X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 31903
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Podróż do tajemniczej krainy owadów. Projekt edukacji ekologicznej

Autorki i koordynatorki projektu:
Nauczycielki z PM Nr 49
Beata Michalska
Beata Birkowska

PROJEKT EDUKACJI EKOLOGICZNEJ PT.
„PODRÓŻ DO TAJEMNICZEJ KRAINY OWADÓW”

”Jeśli nie zrozumiemy potrzeby ochrony tego, co nam jeszcze zostało,
nie zaczniemy w tym kierunku działać.
Nasze dzieci nie będą miały czym się zachwycać, co kochać, gdzie żyć”

Piękny, fascynujący i tajemniczy, dostarczający wielu pozytywnych emocji – to świat przyrody. Obcowanie z przyrodą daje spokój, jest także pewnym rodzajem terapii i dlatego już od najwcześniejszych lat życia człowieka należy tak kształtować jego sposób myślenia i zachowania, aby umiał o nią zadbać. Gdy w wieku przedszkolnym wpoimy dzieciom umiłowanie przyrody to będzie im ono towarzyszyć przez całe życie. Wiedza o roli przyrody i szacunek do natury to najlepszy kapitał, który możemy przekazać już dziś kolejnym pokoleniom. Edukacja ekologiczna sprzyja też rozwojowi umysłowemu i emocjonalnemu, wpływa na rozwój uczuć estetycznych i osobowości, kształtuje cechy charakteru, potrzeby i zainteresowania. Wiedząc jak ważną rolę odgrywa wprowadzanie elementów edukacji ekologicznej, postanowiliśmy w naszej placówce wdrożyć Projekt Edukacji Ekologicznej dotyczący świata roślin i owadów. Głównym celem naszego projektu jest zbliżenie dziecka do świata przyrody poprzez doświadczenia, obserwacje oraz eksperymentowanie. Ponieważ dbałość o kształtowanie w naszych wychowankach postaw proekologicznych jest misją naszego przedszkola, dlatego tak ważnym elementem projektu jest wzbudzenie w dzieciach postawy szacunku i opiekuńczości wobec roślin i owadów.
Cele ogólne:
• zbliżenie dziecka do świata przyrody i poprzez poznawanie go, dostrzegania jego piękna;
• nabywanie opiekuńczego stosunku do świata roślin i owadów, kształtowanie mądrego i umiejętnego współżycia człowieka z przyrodą;
• rozwijanie poczucia troski i odpowiedzialności o obecną i przyszłą jakość życia na Ziemi;
• propagowanie świadomych postaw ekologicznych.

Cele szczegółowe:
Dziecko:
- Zna wybrane środowiska przyrodnicze np. las, park, łąkę, staw – charakterystyczną dla niego roślinność i owady;
- Posiada wiedzę o pożyteczności niektórych owadów dla przyrody;
- Obserwuje rośliny i owady występujące w bliższym i dalszym otoczeniu;
- Przeprowadza proste doświadczenia i eksperymentuje ;
- Zna wybrane owady chronione ;
- Rozumie, że człowiek jest częścią przyrody i bez niej nie mógłby żyć.

Metody pracy:

Podające:
- wiersze,
- opowiadania,
- rozmowy,
- objaśnienia

Problemowe:
- inscenizacje, teatrzyki,
- gry i zabawy badawcze,
- eksperymentowanie,
- gry dydaktyczne,

Aktywizujące;
- obserwacja,
- pokaz,
- filmy przyrodnicze, prezentacje multimedialne,
- wycieczki przyrodniczo- krajoznawcze,
- programy komputerowe „Encyklopedia Przyrody” i „ Świat owadów’ i inne;
- ekspozycja okazów przyrodniczych,
-

