X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 31730
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Plan pracy opiekuńczo - wychowawczo - dydaktycznej na miesiąc maj

PLAN PRACY OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ DLA GRUPY IV (DZIECI 4 - 5 LETNIE) NA MIESIĄC MAJ 2016r.

Tematyka:
1. Jestem Polakiem i Europejczykiem.
2. Wiosna na łące.
3. Poznajemy różne zawody.
4. Nasi kochani rodzice.
5. Dzieci z całego świata.

Tematyka

Sposób realizacji
Pomoce i literatura Obszar
z podst. program.

Ad.1.
02.05.2016r.
Poniedziałek

1. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. Dziecko obdarza uwagą dzieci
i dorosłych, aby rozumieć to, co mówią i czego oczekują; grzecznie zwraca się do kolegów w przedszkolu.
2. Zapoznanie z nazwą nowego miesiąca na podstawie wiersza „Maj”
J. Ficowskiego. Dzieci znają nazwę miesiąca marzec, czytają napis marzec
(I. Majchrzak „Odimienna metoda nauki czytania”).
3. Ćwiczenia oddechowe ,,Flaga na wietrze”. Dzieci rozwijają pojemność płuc poprzez wydłużanie fazy wydechu, dmuchając na papierowe nutki.
4. Ćwiczenia poranne - zestaw XIV.
5. Słuchanie opowiadania W. Chotomskiej „Legenda o Warsie i Sawie”.
Poznawanie herbu Warszawy, nazwy miasta, jej pochodzenia oraz wybranych zabytków. Wyjaśnia pochodzenie nazwy stolicy Polski.
6. Zajęcie umuzykalniające: Zabawy przy piosence hiszpańskiej „Idzie raczek nieboraczek”. Dzieci poznają słowa i melodię piosenki. Zabawy ruchowe do w/w piosenki. Utrwalenie hymnu Polski. Dziecko zna słowa i melodię hymnu . Dziecko wie że należy zachować powagę podczas śpiewu hymnu.
7. Spacer po swojej miejscowości (Kowali)– dzieci prawidłowo poruszają się w grupie po drodze, bacznie obserwują otaczające je otoczenie, zwiedzają ważniejsze miejsca Kowali.
8. Praca z kartą pracy: Rysowanie swoich domów. Dzielenie nazw zdjęć na głoski. Łączenie pierwszych głosek z ich nazw. Podanie otrzymanego słowa.
9. Zabawa ruchowa orientacyjno – porządkowa „Z domu do domu”.
10. Zabawy dowolne. Wdrażanie dzieci do utrzymywaniu ładu i porządku. Dziecko utrzymuje porządek wokół siebie.

J. Ficowski „Maj”

papierowe flagi

K. Wlaźnik „Wychowanie fizyczne w przedszkolu”

p.m. „Odkrywam siebie szkoła tuż – tuż”, cz.4, s. 95

Karta pracy nr 3, s. 63
p.m. „Odkrywam siebie szkoła tuż – tuż”, cz.4, s. 83

1.1)

14.4)
13.6)

5.4)
14.5)
15.3)

8.1)2)

15.4)

6.2)
5.3)

14.3)6)

5.4)
2.5)


Ad.1.
04.05.2016r.
Środa

1. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań. Dziecko przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas pobytu w przedszkolu.
2. Podawanie przez dzieci swoich adresów – dziecko wie, że adres składa się z naszego imienia i nazwiska, nazwy ulicy lub miejscowości, przy której znajduje się nasz dom, jego numeru i numeru mieszkania.
3. Praca z kartą pracy: Oglądanie zdjęć przedstawiających różne domy. Dostrzeganie różnic w wyglądzie tych budynków. Określenie, które z nich przypominają domy dzieci. Kończenie rysowania szlaczków (karta pracy).
4. Zabawa ruchowa orientacyjno – porządkowa „Pociągiem przez Polskę”.
5. Zabawa dydaktyczna „Jeździmy windą w europejskim domu” – rozwijanie umiejętności liczenia. Dziecko liczy w zakresie 10, zna państwa europejskie.
6. Słuchanie baśni francuskiej „Lis i węgorze” ze zbioru „Opowieści na cały rok – bajki o zwierzętach”. Zapoznanie z baśnią francuską.
7. Zabawy ruchowe na placu przedszkolnym – zabawy na bujakach, drabinkach, huśtawkach. Dziecko rozwija sprawność ruchową.
8. Wyszukiwanie Polski na mapie Europy, odczytywanie przez chętne dzieci nazw państw sąsiadujących – dziecko potrafi wskazać na mapie terytorium Polski.
9. Zabawa ruchowa orientacyjno – porządkowa „Pociągiem przez Polskę”.
10. Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań – dzieci potrafią zorganizować sobie czas wolny.

