X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 31822
Przesłano:
Dział: Rewalidacja

Ćwiczenia usprawniające percepcję i pamięć wzrokową. Scenariusz zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (gimnazjum)

Scenariusz zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

Temat: Ćwiczenia usprawniające percepcję i pamięć wzrokową.
Termin: 17.11.2015 r.
Czas trwania zajęć: 60 minut
Miejsce : sala nr 1
Prowadzący: Marzena Karbowska
Cele zajęć:
Cel główny:
1. Doskonalenie percepcji wzrokowej.
2. Usprawnianie pamięci wzrokowej.
Cele operacyjne:
1. Uczeń uzupełnia ilustrację brakującymi elementami.
2. Uczeń wskazuje podobieństwa między obrazkami.
3. Uczeń zapamiętuje historyjki obrazkowe, po czym układa je zgodnie z zapamiętanym wzorem.
4. Uczeń wyszukuje na obrazku elementy niepasujące do pozostałych.
5. Uczeń dobiera w pary jednakowe klocki.
6. Uczeń wskazuje zamienione klocki.
7. Uczeń odtwarza z pamięci układy i kolory elementów.
8. Uczeń utrwala obsługę komputera.
Metody:
• pokaz;
• metoda praktycznego działania
• gra dydaktyczna memo
• metoda Frostig-Horn
• terapia wspierająca z wykorzystaniem technologii komputerowej.
Formy: indywidualna
Środki dydaktyczne: karta pracy z lukami obrazkowymi, obrazki do wklejenia, karteczki z historyjkami obrazkowymi, klocki z kolorowymi figurami – memo obrazkowe, karta pracy – podobieństwa, karta pracy - elementy niepasujące, program komputerowy „Akademia umysłu - pamięć 1”, komputer, klej.


Przebieg zajęć:
I. Część wstępna
1. Powitanie ucznia i nawiązanie z nim kontaktu zadaniowego i emocjonalnego. Czynności utrwalające: data, godzina. Zapoznanie ucznia z celami zajęć.
II. Część główna zajęć
1. Uzupełnij luki brakującymi elementami.
Prowadzący prosi ucznia, by dopasował brakujące elementy w obrazku, a następnie wkleił je w odpowiednie miejsce.
Następnie zadaniem ucznia będzie zapamiętanie jak największej ilości szczegółów znajdujących się na obrazku. Po upływie danego uczniowi czasu na zapamiętanie, prowadzący sprawdza, poprzez zadawanie pytań, ile szczegółów zapamiętał uczeń.
Udzielenie pochwały za wykonanie zadania.
2. Znajdź podobieństwa między obrazkami.
Prowadzący prosi ucznia, by przyjrzał się dwóm obrazkom, a następnie zaznaczył 10 podobieństw między nimi.
W razie trudności prowadzący naprowadza ucznia. Wzmocnienie pozytywne ucznia.
3. Historyjki obrazkowe.
Prowadzący rozkłada przed uczniem 3 historyjki obrazkowe, każda złożona z 3 elementów. Omawia z uczniem, to, co zdarzyło się na obrazkach. Następnie prosi ucznia, by dobrze przyjrzał się każdemu obrazkowi. Po upływie odpowiedniej dla ucznia ilości czasu, prowadzący miesza wszystkie obrazki i prosi ucznia o ułożenie tych samych historyjek obrazkowych. Wzmocnienie pozytywne ucznia za wykonanie zadania.
4. Co nie pasuje do pozostałych?
Prowadzący podaje uczniowie kartę pracy z rysunkami opakowań soków odżywczych. Zadaniem ucznia jest odnaleźć 3 opakowania, które nie pasują do pozostałych.
Po wykonaniu ćwiczenia, pochwała dla ucznia.
5. Co się zmieniło?
Prowadzący rozkłada przed uczniem kilka klocków, na których widnieją różne figury, w różnych kolorach. Prosi ucznia o uważne przyjrzenie się wszystkim klockom, następnie zapamiętanie ich układu i obrazków na nich widniejących.
Po zakończeniu czasu na zapamiętanie, prowadzący prosi ucznia o zamknięcie oczu, po czym zamienia jeden z klocków i prosi ucznia o odgadnięcie tego klocka, który został podmieniony. Powtarzamy ćwiczenie 2-3 razy w zależności od poziomu aktywności ucznia, zwiększając również liczbę elementów zamienianych.
Pozytywne wzmocnienie ucznia.
6. Gra memo
Prowadzący z uczniem wybierają kilka par klocków, odwracając je obrazkiem do dołu. Prowadzący gra z uczniem w odgadywanie par, przy jednoczesnym podnoszeniu dwóch klocków. Wygrywa ten, kto odsłonił więcej par.
7. Ćwiczenia na komputerze z programem „Pamięć 1”: „dobieranie w pary”, „zapamiętaj kolory”, „uzupełnij obrazki”
Prowadzący prosi ucznia o podejście do komputera. Omawia zadania do wykonania przez ucznia. Pierwszym z nich będzie dobieranie w pary obrazków. Poprzez kliknięcie myszką, uczeń odsłania obrazki i łączy je w pary.
Zadanie drugie polega na zapamiętywaniu kolejności pojawiających się na ekranie kolorów, a następnie ułożeniu ich w tej samej kolejności na ekranie.
Zadanie trzecie – uczeń zapamiętuje wyświetloną na ekranie tabelkę zawierającą 6 elementów. Następnie uzupełnia dwa brakujące obrazki elementami znajdującymi się pod wyświetloną tabelką.
Każde z ćwiczeń można powtarzać, w zależności od poziomu aktywności ucznia.

Ćwiczenie dodatkowe
8. W zależności od tempa pracy ucznia i jego zaangażowania, prowadzący przygotowuje kolejną kartę pracy – Giełda różności
Zadaniem ucznia jest przyjrzenie się podanemu przez prowadzącego obrazkowi, zapamiętanie wskazanych elementów, a następnie odtworzenie ich z pamięci.
III. Część końcowa:
1. Ocena pracy ucznia na zajęciach - nagrodzenie za aktywne uczestnictwo.
2. Porządkowanie sali.
3. Zakończenie zajęć.

Marzena Karbowska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.