Praktyczne;
- eksperymentowanie,
- doświadczenia i eksperymenty z powietrzem, wiatrem i wodą,
- założenie hodowli pszczół i świerszczy;
- dokarmianie ptaków w okresie zimowym,
- wykonanie prac plastycznych z użyciem materiału przyrodniczego, gromadzenie ciekawych eksponatów;

Formy pracy przy realizacji projektu:

- Wycieczki w określonym celu,
- Spacery połączone z obserwacją ;
- Zabawy badawcze,
- Zajęcia inspirowane przez nauczyciela,
- Zajęcia i zabawy podejmowane z własnej inicjatywy przez dzieci,
- Zajęcia z użyciem tablicy interaktywnej,
- Udział w akcjach na rzecz ekologii;
TERMIN REALIZACJI
• Od września 2014 do czerwca 2015 roku
PARTNERZY PROJEKTU

• Personel placówki
• Dzieci poszczególnych grup wiekowych
• Rodzice
• Działkowcy
• Pszczelarz
• Pracownicy Nadleśnictwa Łódzkiego
• Pracownicy Ośrodka Ekologicznego „ Źródła”
• Pracownicy Biblioteki Miejskiej Nr 6
• Fundacja Nasza Ziemia
Realizacja projektu
Jesień
-Podróż do przeszłości- oglądanie prezentacji na tablicy interaktywnej „ Owady zaklęte w kamieniu”;
- Urządzenie „laboratorium badawczego” pozwalającego poznać świat przyrody poprzez badanie, eksperymentowanie – zgromadzenie w nim szkieł powiększających, lusterek, mikroskopów, probówek, przyrządów do zabaw badawczych;
- Poznanie budowy i zwyczajów mrówek
- Wycieczka do ogródków działkowych - październik - listopad 2014;
- konkurs ogólno łódzki „Najciekawszy Eko-owad” wykonanie owada z surowców wtórnych– październik 2014
-Wycieczka do Krajobrazowego Parku Wzniesień Łódzkich , spotkanie z leśniczym, dzieci poznają wybrane gatunki owadów, które zamieszkują polskie lasy ( hodowla gigantycznych mrówek);
-Zajęcia edukacyjne- „ Mrówka jako budowniczy i sanitariusz naszego lasu”- dzieci zdobywają wiedzę o ogromnej pożyteczności mrówek dla lasów;
-Założenie hodowli mrówek w przedszkolu, codzienna obserwacja, fotoreportaż ;
-Bal Jesieni- w tym- „Dlaczego pająki są pożyteczne?”- poznajemy świat owadów zaprezentowany przez właściciela sklepu zoologicznego- p.Krystiana, dzieci zdobywają wiedzę ,że pająki są pożyteczne, bo zjadają szkodniki i ograniczają rozprzestrzenianie się chorób;
-Zajęcia edukacyjne- „ Dlaczego warto zaprosić do ogrodu biedronki ?”- dzieci zdobywają wiedzę , że małe drapieżne chrząszcze są prawdziwymi ochroniarzami roślin ;
-Zabawy badawcze –przywabiamy biedronki do ogrodu- dzieci samodzielnie opryskują zagrożone przez mszyce rośliny raz w tygodniu posłodzoną wodą (pół łyżki cukru na litr), urządzają także dla nich zimowisko w starym pniu pełnym dziurek;
-Wykonanie albumów pt. „Świat owadów”
-Duma naszego ogródka czyli domek dla owadów- domek dla owadów, to nie tylko ozdoba przedszkolnego ogródka, ale przede wszystkim miejsce, gdzie w czasie zimy schronią się owady. Wykonaniem domku zajmą się Rodzice uzdolnieni stolarsko na czele z naszym panem konserwatorem, którego dzieci b. lubią- p. Sylwkiem. W zbudowanym domku znajdzie się drewno z nawierconymi otworkami, trzcina, słoma, cegły i bambus;
- wycieczka do Muzeum Regionalnego w Kutnie wystawa „Owady” – listopad 2014
- Warsztaty dla nauczycieli „wykorzystanie tablicy interaktywnej w edukacji ekologicznej i przyrodniczej” – październik 2014
- Inscenizacja „O komarze i jego orkiestrze” wrzesień – październik 2012 – organizator: dzieci z przedszkola wraz z nauczycielami;
- Zajęcia edukacyjne z książeczką „ Runo leśne- młody obserwator przyrody”;
II Zima