Karta pracy nr 3, s. 64.

koperty z nazwami państw i flagami
p.m. „Odkrywam siebie szkoła tuż – tuż”, cz.4, s. 93

mapa Europy
1.2)

1.5)
15.1)

14.2)3)


5.4)
13.1)

14.5)

5.4)

5.4)
6.5)


Ad.1.
05.05.2016r.
Czwartek


1. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań. Dziecko używa zwrotów grzecznościowych na co dzień.
2. Praca z kartą pracy: Czytanie całościowe nazw: Bałtyk, Wisła, Odra, Gdańsk, Kraków, Warszawa. Odszukanie ich we wkładce i naklejanie w odpowiednich miejscach na mapie Polski. Kończenie rysowania szlaczka .
3. Ćwiczenia słuchowe: Określanie pierwszej i ostatniej głoski w nazwach państw: Polska, Włochy, Francja, Hiszpania, Dania. Dzielenie na głoski nazw poszczególnych państw.
4. Zabawa ruchowa bieżna „Powitanie części ciała”.
5. Ćwiczenia i zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym z wykorzystaniem sprzętu terenowego z przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa – dzieci rozwijają ogólną sprawność ruchową, przebywają na świeżym powietrzu. Potrafią dostosować ubiór do pogody.
6. Zajęcie umuzykalniające: Zabawy przy piosence hiszpańskiej „Idzie raczek nieboraczek”. Dzieci poznają słowa i melodię piosenki. Zabawy ruchowe do w/w piosenki. Utrwalenie hymnu Polski. Dziecko zna słowa i melodię hymnu . Dziecko wie że należy zachować powagę podczas śpiewu hymnu.
7. Nauka rymowanki poprzez osłuchanie „Mieszkam w Europie, tak jak ty kolego. Jestem Polakiem – i dumny jestem z tego”. Dzieci powtarzają rymowankę, ćwiczą pamięć.
8. Praca z kartą pracy: Słuchanie wiersza o Polsce i Unii Europejskiej. Przeczytanie napisów z nauczycielem. Połączenie ich z odpowiednimi zdjęciami.
9. Zabawa ruchowa orientacyjno – porządkowa „Latające orły”.
10. Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań – dziecko układa puzzle, konstruuje ciekawe budowle z klocków.

Karta pracy nr 3, s. 68

K. Wlaźnik „Wychowanie fizyczne w przedszkolu”

p.m. „Odkrywam siebie szkoła tuż – tuż”, cz.4, s. 95

Karta pracy nr 3, s. 70

p.m. „Odkrywam siebie szkoła tuż – tuż” cz.4, s. 89

1.1)
14.4)


14.6)


5.4)
5.3)4)8.1)2)


14.4)


14.5)
15.4)
5.4)
10.1)

Ad.1.
06.05.2016r.
Piątek

1. Zabawy swobodne - budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe.
2. Ćwiczenia wzmacniające pierścień zwierający gardło – masaż podbródka. Dzieci naśladują chrapanie, ziewanie, dmuchanie przy zatkanym nosie.
3. Praca z kartą pracy: Odszukanie flagi Polski wśród flag niektórych państw europejskich. Otoczenie jej pętlą. Liczenie flag w każdej grupie. Porównanie ich liczb. Pokolorowanie pola przy tych flagach, których jest więcej.
4. Zabawa ruchowa bieżna „Kto pierwszy wróci na swoje miejsce?”.
5. Słuchanie wiersza Cz. Janczarskiego „Barwy ojczyste” i legendy M. Orłonia
„O Lechu i białym orle”. Zapoznanie z symbolami narodowymi. Dziecko rozpoznaje godło i flagę Polski.
6. Zabawa plastyczna: Wykonanie małej mapy Polski. Rozwijanie sprawności manualnej. Dziecko wypełnia konturową mapę Polski według wzoru.
7. Spacer po miejscowości – dzieci wiedzą jak nazywa się miejscowość, w której obecnie przebywają.
8. Słuchanie muzyki relaksacyjnej – dzieci potrafią wyciszyć się, wczuwają się
w klimat muzyki.
9. Układanie napisu „Europa” z liter alfabetu według wzoru. Dzieci potrafią ułożyć odpowiedni napis, rozróżniają litery.
10. Zabawa ruchowa bieżna „Kto pierwszy wróci na swoje miejsce?”.
11. Zabawy dowolne dzieci – dziecko potrafi zgodnie współdziałać z kolegami
w zabawie.

