X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 31825
Przesłano:

Jak uczyć się ortografii? Scenariusz zajęć dla uczniów z trudnościami w nauce ortografii (gimnazjum)

Scenariusz zajęć dodatkowych dla uczniów z trudnościami w nauce

Temat: Jak uczyć się ortografii?
(na podstawie programu OPTA „Jak polubić naukę?”)

Cele:
1. Uczeń utrwala znane reguły ortograficzne.
2. Uczeń ćwiczy poprawną pisownię.
3. Uczeń wdraża się do samokontroli.
4. Uczeń poznaje nowe sposoby zapamiętywania.
Metody pracy: ćwiczeniowa, podająca, kierowania samodzielną pracą uczniów
Formy pracy: indywidualna, grupowa
Środki dydaktyczne:
Kredki, pisaki, kartki, kartki z zestawami wyrazów zgrupowanymi ze względu na pisownię, karta pracy „Jakich liter tu brakuje”, karta ćwiczeń ortograficznych, kartoniki z literkami do losowania, kartki z grupami do wpisywania zasad.


Przebieg zajęć:
1. Czynności organizacyjne: sprawdzenie obecności, przedstawienie tematu i celu zajęć.
2. Uczestnicy losują kartonik z literą sprawiającą trudność ortograficzną, np. „rz”, „ż”, „ó”, „ch”, „h”. Ich zadaniem jest napisanie 10 przykładów wyrazów z wylosowaną literą.
Następnie każdy z uczestników próbuje przybliżyć zasadę ortograficzną dla danej litery w zapisanym wyrazie.
3. Prowadzący przypomina zasady ortograficzne w celu ich utrwalenia - uczniowie współuczestniczą w podawaniu przykładów. Omawia przykłady jak uczyć się ortografii.
4. W ramach utrwalenia tych zasad, prowadzący proponuje kolejne ćwiczenie. Każdy z uczestników otrzymuje zestaw wyrazów pogrupowanych ze względu na pisownię. Zadaniem uczniów jest odgadnąć, jakie zasady mają zastosowanie w poszczególnych zestawach oraz ich zapisanie na przygotowanych kartkach. Prowadzący omawia z uczniami poprawność wykonania zadania.
5. Uczniowie otrzymują kartę ćwiczeń ortograficznych do wypełnienia. Następnie prowadzący sprawdza, czy została ona poprawnie wypełniona.
6. Każdy z uczestników otrzymuje wiersz z lukami. W tekście należy wstawić w odpowiednie miejsce literę sprawiającą trudność ortograficzną.
7. Uzupełnione wiersze uczniowie wymieniają między sobą i sprawdzają czy litery wstawione zostały prawidłowo. Jeżeli popełniony zostanie błąd, na cały wyraz zostaje naklejony kartonik z poprawnie napisanym słowem. Następnie uczniowie oddają kartki z poprawionym tekstem właścicielom, którzy muszą ułożyć zdania z wyrazami, które sprawiły najwięcej trudności.
8. Prowadzący podsumowuje zajęcia.
9. W zależności od tempa pracy uczniów, prowadzący podaje inne sposoby zapamiętywani, które są przydatne nie tylko w nauce ortografii, np. rysowanie obrazka do wyrazu, tworzenie wierszyków z rymem – jak „uje się nie kreskuje”, kojarzenie materiału z miejscem- podczas nauki z historii (wydarzenia na kartkach umieszczamy na półce, a osoby na fotelu, wytłuszczamy trudne wyrazy).

Efekty dla ucznia:
Uczeń utrwalił podstawowe zasady ortograficzne.
Uczeń poprawnie wstawia litery w luki, zgodnie z zasadą ortograficzną.
Uczeń zna różne sposoby zapamiętywania.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.