X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 31819
Dział: Przedszkole

Jestem Eko! Scenariusz zajęć otwartych

Scenariusz zajęć otwartych w grupie dzieci 4,5 letnich:
„Jestem Eko, dbając o środowisko dbam o swoje zdrowie!”


Cele ogólne:
• kształtowanie postawy ekologicznej

Cele szczegółowe:
- dostrzega konieczność szanowania przyrody,
- dba o to, co go otacza, to co jest jego częścią
- wie, że wszyscy ludzie muszą dbać o środowisko naturalne,
- zna ekologiczny sposób wyrzucania śmieci (segregacja odpadów)
- grupuje przedmioty wg tworzywa z jakiego zostały wykonane
- wie, że żyjąc w zgodzie z naturą dba o swoje zdrowie
- wie, że aktywne spędzanie czasu na łonie przyrody korzystnie wpływa na zdrowie człowieka
- przewiduje przyczyny i skutki związków świata przyrody i świata materialnego
- twórczo interpretuje problem otwarty
- obdarza uwagą dzieci i dorosłych
- przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej
- uważnie słuch, formułuje wypowiedź poprawna pod względem logicznym

Metody pracy wg M. Kwiatkowskiej
- Metody słowne: rozmowa, wiersz, objaśnienia, instrukcje;
- Metody oglądowe (percepcyjne): obserwacja i pokaz przedmiotów, przykład osobisty nauczyciela , udostępnianie dzieciom utworów muzycznych;
- Metody czynne:- zadań stawianych dziecku do wykonania; metoda samodzielnych doświadczeń oparta na inicjatywie własnej dziecka; metoda kierowana własną działalnością dziecka; metoda ćwiczeń utrwalających polegająca na powtarzaniu odpowiednich czynności, utrwalanie wiedzy i prawidłowych postaw
- Metody aktywizujące: skojarzenia, burza mózgów, metaplan, zabawa dramowa:, poza, ćwiczenia pantomimiczne, stopklatka.
Formy pracy:
- zbiorowa;- indywidualna- grupowa
Środki dydaktyczne: nagrania muzyki i piosenki na CD; model Ziemi, obrazki (drzewo, żaba, tulipan, jaskółka, rzeka, ryba, roześmiane dziecko); ilustracje przedstawiające „przyrodę zdrową i chorą”; odpady do segregacji, pojemniki do segregacji; obrazki ilustrujące ekologiczne zachowania człowieka, tło do wykonania plakatu, ilustracja do ekspresji słownej, odznaki ekologa


Przebieg zajęcia:
1. Powitanie z piosenką: „Ziemia - wyspa zielona"
Nie warto mieszkać na Marsie,
nie warto mieszkać na Wenus.
Na Ziemi życie ciekawsze
powtarzam to każdemu.
Bo Ziemia to wyspa,
To wyspa zielona wśród
wielu innych planet.
To dom jest dla ludzi,
dla ludzi i zwierząt,
więc musi być bardzo zadbany".

2. Zabawa twórcza -skojarzenia(technika rundki) „Niedokończone zdanie”.
Dzieci przekazując sobie z rąk do rąk model kuli ziemskiej dopełniają wypowiedź rozpoczętą przez nauczyciela: „ Ziemia to dom dla...............”. Jeśli żadne dziecko nie poda odpowiedzi: przyroda, wówczas nauczycielka taką podaje, na końcu rundki.
3. Zabawa dramowa” Jestem cząstką przyrody”.
Podczas trwania wesołej muzyki dzieci poruszają się zgodnie z jej rytmem, tempem i charakterem. Pauza w muzyce oznacza zatrzymanie ruchu i wejście w rolę elementu przyrody zaprezentowanego na ilustracji przez nauczyciela, np.: drzewo, żaba, tulipan, jaskółka, rzeka, ryba, roześmiane dziecko, itp.
Dzieci dostrzegają, że są częścią przyrody, tak samo jak rośliny, zwierzęta itd.
4. Słuchanie wiersza „APEL DO LUDZI” Karaszewski Stanisław
Gdy się do życia
wiosną świat budzi,
przyroda pisze
apel do ludzi:

- To my, rośliny!
- To my, zwierzęta!
O naszym zdrowiu
nikt nie pamięta?

Trujące ścieki,
trujące dymy,
bez tlenu rzeki...
...My się dusimy!

A gdy umrzemy
w trującym brudzie,
na martwej ziemi
zginą też ludzie!

Chcemy żyć z wami
w zgodzie, przyjaźni,
niechaj nie zabraknie
wam wyobraźni!

Tęczowy motyl
nad łąką lata,
pająk misternie
sieć swą uplata.

Patrzcie, jak pięknie
w lesie, w ogrodzie!
Ile jest życia
w ziemi i w wodzie!

I ty, „Przedszkolaku”,
oszczędzaj wodę,
nie niszcz i nie śmieć.
DBAJ O PRZYRODĘ!