Karta pracy nr 3, s. 72

K. Wlaźnik „Wychowanie fizyczne w przedszkolu”
tablica demonstracyjna
Karta pracy nr 3, s. 69

nagranie

litery, napis

K. Wlaźnik „Wychowanie fizyczne w przedszkolu”

1.2)3)4)


15.4)
13.1)
14.3)
5.4)
14.5)
15.4)

9.2)

5.3)4)

8.4)

14.4)

5.4)
1.1)2)

Ad.2.
09.05.2016r.
Poniedziałek


1. Zabawy swobodne – dzieci dzielą się zabawkami, stosują formy grzecznościowe podczas zabawy.
2. Ćwiczenie logorytmiczne według M. Frostig, D. Horne – dzieci rozróżniają prawą i stronę ciała.
3. Opowiadanie na temat zdjęcia. Wskazanie na nim zwierząt mieszkających na łące. Czytanie z nauczycielem napisów – nazw zwierząt i roślin.
4. Ćwiczenia poranne - zestaw XV.
5. Historyjka obrazkowa przedstawiająca cykl rozwojowy żaby oparta
o słuchanie opowiadania J. Korczakowskiej „Dziwne zielone”. Zapoznanie z cyklem
rozwojowym żaby. Dziecko wymienia etapy rozwojowe żab.
6. Zajęcie umuzykalniająco – taneczne: Zabawy przy piosence „Motylek”. Dziecko poznaje słowa i melodię piosenki. Rozwijanie poczucia rytmu.
7. Zabawy ruchowe na placu przedszkolnym – dzieci czerpią radość ze wspólnej zabawy razem z kolegami.
8. Zabawa ruchowa orientacyjno - porządkowa „Żabki i bocian”.
9. Zabawa rytmiczno - artykulacyjna z wykorzystaniem wiersza T. Fiutowskiej „Żabie łapki”.
10. Zabawy swobodne – dziecko radzi sobie w sytuacjach zabawowych potrafi przewidzieć skutki swoich zachowań. Praca indywidualna z dzieckiem mającym trudności edukacyjne.

tablica demonstracyjna nr 96
K. Wlaźnik „Wychowanie fizyczne w przedszkolu”
historyjka obrazkowa
p.m. „Odkrywam siebie szkoła tuż – tuż” cz. 5, s. 49.

1.2)3)

13.4)

12.1)
14.4)
5.4)
4.3)
3.1)2)3)

8.1)2)

5.4)

5.4)
3.1)

1.3)

Ad.2.
10.05.2016r.
Wtorek

1. Zabawy swobodne – dziecko potrafi kulturalnie włączyć się do zabaw kolegów.
2. Czytanie razem z nauczycielem tekstu wyrazowo-obrazkowego o łące.
3. Rozwiązywanie zagadek „Mieszkańcy łąki”. Dzieci ćwiczą percepcję słuchową, rozwijają logiczne myślenie.
4. Zabawa ruchowa z elementem skoku „Łapanie żab”.
5. Zabawa plastyczna: Wykonanie zielonej żabki z kartonu technicznego. Dziecko wycina po śladzie kontur żaby, następnie wydziera z kolorowego papieru skrawki
i przykleja je na sylwetę. Ćwiczenie sprawności manualnej ręki wiodącej.
6. Ćwiczenia i zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym z wykorzystaniem sprzętu terenowego z przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa – dzieci rozwijają ogólną sprawność ruchową, przebywają na świeżym powietrzu.
7. Zabawa relaksacyjna „Złota żaba” (według K. W. Vopla). Dziecko potrafi zachować ciszę.
8. Kreatywne modelowanie (gąsienice) scenariusz 28 pt. „Kwiaty dmuchawca”
wg teorii L. Wygotskiego. Dziecko potrafi ułożyć kwiaty dmuchawca.
9. Zabawa ruchowa z elementem skoku „Łapanie żab”.
10. Samorzutne zabawy w kącikach zainteresowań - dzieci zgodnie się bawią
w grupie.

