X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 32023
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Zabawy matematyczne - wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną w oparciu o samodzielne badanie, obserwacje, doświadczenia

Grupa wiekowa: 5 latki
Cele:
- organizowanie sytuacji sprzyjającej wykorzystywaniu posiadanych wiadomości i umiejętności;
- wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci;
- wdrażanie dziecka do realizowania zadań zgodnie z poleceniami nauczycielki, a potem do słownego przedstawienia wniosków ze swoich doświadczeń,
- stwarzanie atmosfery radosnych przeżyć i wesołej zabawy.
Dziecko:
- podejmie aktywność zabawową i zadaniową;
- potrafi wychwycić i kontynuować powtarzający się rytm;
- rozpoznaje i nazywa figury geometryczne;
- współdziała i podporządkowuje się zasadom podanym przez nauczyciela;
- przelicza liczebniki porządkowe i główne.
Metody pracy:
- słowna– rozmowa, objaśnienia, polecenia;
- czynna - samodzielnych doświadczeń, zadań stawianych dziecku, kierowania aktywnością. kierowanie własną aktywnością.
- oglądowa - pokaz, obserwacja;
Formy pracy:
- indywidualna
- grupowa
Środki dydaktyczne: figury geometryczne (koła, kwadraty, prostokąty, trójkąty) dla każdego dziecka, kartki z narysowanym układem rytmicznym, dywaniki, magnetofon, płyta CD, po 2 paski dla każdego (o wymiarach około 20 cm, na około 3 cm.), kartoniki z cyframi 1 - 6


Przebieg zajęcia

1. Ćwiczenia dla przedszkolaków z elementami kinezjologii edukacyjnej i poprawiające widzenie.
2. Zapoznanie dzieci z tematem zajęcia
- będziemy przeprowadzać eksperymenty z paskami papieru.
- będziemy układać różne wzorki, które będą się powtarzać.
3. Zabawa na powitanie - „Jesteśmy detektywami – tropienie różnic i podobieństw” – dzieci za pomocą plastikowej lupy uważnie przyglądają się sąsiadowi obok i wypowiadają zdania „Jestem do ciebie podobny bo... różnię się od ciebie...(np. mam też jasne włosy, bo mam bluzkę w innym kolorze... itp.)
4. Eksperyment z paskami papieru
Kładziemy dwa paski obok siebie i sprawdzamy długość. mają być tej samej długości, z jednego paska dzieci robią rulonik (pokaz nauczyciela). Zwinięty pasek kładą nad prostym i przyglądają się Rozwijają rulonik i przesuwają palcem po długości prostego paska. Nauczyciel pyta Czy teraz pasek zwinięty w rulonik jest tej samej długości, co pasek prosty?(Wypowiadają się dzieci).
- Proszę ułożyć jedno pod drugim: rulonik i prosty pasek.
- Jak uważacie? „Czy te paski różnią się długością?"
Podsumowanie zabawy z paskami papieru
Na, czym polegały nasze eksperymenty? do jakiego doszliście wniosku?
5. Zabawa ruchowa
Dzieci w rytm muzyki biegają na przerwę w muzyce dobierają się w tyle osób ile wskaże nauczyciel (kartonik z cyfrą) np. dobieramy się po trzy osoby, dobieramy się po pięć osób itd.
6. Zabawa z rytmami
Nauczyciel przyczepia na tablicy trzy kółka i razem z dziećmi powtarza kółko, kółko.....Dzieci układają taki sam wzorek odczytując co ułożyły.
Następnie nauczyciel między kółkami układa kwadraty, Dzieci razem z nauczycielem powtarzają kółko, kwadrat, kółko, kwadrat......Dzieci układają taki sam wzorek.
Nauczyciel między kółkiem a kwadratem układa trójkąt Dzieci wraz z nauczycielem powtarzają kółko, trójkąt, kwadrat ... Dzieci układają taki sam rytm.
7. „Która grupa pierwsza?” zabawa ruchowa
Dzieci podzielone na dwie grupy wg koloru szarf. Dzieci dostają figury geometryczne zawieszone na nitce i zakładają je na szyję.
Nauczycie pokazuje na kartce ułożony rytm z figur np. koło, kwadrat, trójkąt.
Zadaniem dzieci jest ustawienie się w rządku wg pokazanego wzoru i zawieszonych na szyi figur. Wygrywa ta grupa, która pierwsza prawidłowo się ustawi.
8. Praca indywidualna przy stolikach. „Kolorowy pajacyk” – zadanie dla każdego dziecka, dzieci wyciągają z koperty figury geometryczne, nazywają poszczególne figury, zaproszenie dzieci do narysowania obrazka z figur wg instrukcji zawartej w wierszu.
„Pajacyk”
Przedszkolaczek Jacek to majster nie lada
Popatrzcie jak sprawnie mozaikę układa
Jedno koło, jeden kwadrat, cztery prostokąty,
Głowa, brzuszek, ręce, nogi, kapelusz trójkątny
Trzeba jeszcze zrobić butki z prostokątów małych
No i proszę – już pajacyk zrobiony jest cały.
9. Podsumowanie zajęcia

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.