X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 3208
Dział: Przedszkole

Podsumowanie pracy wychowawczo - dydaktycznej i opiekuńczej w grupie 5-latków

I PÓŁROCZE ROKU SZKOLNEGO 2008/2009
GRUPA III – średniaki

Na początku roku grupa liczyła 25 dzieci, obecnie jest 26 – w tym14 dziewczynek (jedna jest z 2004 roku) i 12 chłopców. Troje dzieci jest nowych.
Praca wychowawczo – dydaktyczna w grupie III obejmowała realizację treści zawartych w programach: ABC - PROGRAM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO XXI WIEKU –Anny Łady-Grodzickiej i samodzielnych opracowanych przez nauczycielki naszego przedszkola, a także rocznym planie pracy wychowawczo - dydaktycznej 2008/2009.W bieżącym roku szkolnym wprowadziłyśmy w naszej pracy zestaw podręczników „ABC. Książka pięciolatka”. Wykorzystujemy je w pracy z dziećmi do zajęć z zakresu mowy, pojęć matematycznych, przyrodniczych i ćwiczeń manualnych.
Na początku roku szkolnego większość wychowanków została przebadana przez logopedę. Stwierdzono, że kilkoro dzieci wymaga systematycznej pracy pod kierunkiem logopedy.
Dzieci zostały również przebadane w kierunku określenia postawy i ewentualnego zakwalifikowania do ćwiczeń korekcyjnych. W wyniku tych badań 13 dzieci korzysta z gimnastyki korekcyjnej.
23 dzieci korzysta z lekcji języka angielskiego, a 21 uczestniczy w lekcjach tańca. Jak widać grupa i w tym roku, podobnie jak w poprzednim, aktywnie uczestniczy w zajęciach dodatkowych.
Z trojgiem dzieci prowadzona jest praca kompensacyjno-wyrównawcza z zakresu usprawniania narządów mowy, usprawniania manualnie.
Dzieci 5-letnie tworzą grupę żywą i aktywną. Dobrze radzą sobie z czynnościami samoobsługowymi. Podporządkowują się zasadom współżycia w grupie. Większość dzieci potrafi współdziałać z grupą. Dzieci są koleżeńskie. Dostrzegają potrzeby innych. Potrafią pełnić dyżury i robią to bardzo chętnie. Dbają o rybki, które w tym roku pojawiły się w naszej sali. W dalszym ciągu uczą się dbania o sprzęt i zabawki przedszkolne. Lubią uczestniczyć w zabawach organizowanych przez nauczycielkę, szczególnie jeśli chodzi o zabawy ruchowe i przy muzyce. Chętnie wykonują prace plastyczne różnymi technikami. Nawet w czasie zabaw swobodnych, najczęściej dziewczynki, wybierają zabawy plastyczne. Z pięcioma z nich prowadzona jest praca z dzieckiem zdolnym na dodatkowych zajęciach plastycznych.
Chętnie i spontanicznie podejmują zabawy tematyczne, w których naśladują zachowania dorosłych, np. w domu, w sklepie, w kuchni, u lekarza. Działając wtedy w zespole każdy gra swoją rolę. Dzieci lubią także zabawy konstrukcyjne, wykorzystując do nich różnego rodzaju pomoce: klocki, plastikowe zwierzęta, kubeczki itp.
Zauważyłam duże zainteresowanie dzieci światem pisma. Rozpoznają zapis swego imienia w formie pisanej i drukowanej. Większość dzieci potrafi zapisać swoje imię. Dzieci chętnie pomagają w drobnych pracach porządkowych na rzecz klasy tj. porządkowanie półek, zabawek, dekorowanie sali. Większość dzieci chętnie uczestniczy w zajęciach, tylko niektóre z nich nie potrafią skupić swojej uwagi na zajęciu. Niestety są dzieci, u których jest problem ze zdyscyplinowaniem , reagują dopiero po kilkukrotnym powtórzeniu polecenia. Głównym problemem dla większości dzieci jest umiejętność cichego porozumiewania się i opanowanie rozmów w czasie posiłku i pracy przy stolikach.
Duże zadowolenie dają dzieciom wspólne uroczystości z najbliższymi członkami rodziny oraz zajęcia otwarte, gdzie bawią się i pracują wspólnie z rodzicami. W tym półroczu odbyły się:
- 31 października – zajęcie otwarte z udziałem rodziców „Cztery pory roku”
- 28 listopada – Andrzejki z udziałem rodziców
- 19 grudnia – Jasełka dla rodziców w wykonaniu dzieci
- 9 stycznia – zabawa karnawałowa
Wykorzystuję różne metody i formy pracy z dziećmi, są to: zajęcia obowiązkowe, z zakresu mowy i myślenia, plastyczne, ruchowe, umuzykalniające. Również zabawy tematyczne, manipulacyjno – konstrukcyjne, badawcze i dydaktyczne. Ćwiczenia usprawniające narządy mowy – ortofoniczne i oddechowe. W swojej pracy wykorzystuję metody, które w sposób łatwy i atrakcyjny dla dziecka pozwalają mu przyswajać wiedzę oraz rozwijać zainteresowania. Wykorzystuję elementy metod twórczych: ruchu rozwijającego W. Sherborne, MDS – która koordynuje czynności wzrokowo- słuchowo-ruchowe, podczas przygotowania dziecka do pisania, elementy metody R. Labana, gdzie dziecko może rozwijać twórczą ekspresję ruchową przy muzyce, aktywne słuchanie muzyki poważnej wg B. Strauss oraz wprowadzam metodę glottodydaktyczną, która przygotowuje dzieci do czytania. Stosowanie wielu metod w pracy daje duże zadowolenie dzieciom i mnie, kiedy widoczne są efekty pracy tymi metodami.
Dzieci często uczestniczą w wycieczkach i spacerach:
- 24.10.08r. – wyjazd do teatru Arlekin w Łodzi na spektakl pt. „Wesołe miasteczko”
- 3.11.08r. – zwiedzanie Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej
- 4.12.08r. – wizyta w zakładzie fryzjerskim w Kolumnie
- 8.12.08r. dzieci uczestniczyły w atrakcjach przygotowanych na „Mikołajki”: oglądały baśń muzyczną pt: „W tajemniczej krainie krasnali” wystawianą w Klubie Garnizonowym, po powrocie do przedszkola otrzymały słodkie upominki.
W minionym półroczu odbyło się jedno zebranie grupowe rodziców. Większość rodziców chętnie i aktywnie uczestniczy w życiu przedszkola. Mają systematyczny kontakt z nauczycielkami podczas rozmów indywidualnych. Przygotowują słodkie poczęstunki na grupowe uroczystości, stroje do występów przedszkolnych. Zakupują akcesoria związane z funkcjonowaniem akwarium w naszej grupie. Szczególne zaangażowanie w życie grupy wykazuje P. Bartos, która podarowała w tym roku naszej grupie akwarium i telewizor. 100% rodziców wzięła udział w zajęciu otwartym, 98% rodziców wzięła udział
w Andrzejkach.
Podsumowując stwierdzamy, że praca w minionym półroczu dała nam satysfakcję, większość celów zarówno wychowawczych jak i dydaktycznych została zrealizowana.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2018 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.