Karta pracy nr 4, s. 26
tablica demonstracyjna nr 98
K. Wlaźnik „Wychowanie fizyczne w przedszkolu”
Sylweta żaby, papier zielony, klej, nożyczki

„Klucz do uczenia się”

K. Wlaźnik „Wychowanie fizyczne w przedszkolu”

1.1)2)
14.4)


5.4)
9.2)

5.4)

9.2)

5.4)
1.2)

Ad.2.
11.05.2016r.
Środa

1. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. Dziecko obdarza uwagą dzieci
i dorosłych, aby rozumieć to, co mówią i czego oczekują; grzecznie zwraca się do kolegów w przedszkolu.
2. Praca z kartą pracy: Oglądane zdjęć i umieszczonych pod nimi figur. Uzupełnianie drugiego szeregu rysunkami odpowiednich figur, a trzeciego szeregu – odpowiednimi zdjęciami odszukanymi we wkładce.
3. Zabawa ruchowa bieżna „Mieszkańcy łąki”.
4. Zabawa matematyczna „Kwiaty, biedronki, motyle”. Zabawa oparta o ilustracje zwierząt, owadów, kwiatów itp. żyjących na łące. Dziecko przelicza na konkretach. Stosuje liczebniki porządkowe.
5. Prezentacja multimedialna „Mieszkańcy łąki”. Obserwacja zwierząt żyjących na łące oraz w glebie: dżdżownica, kret. Dzieci z uwagą oglądają nagranie. Zachowują ciszę. Poznają zwierzęta żyjące na łące i w glebie.
6. Spacer po okolicy – przyglądanie się przyrodzie i zauważanie owadów. Dzieci znają nazwy niektórych owadów.
7. Improwizacje ruchowe przy muzyce A. Vivaldiego „Cztery pory roku. Wiosna”
– z wykorzystaniem pasków bibuły.
8. Słuchanie bajek, baśni w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom” – dzieci słuchają czytanych bajek.
9. Zabawy swobodne w wybranych kącikach – dzieci potrafią dzielić się zabawkami.

karta pracy nr 4, s. 27


K. Wlaźnik „Wychowanie fizyczne w przedszkolu”
sylwety zwierząt
laptop, prezentacja

nagranie, bibuła
1.1)

5.4)
13.1)3)

12.1)


5.3)
12.1)
5.4)
8.2)
14.5)

1.2)

Ad.2.
12.05.2016r.
Czwartek

1. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – z grupką dzieci oglądanie książek
w kąciku, odkładanie zniszczonych, segregowanie tematycznie.
2. Praca z kartą pracy: Rysowanie w pustych polach roślin, zwierząt lub przedmiotów, które kojarzą się z wiosną i są w określonych kolorach.
3. Opowieść ruchowa „Poranek na łące”, połączona z ćwiczeniami artykulacyjnymi.
4. Zabawa „Literowy pociąg” w oparciu o odimienną metodę nauki czytania
wg I. Majchrzak – dzieci znają wielkie litery z alfabetu ściennego.
5. Ćwiczenia i zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym z wykorzystaniem sprzętu terenowego z przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa – dzieci rozwijają ogólną sprawność ruchową, przebywają na świeżym powietrzu.
6. Zabawa dydaktyczna „Czy to owad?”. Nazywanie zwierząt na obrazkach, wybrzmiewanie głosek, wybieranie obrazków z owadami, czytanie globalne wyrazu Owady.
7. Zabawa ruchowa orientacyjno – porządkowa „Motyle i kwiaty”.
8. Słuchanie wiersza o motylach. Kończenie rysowania motyla, pamiętając, ze jego skrzydełka po prawej stronie i po lewej stronie są takie same. Rysowanie po śladzie drogi motyla do stokrotki.
9. Zabawy z chustą animacyjną – dzieci odczuwają radość podczas zabawy.
10. Zabawy dowolne w sali – dziecko potrafi pożegnać się z kolegami
i pracownikami przedszkola.

Karta pracy nr 4, s. 28

obrazki

K. Wlaźnik „Wychowanie fizyczne w przedszkolu”
Karta pracy nr 4, s. 30

chusta animacyjna
2.5)

14.3)

5.4)
14.4)

5.4)

14.4)6)

5.4)
14.3)5)

5.4)
1.1)2)

