X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 3187
Dział: Przedszkole

Sprawozdanie z pracy w grupie 3-latków

Podsumowanie pracy w grupie 3-latków za I półrocze roku szkolnego 2008/09

Grupa 3-latków „Kubusie” we wrześniu liczyła 28 dzieci (12 dziewczynek i 16 chłopców). W trakcie I półrocza liczba dzieci uległa zmianie. Obecnie liczy 25 dzieci. Do grupy uczęszcza 17 trzylatków i 8 dwulatków.
Praca dydaktyczno-wychowawcza w grupie „Kubusie” obejmowała realizację treści zawartych w programach:
 Podstawa programowa wychowania przedszkolnego
 ABC...Program wychowania przedszkolnego XXI w.
 Program Edukacji Przedszkolnej „Świat Przedszkolaka”
 Program własny : Edukacja artystyczna w wychowaniu przedszkolnym „Dziecko i sztuka”

Głównym celem pracy w grupie była adaptacja dziecka do warunków przedszkolnych. W miłej i przyjaznej dziecku atmosferze prowadzono zabawy i zajęcia mające na celu zintegrowanie dzieci, współdziałanie, współodpowiedzialność, doprowadzanie zaczętych działań do końca. Ponadto kładziono szczególny nacisk na doskonalenie samoobsługi, przestrzeganie ustalonych norm i zasad. Wdrażano do słuchania czytanych głośno bajek i legend, ćwiczono narządy mowy. Dzieci uczyły się oceniać postępowanie bohaterów literackich, kolegów oraz własne. Uczyły się cierpliwego oczekiwania na swoją kolej, szanowania cudzej pracy, przestrzegania ładu i porządku w sali, odpowiedniego zachowania się przy stole.
Na potrzeby grupy opracowano „Arkusz obserwacji dziecka 3-letniego „ i „Arkusz adaptacji dziecka w grupie”. Powyższe narzędzia badawcze wykorzystano do diagnozy dzieci. Zgodnie z wynikami wstępnej obserwacji stwierdzono, iż większość dzieci miała trudności z czynnościami samoobsługowymi. Liczna część grupy nie radziła sobie z komunikatywnym porozumiewaniem się. Okresowa diagnoza dzieci wykazała, że podjęte działania wychowawczo-dydaktyczne w grupie przyniosły pozytywne efekty. Nastąpiła znaczna poprawa w zakresie samoobsługi dzieci. Wyraźnie poprawiła się też mowa dzieci.
Pracę w grupie planowano i realizowano w oparciu o „Roczny plan pracy dydaktyczno-wychowawczej”:
 Stworzono „Literacki kącik Kubusia Puchatka” i zapoznawano dzieci z bohaterami bajki
 Zorganizowano rodzinny konkurs plastyczny – „Jesienny kapelusz Kubusia Puchatka”
 Z okazji „Święta Pluszowego Misia” zorganizowano „Kącik Kubusia Puchatka”
 W ramach pedagogizacji rodziców w miesiącu wrześniu przeprowadzono zebranie grupowe, na którym przedstawiono referat „Adaptacja dziecka 3-letniego w przedszkolu” oraz zapoznano rodziców z przepisami BHP obowiązującymi w przedszkolu
 W „Kąciku dla rodziców” cyklicznie zamieszczano artykuły dotyczące problematyki rozwoju i wychowania dziecka w wieku przedszkolnym np.:
- „Prawa dziecka”
- „Problemy adaptacyjne dziecka 3-letniego”
- „Co 3-latek umieć powinien”

 Umożliwiano rodzicom obserwację zajęć i uroczystości w grupie :
- „Dzień Pluszowego Misia”
- „Mikołajki”
- Choinka w przedszkolu”
 Przedstawiono rodzicom „Procedurę przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola”
 W planach miesięcznych uwzględniano tematykę bezpieczeństwa dziecka w przedszkolu
Cele pracy dydaktyczno-wychowawczej w I półroczu w grupie „Kubusie” zostały zrealizowane.
W drugim półroczu planujemy:
 ujednolicać oddziaływania wychowawcze z rodzicami
 zorganizować uroczystość z okazji Dnia Matki
 zorganizować konkurs na logo przedszkola
 zorganizować „Kącik Kubusia Puchatka”

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2018 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.