X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 31941
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Słuchanie wiersza Cz. Janczarskiego pt. "O świerszczu co skrzypce przepiłował" ilustrowanego sylwetami – doskonalenie umiejętności uważnego słuchania tekstu. Aktywne uczestniczenie w analizowaniu treści utworów literackich

Cel główny zajęcia :

 Rozwijanie kultury czytelniczej poprzez poszerzanie kanonu literatury dziecięcej.

Cele operacyjne :

- z uwagą słucha wiersza;
- odpowiada na pytania;
- recytuje teksty wierszowane
- potrafi połączyć sylwetę z poznanym wcześniej wierszem, opowiadaniem;
- potrafi skupić się podczas słuchania;
- układa zdania do obrazka;
- wyodrębnia wyraz ze zdania;
- dzieli wyrazy na sylaby;
- wybrzmiewa głoski w wyrazie;
- składa obrazek z części w całość.

Obszar podstawy programowej :

a) 14/5 – słucha np. opowiadań, baśni i rozmawia o nich, interesuje się książkami;
b) 14/6 - układa krótkie zdania, dzieli zdania na wyrazy, dzieli wyrazy na sylaby, wyodrębnia głoski w słowach o prostej budowie fonetycznej;
c) 14/2 - potrafi uważnie patrzeć, aby rozpoznać i zapamiętać to co jest przedstawione na obrazkach;
d) 3/3 – uważnie słucha, pyta o niezrozumiałe fakty, i formułuje dłuższe wypowiedzi o ważnych sprawach;
e) 3/1 – zwraca się bezpośrednio do rozmówcy, stara się mówić poprawnie pod względem artykulacyjnym, gramatycznym, fleksyjnym, składniowym.

Metody pracy wg, S Strzyżewskiego: podające, ekspresyjne, samodzielnych doświadczeń, zadań stawianych dziecku, ćwiczeń, odtwarzania, słowne, żywego słowa.

Forma pracy : grupowa, indywidualna.

Środki dydaktyczne: sylwety do wiersza pt. „O świerszczyku co skrzypeczki przepiłował”, tablica ilustrująca łąkę, sylwety postaci występujących w opowiadaniu „Cztery motylki”, „O żabkach w czerwonych czapkach”, „Bajka o brzydkiej gąsienicy”, pocięte na sześć części ilustracje owadów i zwierząt żyjących na łące.


Przebieg zajęcia:

1. Wspólny śpiew piosenki pt. „Bajki, bajeczki” - płyta CD „Kolekcja przedszkolaka” - rozmowa kierowana:

- O czym zaśpiewaliśmy piosenkę?
- Jakie książki zgromadzone są w przedszkolnym kąciku ulubionej książki?
- W jakie miejsca przenoszą nas książki, które ostatnio czytaliśmy?

W naszym kąciku ulubionej książki znajdują się różne książki, które przenoszą nas w inny świat. Czasami jesteśmy w krainie lodu, innym razem na wyścigach z Zygzakiem. Wiersz, który wysłuchacie za chwilę, przeniesie was na łąkę.

2. Słuchanie wiersza Cz. Janczarskiego ilustrowanego sylwetami „O świerszczyku co skrzypeczki przepiłował”. Nauczyciel rozkłada na dywanie zieloną tkaninę przedstawiająca łąkę oraz kwiaty – dzieci otrzymują sylwety motyli, kreta, pliszki, pasikonika. Nauczyciel czyta wiersz, a dzieci ilustrują go przy pomocy sylwet.
3. Rozmowa na temat wysłuchanego wiersza.

- Co wydarzyło się na majowej łące?
- Kto przysłuchiwał się grze świerszcza?
- Co w wierszu jest prawdziwe, a co na pewno w rzeczywistości nie może się wydarzyć?
- Opiszcie nastrój wiersza.

4. Zaproszenie do tablicy graficznej przedstawiającej łąkę. Recytacja wiersza pt. „Żaby” – M. Dymowskiej z podziałem na role (chłopcy, dziewczynki) – z wykorzystaniem sylwet żab oraz czapki bociana.

5. Rozmowa przy planszy, przedstawiającej łąkę (znajdują się na niej sylwety z postaciami z różnych opowiadań, które dzieci poznały wcześniej). Zadaniem dzieci jest:

- wybór sylwety, która ilustruje wiersz pt. „Żaby” M. Dymowskiej, recytowany przez dzieci;
- rozpoznawanie postaci, które dzieci znają z innych opowiadań o łące, podawanie tytułów („O żabkach w czerwonych czapkach”, „Cztery motylki”, „Bajka o brzydkiej gąsienicy”);
- układanie zdań do oglądanej ilustracji – przeliczanie wyrazów w zdaniu.

6. Zabawa ruchowa orientacyjno–porządkowa do piosenki „Barwna łąka” - dzieci maszerują po obwodzie koła śpiewając piosenkę pt. „Barwna łąka” – w czasie przerwy w muzyce nauczyciel pokazuje sylwetę zwierzęcia żyjącego na łące z - dzieci naśladują sposób poruszania się.

7. Praca indywidualna na dywanie – dzieci otrzymują w kopertach pocięte obrazki zwierząt i owadów żyjących na łące, zadaniem dzieci jest ułożenie obrazka oraz wykonanie poniższych poleceń:

- Wypowiadanie nazwy zwierząt sylabami;
- Wyodrębnianie głoski ; w, m, b, ż w nagłosie (ważka, motyl, biedronka, żaba, kret);
- Analiza i synteza wyrazów : motyl, biedronka, osa, kret.

8. Ewaluacja – rozmowa na temat zajęcia – dzieci, które są w dobrym nastroju pomachają obiema rączkami.
Co chcielibyście zmienić w zajęciu?
Dzieci, którym zajęcia się podobały mogą sobie wybrać książkę z kosza, w którym są ulubione książki przyniesione przez nauczyciela. Wspólne oglądanie, dzielenie się wrażeniami i spostrzeżeniami.

Literatura:

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego.
Dziecko w swoim żywiole. Program wychowania przedszkolnego – dobre praktyki.
Cz. Janczarski - „O świerszczyku co skrzypeczki przepiłował".

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.