Ad.2.
13.05.2016r.
Piątek

1. Zabawy dowolne wybrane przez dzieci – dzieci potrafią rozwiązywać konflikty podczas zabawy na zasadzie kompromisu.
2. Zabawa językowa „Zdrobnienia”- dzieci podają zdrobnienia do słów.
3. Od bazgrania do pisania (gąsienice) - scenariusz 24 pt. „Motyle” według teorii
L. Wygotskiego.
4. Zabawa z elementem dramy „Jestem....” – dziecko przedstawia za pomocą ruchów, głosu mieszkańca łąki.
5. „Kolorowy most na niebie” – zapoznanie dzieci ze zjawiskiem tęczy na podstawie wiersza P. Łosowskiego „Siedem kolorów tęczy”. Poznawanie przyrody – stwarzanie warunków do dzielenia się nagromadzonymi spostrzeżeniami. Dziecko wie, że tęcza to przenikające przez krople wody promienie słońca; wie, że tęcza składa się
z 7 kolorów; potrafi je wymienić. Dziecko wie, jak powstaje tęcza, obserwuje zjawisko tęczy.
6. Wycieczka na łąkę. Podglądanie zwierząt żyjących na łące przez lupę. Obserwacja zwierząt żyjących w glebie: dżdżownica, kret. Dzielenie się spostrzeżeniami z kolegami, wicie wianków z polnych kwiatów. Zabawy bieżne
w pobliżu nauczyciela. Dziecko przestrzega zasady nie oddalania się od grupy.
7. Praca z kartą pracy: Kończenie rysowania bociana według wzoru. Rysowanie
po śladzie drogi żaby do stawu.
8. Zabawa ruchowa bieżna „Mieszkańcy łąki”.
9. Ćwiczenia słuchowe „Odgłosy wiosennej łąki”. Dziecko rozpoznaje dźwięki wydawane przez owady.
10. Zabawy swobodne – dziecko próbuje organizować sobie samodzielnie
i bezpiecznie czas wolny w przedszkolu.

„Klucz do uczenia się”

Wiersz, paski papieru,
lusterko, latarka, woda
Karta pracy nr 4, s. 32

Karta pracy nr 4, s. 37
K. Wlaźnik „Wychowanie fizyczne w przedszkolu”
nagranie

1.2)

3.1)2)
14.3)

7.2)

11.1)

12.1)2)

14.3)

5.4)


6.5)

Ad.3.
16.05.2016r.
Poniedziałek

1. Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań – dziecko układa puzzle, konstruuje ciekawe budowle z klocków.
2. Zabawa oddechowa „Chusteczki”. Dziecko wie jak należy używać chusteczki podczas kataru.
3. Oglądanie obrazków przedstawiających osoby wykonujące różne zawody. Wypowiedzi na temat: Jakie czynności wykonują? Na czym polega ich praca? Jaką nazwę ma ich zawód?
Otoczenie zieloną pętlą zdjęć, których nazwy rozpoczynają się głoska s, a brązową pętlą – zdjęć, których nazwy rozpoczynają się głoską sz. Powtarzanie głośno nazw zdjęć.
4. Ćwiczenia poranne - zestaw XVI wg K. Wlaźnik.
5. Słuchanie wiersza J. Tuwima „Wszyscy dla wszystkich”. Przybliżenie wiadomości na temat wybranych zawodów. Dziecko formułuje dłuższe wypowiedzi podczas odpowiedzi na zadane pytania
6. Zajęcie umuzykalniająco – taneczne: Śpiewanie piosenki „Kwiatowa wróżka”. Dzieci poznają słowa i melodię piosenki. Zabawa inscenizowana ruchem w oparciu
o treść piosenki.
7. Zabawy ruchowe na placu przedszkolnym – dzieci czerpią radość ze wspólnej zabawy razem z kolegami, bezpiecznie korzystają z urządzeń terenowych na placu.
8. Zabawa ruchowo-naśladowcza „Zawody”. Dzieci za pomocą ruchów i gestów pokazują określone zawody.
9. Dzielenie na sylaby i głoski nazw obrazków o prostych nazwach – dzieci potrafią sylabować i głoskować.
10. Zabawy swobodne – dziecko radzi sobie w sytuacjach zabawowych, potrafi przewidzieć skutki swoich zachowań.

chusteczki

obrazki

Karta pracy nr 4, s. 38

K. Wlaźnik „Wychowanie fizyczne w przedszkolu”
tablica demonstracyjna 104

obrazki
10.1)

3.1)2)3)

14.6)

5.4)
14.5)
3.1)2)3)

8.1)2)


5.4)

5.4)

14.6)