Dzieci uważnie śledzą treść utworu, oglądają dwie ilustracje do wiersza. Pierwszą przedstawiającą wystraszone zwierzęta, smutne rośliny, które znajdują się w otoczeniu zaśmieconej, zanieczyszczonej przyrody. Drugą ilustrację pokazującą świat barwny, czysty, zdrowy! Wyjaśniają co oznacza apel przyrody, kto zwraca się z prośbą do ludzi, o co prosi, czy można pomóc roślinom i zwierzętom ?
5. Burza mózgów „ Co zrobić by przyroda była zdrowa?”
Dzieci oglądają ilustrację. Wyjaśniają co na obrazku jest zadziwiające, zastanawiające, jakie zapachy można poczuć w świecie zadymionym, zaśmieconym, a jakie w czystym i zadbanym? Podają powody dla których zwierzęta i rośliny na jednej z ilustracji są smutne, wystraszone, a na drugiej radosne, pełne życia. Wyobrażają sobie jakie uczucia towarzyszą zwierzętom, ludziom, czy w obu światach tak samo. Odpowiadają na pytanie czy środowisko życia ma wpływ na zdrowie?
Próbują sformułować odpowiedź na zadane pytanie, podają rozwiązania problemu. Dostrzegają wpływ człowieka na jakość życia świata roślin, zwierząt, ludzi.
Szukają nazwy dla człowieka dbającego o przyrodę. Poznają pojęcie „być Eko”, „postępować ekologicznie”.
6. Zabawa dydaktyczna „Jestem EKO!”.
Nauczyciel uświadamia dzieci, że każdy może być EKO. Zachęca dzieci do postępowania ekologicznego. Proponuje test sprawdzający. Dzieci które wykażą się znajomością tematu otrzymają odznaki „młodego ekologa”.
Zadanie 1 Ekspresja słowna: „Co widać przez dziurkę od klucz?”
Nauczyciel zaprasza dzieci do tablicy na której wisi obrazek zasłonięty kartonem z wyciętym otworem. Wszyscy przyglądają się ilustracji, domyślają się co przedstawia. Po całkowitym odkryciu widzą dziecko, które z zadziwieniem obserwuje górę śmieci. Uczestnicy zabawy udzielają odpowiedzi co trzeba zrobić z tą sytuacją, jak postąpił by młody ekolog. Dzieci znają kolorystykę pojemników do segregacji, wiedzą które tworzywo do którego pojemnika należy wrzucić.
Zadanie 2 Zabawa dydaktyczna „Segregujemy odpady”.
W sali zorganizowano kącik przyrody (drzewa, kwiaty, zwierzęta, staw). Nauczyciel wnosi wór, wysypuje jego zawartość i mówi:
Papier, puszki, szkło, plastiki
Posprzątamy w pojemniki.
Posprzątamy sprawnie, pięknie,
Bo nam świat przez śmieci pęknie.
...i prosi aby wszyscy zachowali się ekologicznie i zrobili porządek z odpadami.
Dzieci przy akompaniamencie muzyki zbierają odpady i je segregują wykorzystując odpowiednio oznakowane pojemniki.
• papier do pojemnika niebieskiego
• plastik do pojemnika żółtego
• metal do pojemnika czerwonego
• szkło pojemnik zielony
• mieszane odpady do pojemnika szarego
Wspólna ocena wykonanego zadania.
Zadanie 3 Metaplan: „Jestem Eko”.
Nauczyciel prosi by każde dziecko wybrało spośród obrazków ten , który przedstawia ekologiczne zachowanie człowieka i przykleiło go na plakacie zatytułowanym: „Jestem Eko”. Zaprasza do wspólnego podziwiania powstałego dzieła.
Zadanie 4 Opowieść ruchowa „Spacer”.
Nauczyciel przekonuje dzieci, że aby dbać o przyrodę, powinny same być zdrowe, dlatego ważne jest spędzanie czasu na świeżym powietrzu. Zaprasza na spacer. Wszyscy spacerują, słyszą śpiew ptaków, odgłosy natury (nagranie na CD), podziwiają piękno natury, czują podmuch wiatru, słyszą jego szum, grzeją się w promieniach słońca, śpiew ptaków, obserwują kwiaty i owady w trawie, przytulają się do drzewa. W czasie zatrzymania proponują co można robić na świeżym powietrzu i ilustrują to ruchem.
7. Ćwiczenie relaksacyjne: „Wiosenny deszczyk”
Dzieci siedzą w gromadzie, na prośbę nauczyciela zamykają oczy, wsłuchują się w muzykę lasu (odgłosy morza na CD), wdychają czyste orzeźwiające powietrze, upajają się zapachami przyrody... Nauczyciel w pewnym momencie delikatnie spryskuje buzie dzieci wodą ze spryskiwacza, czyli wiosenny deszczykiem.
8. Zakończenie zajęć: „Odznaka ekologa”.
Wszystkie dzieci biorące udział w zajęciach otrzymują odznakę ekologa.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.