X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 31811
Przesłano:
Dział: Przedszkole

"Robimy kukiełki" - wykonanie kukiełki z łyżki drewnianej z użyciem serwetki papierowej, gotowych elementów oraz drucika kreatywnego. Scenariusz zajęć

Scenariusz zajęć przeprowadzonych w Przedszkolu Nr 12
w Bielsku – Białej

Nazwisko prowadzącego: mgr Magdalena Mikosz
Data prowadzonych zajęć: 25 listopada 2014 r.
Grupa wiekowa: 4– latki

Temat zajęcia: – „Robimy kukiełki”- wykonanie kukiełki z łyżki drewnianej z użyciem serwetki papierowej, gotowych elementów oraz drucika kreatywnego.

Cel główny: Wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez sztuki plastyczne (8).

Cele szczegółowe:

dziecko potrafi wypowiadać się w różnych technikach plastycznych (9.2),
odczuwa radości z tworzenia – działania plastycznego (10.1)
pełni w każdej sytuacji roli słuchacza oraz mówiącego (3.1, 3.3),
skupia uwagę – obdarza uwagą dzieci i dorosłych, aby rozumieć to, co mówią i czego oczekują (1.1),
przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej (1/2),
dysponuje sprawnością rąk oraz koordynacją wzrokowo-ruchową (14/3),

Metody:
słowna – nawiązanie do tematu zajęć, objaśnienie sposobu wykonania pracy plastycznej, omówienie wykonanych prac,
oglądowa – prezentowanie sposobu wykonanie zadania oraz gotowej pracy, obserwacja,
czynne – zadania stawiane do wykonania.

Forma pracy: indywidualna i z całą grupą.

Środki dydaktyczne: łyżki drewniane, druciki kreatywne, oczka ruchome, serwetka oraz filcowe elementy gotowe.


Przebieg zajęć

1. Powitanie piosenką „Wszyscy są ...”
2. Rozmowa kierowana przez nauczyciela:
Nawiązanie do tematu kompleksowego:
„Poznaliśmy już kilku różnych misiów, czy pamiętacie jakich?
Czym lubicie bawić się w podczas pobytu w przedszkolu?
W jakich kącikach bawimy się w naszej sali?
Czym bawimy się w kąciku teatralnym? (pacynka - rodzaj lalki nakładanej na dłoń jak rękawiczka i poruszanej palcami animatora, kukiełka np. to lalka teatralna osadzona na kiju, którym poruszamy).
3. Przygotowałam kilka kukiełek: pokaz, omówienie oraz zwrócenie uwagi na wygląd i budowę kukiełki z drewnianej łyżki.
4. Objaśnienie sposobu wykonania pracy plastycznej:
umieszczenie łyżki we wnętrzu serwetki,
zamontowanie drucika – rąk kukiełki,
przyklejenie gotowych elementów: nosa, oczu, włosów,
dorysowanie z pomocą nauczycielki ust kukiełki.
5. Zabawa kołowa „Mam ja misia pluszowego” lub zabawa ruchowo – naśladowcza "Niedźwiadek".
6. Przypomnienie kolejnych etapów pracy.
7. Nauczyciel zaprasza dzieci do stolików – nadzoruje pracę dzieci. Zwraca uwagę na sposób wykonania pracy, przypomina o bezpieczeństwie oraz estetyce.
8. Omówienie gotowych prac – nadanie imienia kukiełce i zorganizowanie wystawki.


Lp.
Czynności nauczyciela
Czynności dzieci
1.
Wita się z dziećmi i gośćmi.
Wprowadza w tematykę zajęć czytając wiersz L.Wiszniewskiego pt. „Zegar”.
Zadaje pytania: Do czego służy zegar?
Po co mierzymy czas? Jakiego rodzaju zegary już poznaliście?
Słuchają wiersza, rozmawiają na temat zajęć i odpowiadają na pytania.
2.
Nauczyciel wiesza na tablicy ilustracje zegara z kukułką opowiada o zegarze i pyta o jego poszczególne elementy.
Prezentuje dźwięk, jaki wydawała kukułka z zegara. Prosi, aby dzieci przeliczały uderzenia zegara i powiedziały, która wybiła godzina.
Przyglądają się, sie ilustracjom, odpowiadają na pytania.
3.
Wyjaśnienie, co dzieci będą wykonywać na zajęciach – zegar z kukułką.
Objaśnia sposób wykonania pracy plastycznej:
przyklejenie obudowy zegara,
wycięcie trójkąta po linii - daszek zegara oraz tarczy zegara,
przyklejenie bądź dorysowanie kukułki,
przyklejenie gotowych elementów dekoracyjnych.
Uważnie słuchają pytają o niezrozumiałe szczegóły.
4.
„Zegar” – zabawa orientacyjno – porządkowa. Dzieci spacerują po sali, na hasło ZEGAR wykonują w miejscu: skłony głowy w bok – mówiąc jednocześnie „cyk- cyk” lub skłony głowy w przód i tył – wypowiadając słowa „bim- bam”.
Biorą udział w zabawie.
5.
Przypomnienie kolejnych etapów pracy.
Słuchają i wymieniają etapy.
6.

Wykonują pracę plastyczną.
7.
Omówienie gotowych prac i sporządzenie wystawki.
Oglądają prace plastyczne.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.