1.3)
Ad.3.
17.05.2016r.
Wtorek

1. Zabawy swobodne – dzieci dbają o ład i porządek w sali.
2. Rozwiązywanie zagadek słownych – rozpoznawanie zawodów na podstawie słownego opisu. Dziecko zna wybrane zawody, wie, jakie czynności wykonują ludzie w poszczególnych zawodach.
3. Zabawa ruchowa orientacyjno – porządkowa „Ludzie do ludzi”.
4. Zabawa plastyczna „Bawimy się w projektantów” – dzieci wycinają z materiałów ubrania i przyklejają je na kartkach z sylwetami postaci, wykazują się pomysłowością.
5. Ćwiczenia i zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym z wykorzystaniem sprzętu terenowego z przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa – dzieci rozwijają ogólną sprawność ruchową, przebywają na świeżym powietrzu.
6. Rozmowa na temat obrazka „W pracowni krawieckiej”. Zapoznanie z pracą krawcowej. Dziecko wie na czym polega praca krawcowej, wie jakich przyborów używa krawcowa w swojej pracy.
7. Zabawa ruchowa orientacyjno – porządkowa „Przyszywamy guziki”.
8. Praca z kartą pracy: Wodzenie palcem od obrazków materiałów do rysunków sukienek. Ozdabianie rysunków sukienek, tak jakby były uszyte z tych materiałów.
9. Konstruowanie z klocków dowolnych budowli – praca w 2-3 osobowych grupach. Dzieci potrafią współpracować ze sobą.


zagadki

materiały, nożyczki, sylwety

tablica demonstracyjna nr 105, historyjka obrazkowa, przybory krawieckie
p.m. „Odkrywam siebie szkoła tuż – tuż” cz. 5, s. 62.
karta pracy nr 4, s. 39
klocki
2.5)
3.1)2)3)


5.4)
9.2)


5.3)4)


3.1)2)3)4)


5.4)
14.3)

10.1)
Ad.3.
18.05.2016r.
Środa

1. Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań. Dziecko używa zwrotów grzecznościowych na co dzień.
2. Zabawa tematyczna „W sklepie zabawkowym” – zapoznanie z wyglądem sklepu,
z rodzajami sprzedawanych zabawek oraz z pracą ekspedientki. Korzystanie z zabawek w sposób właściwy, nie wywołujący hałasu, uznawanie praw do zabawy wszystkich dzieci.
3. Zabawa rozwijająca analizę i syntezę słuchową – dobieranie po dwa obrazki zaczynające się taką samą sylabą.
4. Zabawa ruchowo – naśladowcza „Zawody” – dzieci za pomocą ruchów i gestów pokazują określone zawody.
5. Zabawa matematyczna „W sklepie”. Dziecko dodaje i odejmuje na konkretach
w zakresie 10. Wie, kto pracuje w sklepie.
6. Wycieczka do sklepu odzieżowego w Kowali – oglądanie ubrań na wystawie sklepowej, krótka rozmowa z panią ekspedientką, poznanie pracy pani ekspedientki. Dziecko przestrzega zasad właściwego zachowania się w miejscach publicznych.
7. Zabawy ruchowe na placu przedszkolnym – pokonywanie naturalnych przeszkód, rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej.
8. Syntetyzowanie nazw towarów ze sklepu, które przegłosował nauczyciel – dzieci podają całe nazwy towarów, które przegłosował nauczyciel.
9. Zabawa ruchowo - naśladowcza „Co oni robią”.
10. Zabawy swobodne - obdarza uwagą dzieci i dorosłych, aby rozumieć to, co mówią i czego oczekują; grzecznie zwraca się do innych w przedszkolu.

napis: sklep

obrazki

liczmany, produkty


towary sklepowe
1.1)

3.1)2)3)4)
15.5)


14.2)6)

5.4)

13.1)2)

5.3)
6.2)
15.2)
5.4)

14.6)

