X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 32053
Dział: Gimnazjum

Scenariusz lekcji matematyki: "Przypomnienie wiadomości o symetriach"

Aneta Michalska

Scenariusz lekcji matematyki

Data: 14.12.2015r.
Temat: Przypomnienie wiadomości o symetriach
Klasa: III a
Czas trwania: 45 minut

Powiązanie z wcześniejszą wiedzą: Uczniowie w klasie pierwszej realizowali już cykl lekcji dotyczący symetrii. Lekcja służy przypomnieniu zagadnienia.

Cele lekcji: przypomnienie wiadomości o symetrii względem prostej i względem punktu oraz wiadomości związanych z symetrią figur

Cele szczegółowe:
Uczeń:
- zna pojęcia: oś symetrii figury, środek symetrii figury, figura osiowosymetryczna, figura środkowosymetryczna,
- umie wskazać osie i środki symetrii różnych figur,
- potrafi skonstruować figurę symetryczną względem prostej i względem punktu.

Cele sformułowane w języku ucznia: Po dzisiejszej lekcji:
- przypomnisz sobie i utrwalisz wiadomości o symetriach i figurach symetrycznych

NaCoBeZu: (będę zwracać uwagę, czy):
- znasz pojęcia: oś symetrii figury,środek symetrii figury,
figura osiowosymetryczna,figura środkowosymetryczna,
- umiesz wskazać osie i środki symetrii różnych figur,
- potrafisz skonstruować figurę symetryczną względem prostej i względem punktu.

Środki dydaktyczne: Podręcznik Matematyka z plusem 3, tablica multimedialna
Metody pracy: wykład, ćwiczeń praktycznych.
Formy pracy: praca z całą klasą, praca w parach, praca indywidualna
Przebieg lekcji:
Część wstępna:
1. Sprawdzenie listy obecności.
2. Sprawdzenie pracy domowej.
3. Podanie celów lekcji i NaCoBeZu
4. Upewnienie się, czy cele zostały zrozumiane.
Część właściwa lekcji:
1. Przypomnienie podstawowych wiadomości dotyczących symetrii.
2. Praca w parach: nauczyciel poleca uczniom, aby w parach wymienili się przykładami przedmiotów, figur lub symboli osiowosymetrycznych, środkowosymetrycznych oraz takich, które są jednocześnie osiowo i środkowo symetryczne.
Nauczyciel prosi kilka par o podzielenie się na forum klasy swoimi przykładami.
3. Uczniowie samodzielnie rozwiązują zadanie 1. str. 126, 8. i 11. str. 127
4. Nauczyciel przypomina uczniom konstrukcje figur względem danej prostej i względem punktu. Uczniowie samodzielnie wykonują podobne konstrukcje.
4. Nauczyciel wyświetla zadanie z testu gimnazjalnego z roku 2011, prosi o samodzielne
rozwiązanie zadania.
5. Podsumowanie lekcji. Zadanie pracy domowej. Ocena pracy na lekcji.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.