X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 31979
Dział: Przedszkole

Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych poprzez wykorzystanie aktywnych metod pracy

Zajęcie hospitowane: Grupa: , 4-latki
Data :
Prowadząca:
Hospitująca:

Temat: Krowa daje nam mleko –poszerzanie wiedzy dzieci nt. otaczającego nas świata.
Podstawa programowa:

4.1. Dziecko przewiduje w miarę swoich możliwości, jakie będą skutki czynności manipulacyjnych na przedmiotach (wnioskowanie o wprowadzonych i obserwowanych zmianach)
4.3. Dziecko stara się łączyć przyczynę ze skutkiem i próbuje przewidywać , co się może wydarzyć
12.2. Dziecko, wie jakie warunki są potrzebne do rozwoju zwierząt , (bezpieczeństwo, pokarm przestrzeń życiowa).
5.1 Dziecko dba o swoje drowie; zaczyna się orientować w zasadach zdrowego żywienia.

Cel ogólny:
-zapoznanie dzieci z pochodzeniem, wyglądem, smakiem i właściwościami mleka.
-rozwijanie zainteresowań przyrodniczych poprzez wykorzystanie aktywnych metod pracy -zapoznanie dzieci z właściwościami mleka za pomocą doświadczenia i obserwacji -rozszerzanie doświadczeń i wiedzy na temat otaczającej nas rzeczywistości.

Cele szczegółowe:
Dziecko:
-wie, jakie korzyści ma człowiek z hodowli krów;
-rozumie znaczenie jedzenia nabiału dla zdrowia;
-rozpoznaje po smaku i nazywa przetwory mleczne;
-usprawnia mięśnie języka, warg i podniebienia miękkiego;
-potrafi prowadzić obserwacje i wyciągać z nich wnioski

Metody:
-słowna – zagadka, rozmowa, instrukcja słowna;
-zabawy dydaktyczne;
-działań praktycznych;
-aktywizujące – burza mózgów, uszeregowanie „ promyczkowe”, badanie i doświadczenie angażujące: zmysł dotyku i smaku i słuchu, wzroku.

Formy:
-indywidualna jednolita;
-grupowa jednolita;
-zbiorowa jednolita.

Pomoce:
-zagadka „Krowa”; obrazek krowy smutnej i wesołej, małe obrazki – masło, ser, śmietana, twaróg, jajko, chleb, jabłko; wiersz Patrycji Siewiera – Kozłowskiej „Krowa i mucha”; produkty nabiałowe do degustacji np. jogurt naturalny i owocowy, ser biały, ser żółty, śmietana; rysunek przedstawiający wizerunek krowy z przytwierdzoną rękawiczką stymulującą wymiona krowy, mikser, śmietana, chleb.


Przebieg zajęcia :
1. Przywitanie – „Witam was”
2. Rozwiązanie zagadki nt. – „Krowa”( źródło internetowe autor nie znany). Zapoznanie z tematem zajęć.
3. Oglądanie obrazka krowy – omawianie jej wyglądu, wskazywanie na obrazku wymion, dotykanie ich (zawieszona podziurkowana rękawiczka wypełniona płynem –woda, mleko) i wiaderko –doświadczanie dotykiem, opowiadanie o tym, jak doi się krowę- ćwiczenia praktyczne w dojeniu przy niewielkiej pomocy nauczyciela.
4. „Burza mózgów” Co nam daje krowa? Co można zrobić z mleka?
5. „Promyczkowe uszeregowanie”. Na tablicy wisi obrazek krowy smutnej i wesołej. Na dywanie rozłożone są obrazki różnych produktów spożywczych. Wybieranie spośród wszystkich obrazków (np. masło, ser, śmietana, twaróg, jajko, chleb, jabłko) tylko tych, które przedstawiają produkty zrobione z mleka i umieszczanie ich „promyczkowo” wokół uśmiechniętej krowy, natomiast obrazki , które nie mają nic wspólnego z nabiałem wokół smutnej krowy. Rozmowa na temat produktów nabiałowych otrzymywanych z mleka i ich dobrego wpływu na nasze zdrowie.
6. „Krowa i mucha” –zabawa ruchowa z ćwiczeniami z zakresu profilaktyki logopedycznej w oparciu o wiersz Patrycji Siewiera – Kozłowskiej. „ Była sobie krowa mała”
7. „Co tak smakuje?” – degustacja. Dzieci zamykają oczy, próbują produktów nabiałowych, np. jogurtu naturalnego i owocowego, sera białego, sera żółtego, śmietany i nazywają je. Określanie smaków, np. truskawkowy, jagodowy, jabłkowy.
8. Zaproszenie do zrobienia doświadczenia -wykonanie masła ze śmietany – prowadzenie obserwacji zmieniającej się śmietany w masło. Omówienie tego , co się wydarzyło. Smakowanie masła z pojemnika zjadanie kanapki z własnoręcznie wykonanym masłem- ocena smaku .
9. Zakończenie zajęcia: ewaluacja. Przypomnienie tego, „Co nam daje krowa i do produkcji czego możemy wykorzystać mleko?”.

Załącznik nr1
Duża i łaciata,
na zielonej łące.
Mlekiem nam dziękuje,
za trawę i słońce. (krowa)

Załącznik nr2
Była sobie krowa mała, (pokazujemy mała krówkę)
Która porzuć trawkę chciała. (Zrywamy na niby trawkę)
Trawka świeża i zielona, (pokazujemy na trawkę)
Krówka jest nią zachwycona! (Podskakujemy i krzyczymy huurra)
Najpierw wącha, (wdech przez nos)
Później wzdycha (wydech przez usta z głośnym westchnieniem: aaaach!)
A nad trawką mucha bzyka. (bzzzzzzzz – zęby złączone)
Żuje krówka swoją trawkę, (okrężne ruchy żuchwą)
Myśli: chyba zjem dokładkę! Pokazujemy paluszkiem na głowę)
Lecz te myśli jej przerywa
Mucha, która ciągle bzyka. (bzzzzzz – zęby złączone, wargi rozciągnięte)
Krowa – pac – ogonem muchę, (klaśnięcie i wymówienie słowa pac)
Mucha–brzęczy wciąż nad uchem! (bzzzzzz -zęby złączone, wargi rozciągnięte)
Tak dzień cały się bawiły, (Podskoki po sali)
Aż opadły całkiem z siły! (Siad na dywanie)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.