X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 31773
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Podsumowanie pracy dydaktyczno - wychowawczej przedszkola

Podsumowanie pracy dydaktyczno – wychowawczej za rok szkolny 2013/2014 w grupie dzieci 3-letnich.

1. Praca dydaktyczno- wychowawczo -opiekuńcza i jej efekty
Grupa 2.5, 3-latków liczy 16 osób (7 dziewczynek i 9 chłopców, a pod względem wieku 3 -2.5-latków, 13- 3-latków) Pierwszym semestrze dwoje dzieci zrezygnowało, natomiast w drugim semestrze dwoje dzieci doszło. Praca dydaktyczno-wychowawcza obejmowała realizację treści zawartych w „Podstawie programowej wychowania przedszkolnego” oraz w programach:
„Od przedszkola do pierwszaka”. Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci” (WSiP) w oparciu o pakiet „Wesołe przedszkole trzylatka”.
Program został wzbogacony o tematy własne nauczyciela, wynikające z dostosowania do potrzeb dzieci oraz czasu i miejsca pracy z dziećmi.
Problemy wymagające konkretnej ingerencji nauczyciela rozwiązywane były na bieżąco z poinformowaniem rodziców o zaistniałych sytuacjach bądź incydentach.
Pod względem poziomu intelektualnego grupa ta jest dość zróżnicowana. Kilkoro dzieci wykazuje już pewne zdolności manualne jednak Oliwer ma jeszcze problem z chwytem i trzymaniem kredki, muzyczne zdolności przejawia Wojciech który brał udział w konkursie piosenki dziecięcej i otrzymał wyróżnienie a także zdolności plastyczne, które są doskonalone na zajęciach oraz prezentowane poza przedszkolem, gdyż dzieci brały udział w wielu konkursach plastycznych („Co można wyczarować z wydmuszki”, „Mój przyjaciel kot”). Do grupy uczęszcza także kilkoro dzieci wymagających intensywniejszej pracy, głównie z zakresu rozwijania mowy (Wojciech),który po mimo pracy z logopedą ma jeszcze trudności w porozumiewaniu się. Jeśli chodzi o przestrzeganie ustalonych norm i zasad bezpieczeństwa ma z tym problem Adam i Franciszek którzy nie stosują się do kodeksu przedszkolaka.
W roku szkolnym 2013-2014 do pracy z tą grupą wprowadzono podręczniki „ Wesołe przedszkole trzylatka” są one wykorzystywane na bieżąco w czasie zajęć. Praca z książką została bardzo pozytywnie odebrana przez dzieci. Podczas zajęć z podręcznikami dzieci starały się uważnie słuchać poleceń i starannie, w miarę samodzielnie, je wykonywać.
W drugim semestrze zrealizowano 21 tematów globalnych oraz przeprowadzono trzecią obserwację z pomocą arkusza obserwacji cech rozwojowych dziecka 3-4 letniego. Obserwacja dzieci pod koniec II semestru wykazała, że podjęte działania wychowawczo- dydaktyczne w grupie były potrzebne i przyniosły pozytywny efekt dzieci samodzielnie zaczęły zakładać oraz zdejmować wierzchnie ubranie.
W codziennej pracy z grupą zwracano dużą uwagę na rozwój mowy i procesów myślowych. Dzieci bardzo często słuchały wierszy, opowiadań oraz bajek czytanych przez nauczycielki. Prowadzono liczne rozmowy z dziećmi na temat treści poznanych utworów, analizowano wspólnie postępowanie bohaterów literackich oraz opisywano zaistniałe zdarzenia, przez co stwarzano liczne okazje do swobodnych, spontanicznych wypowiedzi dzieci, dzielenia się spostrzeżeniami i przeżyciami.
W czasie zajęć z zakresu edukacji artystycznej pracowano nad doskonaleniem sprawności manualnych oraz rozwijaniem kreatywności i aktywności twórczej dzieci. Dzięki zróżnicowanym technikom zastosowanym podczas zajęć plastycznych, dzieci mogły popracować nad doskonaleniem motoryki małej oraz wykazać się pomysłowością, własną inicjatywą. Zajęcia plastyczne cieszyły się dużym zainteresowaniem dzieci, przysparzały im wiele radości oraz satysfakcji z wykonanej pracy. W trakcie drugiego semestru zwrócono także uwagę na edukację matematyczną dzieci. Bardzo często prowadzono ćwiczenia w liczeniu, zapoznano dzieci z figurami geometrycznymi oraz liczebnikami głównymi i porządkowymi. Dzieci nauczyły się także klasyfikować przedmioty według różnych kryteriów oraz tworzyć i porównywać zbiory wieloelementowe.
W drugim półroczu starałam się także pobudzić wrażliwość słuchową dzieci poprzez prowadzenie zróżnicowanych zajęć z zakresu edukacji muzycznej: ćwiczeń w rozpoznawaniu dźwięków z otoczenia, codzienne słuchanie muzyki w czasie poobiedniego odpoczynku, zabawy rytmiczne, łączenie muzyki z ruchem, naukę nowych piosenek.
Ważne miejsce w pracy z grupą zajmowała edukacja zdrowotna, dzięki której, dzieci nauczyły się dbać o zdrowie i higienę. Wychowankowie zdobyli wiedzę na temat zdrowego odżywiania, prawidłowych nawyków higienicznych, dbania o rozwój organizmu oraz znaczenia czystości otoczenia, w którym żyją. Dzieci uczestniczyły w licznych spacerach po okolicy oraz brały udział w zajęciach ruchowych prowadzonych na sali gimnastycznej oraz w ogrodzie przedszkolnym.