5.4)
1.1)
Ad.3.
19.05.2016r.
Czwartek

1. Zabawy dowolne dzieci. Dziecko stosuje zasadę cichej i zgodnej zabawy.
2. Zabawa dydaktyczna „U ogrodnika w ogrodzie”. Rozwijanie słuchu fonematycznego. Dziecko wypowiada się na temat pracy ogrodnika.
3. Praca z kartą pracy: Oglądanie zdjęć. Nazywanie zawodów, które wykonują przedstawione na nich panie. Łączenie liniami zdjęć przedmiotów ze zdjęciami odpowiednich osób.
4. Zabawa ruchowa orientacyjno – porządkowa „Ogrodnik sadzi kwiaty”.
5. Ćwiczenia i zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym z wykorzystaniem sprzętu terenowego z przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa – dzieci rozwijają ogólną sprawność ruchową, przebywają na świeżym powietrzu.
6. Zajęcie umuzykalniająco – taneczne: Śpiew piosenki „Kwiatowa wróżka”. Dzieci śpiewają zbiorowo i indywidualnie w/w piosenkę. Zabawa inscenizowana ruchem w oparciu o treść piosenki. Nauka piosenki „Skąd się bierze chleb”. Dzieci poznają słowa i melodię piosenki.
7. Zabawa ruchowa z elementem podskoku „Szycie na maszynie”.
8. „Tańcząca nitka” – malowanie farbami plakatowymi. Ćwiczenia rozmachowe. Dziecko swobodnie maluje linie zaokrąglone, pętle.
9. Czytanie bajek, baśni wybranych przez dzieci w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom.
10. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań - dziecko szanuje wspólne zabawki, odkłada je na wyznaczone miejsce.

ilustracje

karta pracy nr 4, s. 40

p.m. „Odkrywam siebie szkoła tuż – tuż” cz. 5, s. 66.


K. Wlaźnik „Wychowanie fizyczne w przedszkolu”
farby, nitki, kartka
1.2)
3.1)2)3)4)

14.2)

5.4)
5.3)4)

8.1)2)


5.4)
9.2)

14.5)

2.5)
Ad.3.
20.05.2016r.
Piątek

1. Zabawy dowolne – zwrócenie uwagi na współpracę w małych zespołach.
2. Zabawa słowna „O jakim zawodzie myślę?”. Dziecko opisuje czynności wykonywane przez przedstawicieli danego zawodu, pozostałe dzieci odgadują zawód.
3. Zabawa ortofoniczna „Praca mamy w domu”. Dzieci ćwiczą narządy mowy na zgłoskach: trach-trach, ciach-ciach, bum-bum, durr, www.
4. Zabawa ruchowa orientacyjno – porządkowa „Ludzie do ludzi”.
5. Historyjka obrazkowa „Jak powstaje chleb”. Zapoznanie z etapami powstawania chleba. Dziecko potrafi wymienić składniki potrzebne do upieczenia chleba. Dziecko układa i opowiada historyjkę obrazkową zgodnie z następstwem czasowym, wymienia czynności wykonywane przez piekarza.
6. Zabawa plastyczna „Pieczywo z masy solnej”. Rozwijanie motoryki małej. Dzieci lepią z masy solnej realne kształty pieczywa (chleb, bułkę, rogala, chałkę).
7. Spacer w kierunku piekarni – dziecko bezpiecznie porusza się w parach, zna miejsce gdzie piekarze pieką pieczywo.
8. Praca z kartą pracy: Kolorowanie rysunków przedstawiających pieczywo; określanie, czym one się różnią. Otaczanie pętlami pieczywa każdego kształtu; liczenie pieczywa w pętlach; porównywanie jego liczby.
9. Zabawa muzyczno - ruchowa „Wozy jadą do młyna”.
10. Zabawy ruchowe na placu przedszkolnym dostosowane do warunków pogodowych – dzieci bezpiecznie korzystają z urządzeń terenowych. Potrafią zorganizować sobie czas wolny.

historyjka obrazkowa, chleb, bułki, zagadka

karta pracy nr 4, s. 40

1.2)
3.1)2)3)4)


3.1)

5.4)
4.3)
3.1)2)3)


9.2)

6.2)
15.2)
14.3)


5.4)

5.4)
6.5)
Ad.4.
23.05.2016r.
Poniedziałek

1. Zabawy swobodne – zwrócenie uwagi na prawidłowe korzystanie z zabawek.
2. Podawanie imion swoich mam i tatusiów; dzielenie tych imion na sylaby i głoski.
Indywidualne rozmowy na temat pracy zawodowej rodziców. Nazywanie wykonywanych przez nich zawodów. Dziecko wie, czym zajmują się jego rodzice; buduje zdania.
3. Próba repertuaru na uroczystość „Dnia mamy i taty”. Dzieci recytują wiersze, śpiewają piosenki.
4. Ćwiczenia poranne – zestaw XVII wg K. Wlaźnik.
5. Rozmowa na temat: Dlaczego kochamy rodziców, a oni nas. Stwarzanie sytuacji do dzielenia się opiniami na temat swoich rodziców. Rozwiązywanie zagadek związanych z rodziną .Rozwijanie myślenia.
6. Zajęcie umuzykalniająco – taneczne: Słuchanie piosenki „Dla Was”. Dzieci śpiewają piosenkę. Zabawy rytmiczne do granych melodii.
7. Spacer w pobliżu punktów usługowych w Kowali. Wypowiedzi wybranych dzieci: tu pracuje moja mama, mój tata. Dzieci zachowują bezpieczeństwo podczas spaceru.
8. Zabawa ruchowa orientacyjno – porządkowa „Tworzymy pary”.
9. Uroczystość z okazji Dnia Mamy i Taty.
- powitanie rodziców w sali.
- program artystyczny.
- wręczenie upominków.
- poczęstunek.
Dzieci składają życzenia rodzicom z okazji ich święta i wręczają upominki.
10. Zabawy swobodne według zainteresowań dzieci – dzieci używają zwrotów grzecznościowych podczas zabawy.

