X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 32037
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Innowacja pedagogiczna Stobrawski Park Krajobrazowy

INNOWACJA PEDAGOGICZNA

PROGRAM

Publiczne Przedszkole w Karłowicach
46-037 Karłowice
ul. Młyńska 1
(77) 4697167
szkol pp.karlowice@popielow.pl
dyrektor przedszkola: Joanna Zawada

1. Nazwa (temat) innowacji:

Mieszkam na terenie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego

2. Autor innowacji:

Marta Cierpisz-nauczyciel mianowany
Bożena Goldewicz-nauczyciel kontraktowy

3. Czas realizacji innowacji:

Data rozpoczęcia innowacji: 01.09.2014r.
Data zakończenia innowacji: 31.05.2016r.

4. Grupa uczniów oraz przedmiot objęte innowacją:


Dzieci 3,4,5,6 -letnie z Przedszkola Publicznego w Karłowicach

5. Przyczyny wprowadzenia innowacji:

Inspiracją do napisania niniejszej innowacji jest nasze kilkuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, w której pełniąc funkcję nauczyciela wychowawcy, niejednokrotnie przekonałyśmy się o dobroczynnym wpływie, jaki niesie ze sobą zabawa w procesie uczenia się oraz zapamiętywania różnych treści. Uczniowie najchętniej uczą się poprzez zabawę, dzięki której w przyjemny i łatwy sposób mogą poszerzyć zasób swojego słownictwa oraz wiedzy. Zajęcia na powietrzu stwarzają uczniom właśnie takie możliwości, jak i warunki do twórczego myślenia, rozwijania wyobraźni oraz wyrażania swoich własnych emocji. Wyjątkowość terenu na którym mieszkamy jest dodatkowym bodźcem do rozwijania zainteresowań przyrodniczych.

6. Cele programu:

- rozbudzenie zainteresowania uczniów przyrodą
- wzbogacanie słownictwa

- kształtowanie, rozwijanie poczucia własnej wartości, wiary we własne siły i swoje możliwości,
- rozwijanie twórczego myślenia i pamięci,
- rozwijanie wrażliwości estetycznej, umiejętności plastycznych oraz wyobraźni uczniów
- kształcenie umiejętności współpracy w grupie, w zespole,


7. Proponowana tematyka zajęć

Znam swoją okolicę:
- poznają swoją okolicę, rzadkie okazóy roślin i zwierząt, ciekawe miejsca;
- kontakt z ludzmi bezpośrednio związanymi z opieką nad parkiem (spotkanie z leśniczym)
Szanuję przyrodę:
- zrozumieją pojęcia tj. zwierzę chronione, rezerwat, okres ochronny
- poznają niektóre zjawiska występujące w przyrodzie, wiążąc przy tym
przyczyny i skutki ich istnienia
-wzrośnie ich świadomość przyrodniczo – ekologiczną wyrażona
wzrostem aktywności w działaniach podjętych indywidualnie lub
grupowo, na rzecz poprawy stanu najbliższego środowiska
przyrodniczego
- czerpać będą radość z obcowania z przyrodą obserwowania i
eksperymentowania
- wdrożą się do szacunku dla przyrody, jej poszanowania, przestrzegają
norm i zakazów dotyczących środowiska przyrodniczego;
-zrozumieją znaczenia czystego powietrza dla zdrowia roślin, zwierząt i
ludzi;
- poznają bezpośrednie działania człowieka, które wpływają na
środowisko przyrodnicze zarówno pozytywnie jak i negatywnie;
Jestem częścią zespołu:
- nauczą się wspólnie poznawać świat zwierząt i roślin;
- wzrośnie ich świadomość przyrodniczo – ekologiczną wyrażona
wzrostem aktywności w działaniach podjętych indywidualnie lub
grupowo, na rzecz poprawy stanu najbliższego środowiska
przyrodniczego.
Jestem małym twórcą:
- rozwiną swoje zainteresowania i pasje;
- wykażą, poprzez twórcze zabawy, piękno i bogactwo przyrody

Metody i formy pracy:

Metody pracy:
- gry i zabawy sceniczne, pantomimiczne wykorzystane podczas scenek rodzajowych
- drama (odgrywanie krótkich scenek dotyczących danego tematu, wczuwając się w rolę),
- grupy zadaniowe
- dyskusja dydaktyczna
- wycieczki po okolicy
- prace plastyczne

Formy pracy:
- indywidualna,
- grupowa,
- zespołowa.

8. Oczekiwane rezultaty:

Uczniowie w miły i przyjemny sposób poszerzą zasób swojego słownictwa oraz wiedzy przyrodniczej. Będą zmobilizowani do dalszej pracy nad sobą, twórczego działania i myślenia. Nabiorą szacunku do przyrody. Wykształcą w sobie umiejętność współpracy w grupie, w zespole. Rozwiną swoją wyobraźnię oraz umiejętności plastyczne.