2. Współpraca z rodzicami, instytucjami, szkołami i innymi przedszkolami.
W holu przedszkola umieszczona została tablica z Kącikiem dla Rodziców, na której umieszczane były wszelkie informacje dotyczące działalności przedszkola, planowanych spotkań, uroczystości i imprez organizowanych w przedszkolu. Na bieżąco też, w czasie przyprowadzania i odbierania dziecka, przekazywane były informacje dotyczące postępów dziecka bądź problemów związanych z jego funkcjonowaniem w grupie. Rodzice mieli możliwość obserwowania zajęć i imprez organizowanych dla dzieci w przedszkolu w czasie spotkania Bożonarodzeniowego, balu karnawałowego oraz dni otwartych, i wreszcie pikniku rodzinnego. Służyli nam pomocą w zorganizowaniu dla dzieci „mikołajek”, balu karnawałowego , w przygotowaniu prac plastycznych na konkurs oraz w zorganizowaniu i przeprowadzeniu pikniku rodzinnego jak również w przygotowaniu dwóch kiermaszów świątecznych z którego dochód przeznaczony został na potrzeby przedszkola,.
W ramach współpracy z szeroko rozumianym środowiskiem (poza rodzicami) odbyło się:
- Spotkanie z policjantem
- Wyjazd dzieci na mikołajkowy występ do teatru
- Spotkanie z teatrem „Kukiełka”
- Spotkanie z „Wirującymi farbami”
- Spotkanie z teatrzykiem w przedst. „Kozucha Kłamczucha”
3. Imprezy i uroczystości przedszkolne, jakie odbyły się w I i II semestrze w przedszkolu:
-Dzień chłopaka
- Spotkanie z Mikołajem
- Jasełka
- Pierwszy dzień wiosny
- Zabawa karnawałowa – bal przebierańców
- Piknik rodzinny w ogrodzie przedszkolnym z okazji Dnia Mamy, Taty i Dziecka
4. Organizacja konkursów i udział w konkursach
W naszym przedszkolu został zorganizowany konkurs dla dzieci i ich rodziców, „Ozdoba Bożonarodzeniowa”, w ramach zacieśniania więzi rodzinnych oraz zachęcania dzieci i rodziców do wspólnej zabawy twórczej. Dzieci brały również udział w konkursach międzyprzedszkolnych:
- „Co można wyczarować z wydmuszki” organizowane przez przedszkole nr 2 w Siewierzu
-„Konkurs piosenki dziecięcej „ organizowany przez Zespół Szkolno Przedszkolny w Wojkowicach Kościelnych.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.