X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 31790
Przesłano:
Dział: Języki obce

Scenariusz lekcji powtórzeniowej w klasie 6 z języka angielskiego

Scenariusz lekcji z języka angielskiego
klasa VI (grupa S)

PP: 1)człowiek (dane personalne, wygląd zewnętrzny, uczucia i emocje, zainteresowania)
5) życie rodzinne i towarzyskie (członkowie rodziny, koledzy, przyjaciele, czynności życia codziennego, formy spędzania czasu wolnego)

Umiejętności językowe wg nowej podstawy programowej:

Środki językowe
Nazwy gatunków filmowych
Przymiotniki opisujące filmy
Czasownik modalny must/mustn’t
Czasownik modalny should
Przysłówki sposobu

Reagowanie ustne: przedstawianie się, proszenie o informacje

Słuchanie: rozumienie ogólnego sensu prostego tekstu, wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych, rozumienie znaczenia zwrotów dnia codziennego, reagowanie na polecenia

Czytanie: rozumienie ogólnego sensu tekstu, wyszukiwanie prostych informacji szczegółowych

Inne: współdziałanie w zespole, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem

Temat: Powtórzenie wiadomości z rozdziału 6

CEL: - Utrwalenie wiadomości poznanych w rozdziale 6: nazwy gatunków filmowych, czasownik must/ mustn’t, czasownik should, przysłówki sposobu
-Ćwiczenie strategii komunikacyjnych

NACOBEZU:

- uzupełnisz opis filmu właściwą nazwą- gatunkiem filmowym
-podpiszesz znaki nakazu lub zakazu
-dokończysz zdanie, tak aby powstała właściwa reguła
-uzupełnisz dialog toczący się w kasie kina i zaprezentujesz go
-na podstawie nagrania zaznaczysz filmy i programy o których była mowa

Metoda pracy:
• komunikacyjna
• aktywizująca
• TPR

Techniki pracy:
• eksponująca
• drama
• gra dydaktyczna


Formy pracy:
• indywidualna
• w parach

Sposób monitorowania procesu osiągania celów i nacobezu do lekcji

Metoda świateł drogowych


Podsumowanie procesu osiągania celów i nacobezu do lekcji

Zdania podsumowujące:

• Zrozumiałem/łam, że.......
• Przypomniałem sobie, że.........
• Zaskoczyło mnie, że.........

Środki i pomoce dydaktyczne:

podręcznik i zeszyt ćwiczeń ucznia „Steps in English 3”, iTools- oprogramowanie podręcznika, odtwarzacz CD, zeszyt przedmiotowy i przybory szkolne


PRZEBIEG LEKCJI

1) Czynności organizacyjno-porządkowe:
• powitanie uczniów,
• powitanie Pani Dyrektor,
• sprawdzenie obecności.

2) Przedstawienie celu lekcji i wprowadzenie do nowego tematu:
• uczniowie poznają cel lekcji i nacobezu. Nauczyciel prosi o przypomnienie zagadnień poznawanych w rozdziale 6

3) Część zasadnicza lekcji:
• Przypomnienie jakie gatunki filmowe uczniowie poznali w rozdziale 6. Samodzielne wykonanie ćwiczenia 1/ 83. Sprawdzenie i samoocena uczniów
• Gra zespołowa- memory- gatunki filmowe
• Ćwiczenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem (ćwiczenie 3/64 zeszyt ćwiczeń). Sprawdzenie, uczniowie dokonują samooceny
• Przypomnienie znaczenia czasownika modalnego must. Uczniowie pracują w parach/ samodzielnie uzupełniając zdanie pod znakiem nakazu lub zakazu (ćwiczenie 3/83). Sprawdzenie, uczniowie dokonują samooceny
• Uczniowie pracują w grupach, układają rozsypankę zdaniową w dialog toczący się w kasie kina. Uczniowie prezentują dialog, sprawdzają, dokonują samooceny
• Uczniowie uzupełniają zdania dokonując wyboru should/ shouldn’t i łączą dwie części zdania w regułę (ćwiczenie 4/ 83). Sprawdzenie, uczniowie dokonują samooceny
• zadanie pracy domowej: ćwiczenie 1,2,3,4,5/ 67 -ćwiczenia
*zadanie dla chętnych- ćwiczenie 1,2/ 64- ćwiczenia
Uwaga: nauczyciel monitoruje prace uczniów i po każdym ćwiczeniu udziela uczniom informacji zwrotnej: co wykonali dobrze, a co należy utrwalić.


4) Podsumowanie zajęć:
• uczniowie i nauczyciel podsumowują lekcję metodą zdań podsumowujących
• ocena lekcji przez uczniów- metoda świateł drogowych

Opracowała:
Monika Kuchcińska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.