X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 32085
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Program koła plastycznego dla dzieci 3-4 letnich

PROGRAM KOŁA PLASTYCZNEGO
przeznaczony dla dzieci w wieku przedszkolnym
w grupie 3-4 latków

autor: Anna Czylej
nauczycielka wychowania przedszkolnego
w Szkole Podstawowej im. SGO „Polesie” w Jabłoniu

Wstęp.
Twórczość plastyczna jest jedną z ważniejszych form działalności dziecka w wieku przedszkolnym, rozwija inicjatywę, pomysłowość i wiarę we własne siły, pobudza rozwój umysłowy i emocjonalny stwarzając możliwości wielorakich doświadczeń. Uczy wytrwałości, odpowiedzialności i współpracy w zespole. Dziecko podczas tworzenia przeżywa radość , która pobudza je do dalszej zabawy , a widoczne efekty motywują do dalszych poszukiwań . Realizacja programu z pewnością przyczyni się do ogólnego rozwoju dziecka, umożliwi mu aktywne poznawanie świata zgodnie z jego potrzebami i zainteresowaniami, pozwoli tworzyć i rozwijać własne zainteresowania .
Założenia programu:
• program jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego; • program jest kierowany do dzieci w wieku przedszkolnym (3-4 latki):
• program realizowany będzie w ramach koła plastycznego w wymiarze
30 -45 minut, dwa razy w miesiącu , przez okres jednego roku szkolnego;
• program podzielony jest na miesięczne jednostki tematyczne, które mogą
ulec zmianie w zależności od potrzeb i kreatywności dzieci.
Korzyści dla placówki:
• promowanie oddziału przedszkolnego i wychowanków w środowisku, poprzez udział dzieci w konkursach na etapach różnego rodzaju
Cel główny programu:
Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań artystycznych dzieci oraz ich możliwości twórczych poprzez różnorodne działania plastyczne
Cele szczegółowe:
• rozwijanie uzdolnień i zainteresowań twórczych;
• stymulowanie procesów wyobraźni i samodzielnego, twórczego myślenia;
• kształcenie wrażliwości estetycznej, aktywności intelektualnej i samodzielności;
• rozwijanie pomysłowości i oryginalności;
• wyrabianie umiejętności organizowania warsztatu własnej pracy;
• rozwijanie sprawności manualnych.
• zapoznanie z różnymi technikami plastycznymi oraz sposobami ich łączenia ;
• kształtowanie umiejętności współdziałania w zespole;
• budzenie wiary we własne możliwości .
Metody pracy czynne:
• metoda samodzielnych doświadczeń, polegająca na pobudzaniu własnej inicjatywy dziecka nawiązującego kontakty z otoczeniem.
• metoda kierowania własną działalnością dzieci, polega na popieraniu przez nauczycielkę ich inicjatywy, wspomaganiu ich wysiłków w przezwyciężaniu trudności, podtrzymywaniu każdej samodzielnej obserwacji, udzielaniu potrzebnych wyjaśnień.
• metoda zadań stawianych dziecku, które ono wykonuje samodzielnie, często z zaangażowaniem własnej pomysłowości.
• metoda ćwiczeń utrwalających. polega na zachęcaniu dziecka do powtarzania poznanych czynności. Jej celem jest utrwalanie poznanych nawyków i umiejętności praktycznych.
Metody pracy oglądowe:
• obserwacja i pokaz,
• osobisty przykład nauczyciela,
• udostępnianie sztuki/dzieła plastyczne, przestawienia teatralne, ilustrowane artystycznie utwory literackie, koncerty muzyczne.
Metody pracy słowne:
• objaśnienia i instrukcje. Mają na celu wyjaśnianie różnych sposobów działań praktycznych.
• metoda żywego słowa, która pobudza uczucia i procesy poznawcze, działa na wyobraźnię i motywację dziecka
Formy pracy:
• indywidualna
• zespołowa
• zbiorowa (zajęcia z całą grupą).

Przewidywane osiągnięcia dzieci:

• dostrzega piękno w otaczającym go świecie i przedstawia za pomocą działań plastycznych swoje przeżycia:
• posługuje się plamą, linią i szeroką paletą barw,
• poznaje i nazywa odcienie kolorów,

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.