- Poznanie budowy komara, kleszcza i muchy
- Poznanie znaczenia w/w owadów dla ekosystemu
- Zwrócenie uwagi na ich szkodliwość np.: przenoszenie chorób.
- Poznanie budowy i zwyczajów korników.
- Zajęcia edukacyjne z cyklu „ Las domem dla różnych gatunków owadów”.
-Słuchanie i omówienie wiersza W. Badalskiej pt.” O co prosi las” – las to dom dla różnych pożytecznych owadów i miejsce odpoczynku dla ludzi;
-Ułożenie wspólnie z dziećmi „Kodeksu małego ekologa”, założenie kącika „ Małego przyjaciela przyrody” w każdej klasie;
-Zabawy dramowe : „Ekolog wie, jak zachować się w lesie” :
- Nie hałasuję,
- Nie zrywam roślin,
- Nie śmiecę,
- Nie palę ognisk,
- Nie łamię gałęzi,
- Nie depczę owadów.
- Zajęcia z komputerem i tablicą interaktywną –wykorzystanie programów pt. „Encyklopedia przyrody” i „ Krajoznawczy Atlas Polski”;
- Owady pożywieniem dla ptaków- wycieczka do Nadleśnictwa- oglądanie różnego typu lasów, ich roślinności i ptaków w nich zamieszkujących, rozpoznawanie znanych ptaków (dzięcioł wilga, skowronek, bocian, jaskółka, orzeł) oglądanie budowanych przez nich gniazd i opieki nad młodymi, omawianie ich wyglądu, słuchanie wydawanych przez nie odgłosów.
- Teatrzyk na podst. do opowiadania L. Krzemienieckiej pt,. ”Kto sieje lasy, pożytecznym na długie czasy”. Ukazanie znaczenia lasu dla owadów i ludzi, uściślenie i poszerzenie wiadomości o lesie – składników, jakie się na niego składają.
- Wycieczka do Muzeum Lasu i Drewna w Rogowie, obejrzenie działu poświęconego owadom
- Zajęcia edukacyjne w zaprzyjaźnionej bibliotece „ Las domem dla owadów”;
-Szkolenie dla nauczycieli organizowane przez Ośrodek „Źródła” –„ Gry i zabawy
ekologiczno-przyrodnicze w terenie”;
- konkurs plastyczny zewnatrzprzedszkolny „Podwodny świat owadów” marzec 2015
-Wycieczka do Muzeum Przyrodniczego Uniwersytetu Łódzkiego, w którym na
szczególną uwagę zasługują owady – „rekordziści” – największy motyl świata- Attacus
atlas czy najcięższy owad na świecie – Goliathus giganteus. Dzieci zobaczą też
niezwykle barwne, a rzadko prezentowane egzotyczne cykady oraz tropikalne motyle i
chrząszcze.
-Zajęcia edukacyjne z książeczką „ Ekologia i środowisko- Zielona rewolucja”;
- Konkurs plastyczny dla dzieci pt. " Podwodny świat owadów".
- Warsztaty Świece woskowe czyli jak pszczoły pomogły rozświetlić świat?” luty 2015
- Warsztaty dla n-li - Metody aktywizujące w edukacji ekologicznej – listopad – grudzień 2014;


