkowe w ogrodzie.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.