9. Sposoby ewalualuacji udział dzieci w konkursie plastycznym dotyczącym Stobrawskankieta przeprowadzona wśród Zdjęcia oraz sprawozdanie z wycieczek i z pikniku połączonego z pogadanką leśniczego

INNOWACJA PEDAGOGICZNA

PROGRAM

Publiczne Przedszkole w Karłowicach
46-037 Karłowice
ul. Młyńska 1
(77) 4697167
szkol pp.karlowice@popielow.pl
dyrektor przedszkola: Joanna Zawada

1. Nazwa (temat) innowacji:

Mieszkam na terenie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego

2. Autor innowacji:

Marta Cierpisz-nauczyciel mianowany
Bożena Goldewicz-nauczyciel kontraktowy

3. Czas realizacji innowacji:

Data rozpoczęcia innowacji: 01.09.2014r.
Data zakończenia innowacji: 31.05.2016r.

4. Grupa uczniów oraz przedmiot objęte innowacją:


Dzieci 3,4,5,6 -letnie z Przedszkola Publicznego w Karłowicach

5. Przyczyny wprowadzenia innowacji:

Inspiracją do napisania niniejszej innowacji jest nasze kilkuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, w której pełniąc funkcję nauczyciela wychowawcy, niejednokrotnie przekonałyśmy się o dobroczynnym wpływie, jaki niesie ze sobą zabawa w procesie uczenia się oraz zapamiętywania różnych treści. Uczniowie najchętniej uczą się poprzez zabawę, dzięki której w przyjemny i łatwy sposób mogą poszerzyć zasób swojego słownictwa oraz wiedzy. Zajęcia na powietrzu stwarzają uczniom właśnie takie możliwości, jak i warunki do twórczego myślenia, rozwijania wyobraźni oraz wyrażania swoich własnych emocji. Wyjątkowość terenu na którym mieszkamy jest dodatkowym bodźcem do rozwijania zainteresowań przyrodniczych.

6. Cele programu:

- rozbudzenie zainteresowania uczniów przyrodą
- wzbogacanie słownictwa

- kształtowanie, rozwijanie poczucia własnej wartości, wiary we własne siły i swoje możliwości,
- rozwijanie twórczego myślenia i pamięci,
- rozwijanie wrażliwości estetycznej, umiejętności plastycznych oraz wyobraźni uczniów
- kształcenie umiejętności współpracy w grupie, w zespole,


7. Proponowana tematyka zajęć

Znam swoją okolicę:
- poznają swoją okolicę, rzadkie okazóy roślin i zwierząt, ciekawe miejsca;
- kontakt z ludzmi bezpośrednio związanymi z opieką nad parkiem (spotkanie z leśniczym)
Szanuję przyrodę:
- zrozumieją pojęcia tj. zwierzę chronione, rezerwat, okres ochronny
- poznają niektóre zjawiska występujące w przyrodzie, wiążąc przy tym
przyczyny i skutki ich istnienia
-wzrośnie ich świadomość przyrodniczo – ekologiczną wyrażona
wzrostem aktywności w działaniach podjętych indywidualnie lub
grupowo, na rzecz poprawy stanu najbliższego środowiska
przyrodniczego
- czerpać będą radość z obcowania z przyrodą obserwowania i
eksperymentowania
- wdrożą się do szacunku dla przyrody, jej poszanowania, przestrzegają
norm i zakazów dotyczących środowiska przyrodniczego;
-zrozumieją znaczenia czystego powietrza dla zdrowia roślin, zwierząt i
ludzi;
- poznają bezpośrednie działania człowieka, które wpływają na
środowisko przyrodnicze zarówno pozytywnie jak i negatywnie;
Jestem częścią zespołu:
- nauczą się wspólnie poznawać świat zwierząt i roślin;
- wzrośnie ich świadomość przyrodniczo – ekologiczną wyrażona
wzrostem aktywności w działaniach podjętych indywidualnie lub
grupowo, na rzecz poprawy stanu najbliższego środowiska
przyrodniczego.
Jestem małym twórcą:
- rozwiną swoje zainteresowania i pasje;
- wykażą, poprzez twórcze zabawy, piękno i bogactwo przyrody

Metody i formy pracy:

Metody pracy:
- gry i zabawy sceniczne, pantomimiczne wykorzystane podczas scenek rodzajowych
- drama (odgrywanie krótkich scenek dotyczących danego tematu, wczuwając się w rolę),
- grupy zadaniowe
- dyskusja dydaktyczna
- wycieczki po okolicy
- prace plastyczne

Formy pracy:
- indywidualna,
- grupowa,
- zespołowa.

8. Oczekiwane rezultaty:

Uczniowie w miły i przyjemny sposób poszerzą zasób swojego słownictwa oraz wiedzy przyrodniczej. Będą zmobilizowani do dalszej pracy nad sobą, twórczego działania i myślenia. Nabiorą szacunku do przyrody. Wykształcą w sobie umiejętność współpracy w grupie, w zespole. Rozwiną swoją wyobraźnię oraz umiejętności plastyczne.

9. Sposoby ewalualuacji udział dzieci w konkursie plastycznym dotyczącym Stobrawskankieta przeprowadzona wśród Zdjęcia oraz sprawozdanie z wycieczek i z pikniku połączonego z pogadanką leśniczego

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.