III Wiosna/ Lato
- Poznanie budowy i zwyczajów pszczół
- Poznanie budowy i zwyczajów motyli
- Poznanie budowy i zwyczajów biedronek
-Wycieczka do gospodarstwa ekologicznego – zdobycie wiedzy o ekologicznej hodowli warzyw i owoców, poznanie roli pszczół w środowisku naturalnym; degustacja różnych odmian miodu;
-Spotkanie z pszczelarzem- zajęcia edukacyjne: poznanie stroju pszczelarza, podstawowych narzędzi używanych do produkcji miodu, poznanie produktów pszczelich,
-Warsztaty dla dzieci „ Świece woskowe, czyli jak pszczoły pomogły rozświetlić świat”; samodzielne wykonanie świecy przez dzieci, utrwalenie wiadomości o oszczędzaniu prądu;
- Teatrzyk do utworu W. Kozłowskiego pt. „Nikt mnie więcej nie zobaczy” z wykorzystaniem filmu edukacyjnego – zapoznanie ze stadiami rozwojowymi motyla od jajeczka przez gąsienicę, kokon do dorosłego motyla;
-Założenie motylarni przedszkolnej, poznanie kolejnych etapów rozwoju motyla najpierw na zajęciach przy użyciu tablicy interaktywnej, następnie obserwacje rozwoju motyla na żywo;
- Założenie hodowli biedronek.
Wycieczka do Arboretum – zajęcia „Na łące”
- Oglądanie filmu „Kasia i pszczoły”
-Teatrzyk do opowiadania H. Bechlerowej pt. „ O Jasiu, o pszczole, o wietrze i dzięciole” Ukazanie złego postępowania Jasia (lenistwo); pracowitości zwierząt (pszczoła, dzięcioł) oraz znaczenia wiatru dla przyrody (roznoszenie nasion).
-PRZYRODNICZE WARSZTATY TERENOWE organizowane przez Ośrodek Ekologiczny „ Źródła”- warsztaty „Łąka kolorów, warsztaty „Co w trawie piszczy?””
- Wycieczka do Ogrodu Botanicznego w Łodzi- dzieci poznają niezwykły świat roślin i owadów;
-Wycieczkę do Parku Edukacyjnego w Ujeździe k. Łodzi- „Mikrokosmos”- poznanie owadów i pajęczaków o bardzo dużych rozmiarach, wykonanych z dużą dbałością o ich budowę morfologiczną; zwiedzanie wraz z przewodnikiem ścieżki przyrodniczej, poznanie świata owadów i ich znaczenia dla procesów warunkujących życie na ziemi
Warsztaty plastyczne dla dzieci , polegające na malowaniu gipsowych odlewów owadów
- konkurs plastyczny ogólnopolski „Majowa łąka” – czerwiec 2015;
- inscenizacja ekologiczna „” z okazji dnia Ziemi – kwiecień 2015 organizator: dzieci z przedszkola wraz z nauczycielami;
Efekty
Co podjęte działania mają zapewnić dzieciom:
• pobudzić do obserwacji przyrody,
• rozwijać zainteresowania przyrodą zmieniającą się zgodnie z porami roku,
• poszerzyć wiedzę na temat ścisłego związku między owadami a rozwojem roślin,
• wpłynąć na kształtowanie postawy szacunku wobec przyrody i emocjonalnej więzi z nią,
• uwrażliwić na humanitarne obchodzenie się z owadami,
• umożliwić wyrażanie własnych uczuć poprzez sztukę (projekt plastyczny), przedstawienie teatralne;
Co podjęte działania mają zapewnić placówce:
• promować nasze działania ekologiczne w środowisku,
• doprowadzić do integracji rodziców i środowiska lokalnego,
• rozszerzenie bazy przyrządów badawczych,
• wzbogacenie warsztatu pracy n-li, w tym umiejętność pracy z tablicą interaktywną jako środkiem dydaktycznym,
Co podjęte działania maja zapewnić środowisku:
• umożliwić wzajemne dzielenie się wiedzą i wymianę doświadczeń między partnerami,
• wzrost świadomości ekologicznej i odpowiedzialności za środowisko.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.