X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 31884
Przesłano:

Aneks do planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego

Szkoła Podstawowa w Oszkowicach Oszkowice, 01.09.2015r.

Aneks do planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego

W związku ze zmianą miejsca pracy z Zespołu Szkół Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Waliszew i Okolic im. Jana Pawła II w Starym Waliszewie na Szkołę Podstawową w Oszkowicach od 1 września 2015r. dotychczasowy plan rozwoju zawodowego sporządzony 1 września 2013r. ulega modyfikacji poprzez dołączenie aneksu.
Plan rozwoju ma charakter otwarty. Poszczególne zadania mogą być rozszerzone lub modyfikowane w miarę potrzeb wynikających z planu pracy i zmian zachodzących w szkolnictwie.
Zmiany w poszczególnych punktach planu rozwoju zawodowego:

§ 7 ust. 2 pkt. 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności
i dokonywania zmian w tych działaniach

Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1. Poznanie procedury awansu zawodowego • Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli m.in. zapoznanie
z rozporządzeniem MEN
z 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli IX 2013r.
IX 2015r. • przedłożenie wniosku
o rozpoczęcie stażu
• opracowanie planu rozwoju zawodowego
• zbiór dokumentacji
• opracowanie aneksu do planu rozwoju zawodowego

2. Współpraca
z opiekunem stażu • rozmowa z opiekunem stażu i zawarcie „kontraktu” określającego przejrzyste warunki współpracy.
• ustalenie terminów spotkań IX 2013r.
IX 2015r.
• harmonogram współpracy

§ 7 ust. 2 pkt. 2
„Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.”

Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
8. Realizowanie zadań wychowawczych w pracy z uczniami zgodnie z Programem Wychowawczym Zespołu Szkół • prowadzenie zajęć godzin z wychowawcą z uwzględnieniem tematyki zawartej w Programie Wychowawczym Zespołu Szkół
• realizowanie zadań wychowawczych w pracy z uczniami zgodnie ze szkolnym programem wychowawczym.
• organizowanie lub współorganizowanie wycieczek
• pomoc uczniom w tworzeniu gazetek
• opieka nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez motywowanie ich do dalszego poszerzania wiedzy poprzez udział w konkursach. cały okres stażu • scenariusze lekcji
• sprawozdania
• program wychowawczy szkoły
• notatki i wpisy w dzienniku

§ 7 ust. 2 pkt. 3
„Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.”

Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1. Wykorzystanie technologii komputerowej w pracy pedagogicznej • doskonalenie umiejętności obsługi komputera,
• opracowanie i wykonanie pomocy dydaktycznych, materiałów edukacyjnych, dokumentacji przy pomocy komputera,
• opracowanie dokumentacji związanej z awansem zawodowym
• tworzenie szkolnej kroniki okres trwania stażu • plany pracy opiekuńczo – wychowawczej,
• scenariusze zajęć,
• karty pracy,
• wzory zaproszeń, dyplomów
• kronika szkoły
2. Korzystanie z Internetu, publikacje w Internecie • korzystanie z informacji znajdujących się na portalach edukacyjnych,
• pozyskiwanie bieżących materiałów metodycznych,
• publikacje w Internecie planu rozwoju zawodowego, scenariuszy zajęć, konspektów,
• pomoc w redagowaniu strony internetowej Zespołu Szkół Szkoły Podstawowej w Oszkowicach
• uczestniczenie w kursach
e – learningowych okres trwania stażu • spis stron internetowych
• strona internetowa Zespołu Szkół Szkoły Podstawowej w Oszkowicach

§ 7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich,
w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż

Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1. Analiza przepisów prawa oświatowego oraz dokumentacji szkolnej Analiza dokumentacji szkolnej,
a zwłaszcza:
• statutu Zespołu Szkół Szkoły Podstawowej w Oszkowicach wraz z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania i Przedmiotowymi Zasadami Oceniania,
• Programu Wychowawczego Zespołu Szkół, Szkoły Podstawowej w Oszkowicach
• Programu Profilaktyki Szkoły
Analiza przepisów prawa oświatowego, a zwłaszcza:
• systematyczne śledzenie stron internetowych Ministerstwa Edukacji Narodowej
• Ustawy o systemie oświaty,
• Ustawy Karta Nauczyciela,
• Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich cały okres stażu • potwierdzenia opiekuna stażu o analizie wymienionych dokumentów,
• znajomość przepisów,
• dokumentacja szkolna

Monika Kluska

Opracowała
Monika Kluska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.