wiersze, piosenki
K. Wlaźnik „Wychowanie fizyczne w przedszkolu”
zagadki

K. Wlaźnik „Wychowanie fizyczne w przedszkolu”
laurki
1.2)
15.1)
3.1)2)3)


8.1)
3.1)
5.4)
3.1)2)3)4)


8.1)2)

5.3)
15.1)2)
5.4)
7.1)

1.1)
Ad.4.
24.05.2016r.
Wtorek

1. Zabawy dowolne w kącikach – dzieci kulturalnie włączają się do zabaw kolegów.
2. Zabawa słowna – składanie słów związanych z rodziną z głosek wypowiadanych przez nauczyciela. Dziecko potrafi dokonać syntezy wyrazu.
3. Praca z kartą pracy: Oglądanie zdjęć. Mówienie, jak rodziny przedstawione na zdjęciach wspólnie spędzają czas. Naklejenie obok wybranych zdjęć obrazka kwiatka.
4. Zabawa ruchowa orientacyjno-porządkowa „Kocham moich rodziców”.
5. „Czy wszystko mi wolno?” - przygoda Michała na placu zabaw. Dziecko wie, jak bezpiecznie korzystać ze sprzętu terenowego, zna regulamin placu zabaw, zdaje sobie sprawę z konsekwencji niewłaściwej zabawy, potrafi ocenić zachowanie głównego bohatera opowiadania; stosuje określenia : bohater pozytywny, bohater negatywny. Dziecko dokonuje oceny postępowania bohatera i ustosunkuje się do niego.
6. Ćwiczenia i zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym z wykorzystaniem sprzętu terenowego z przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa – dzieci rozwijają ogólną sprawność ruchową, przebywają na świeżym powietrzu.
7. Zabawy relaksacyjne z wykorzystaniem muzyki relaksacyjne – dzieci potrafią wyciszyć się.
8. „Kwiaty” – składanie pociętego obrazka w całość. Dziecko doskonali analizę i syntezę wzrokową.
9. Zabawa ruchowo – naśladowcza „Jestem...”.
10. Zabawy swobodne w wybranych kącikach – dziecko uczy się właściwego zachowania w stosunku do innych.

karta pracy nr 4, s. 45

p.m. „Odkrywam siebie szkoła tuż – tuż” cz. 5, s. 77.
makieta, sylwety, znaki, napisy

pocięty obrazek
1.1)
14.6)

14.2)


5.4)
6.5)
3.1)2)3)

5.4)


14.2)

5.4)
1.2)3)
Ad.4.
25.05.2016r.
Środa

1. Zabawy dowolne. Wdrażanie dzieci do utrzymywaniu ładu i porządku. Dziecko utrzymuje porządek wokół siebie.
2. Ćwiczenia oddechowe „Kuleczki z waty” – wyścigi kulek, dziecko rozszerza fazę wydechu.
3. Praca z kartą pracy: Opowiedzenie o rodzinie przedstawionej na zdjęciu. Oglądanie obrazków przedstawiających dzieci z rodzicami. Odszukanie we wkładce zdjęcia członków rodziny. Naklejanie ich w odpowiednich kołach
4. Zabawa ruchowa orientacyjno – porządkowa „Jak nasi rodzice”.
5. Zabawa matematyczna „Kwiaty dla mamy”. Dziecko przelicza kolejno do 10 liczebnikami głównymi i porządkowymi.
6. Zabawa dydaktyczna „Zgadnij jaki zawód pokazuję”. Dziecko potrafi naśladować czynności wykonywane w wybranym zawodzie.
7. Zabawy ruchowe na placu przedszkolnym – dzieci przestrzegają umówionych zasad, bezpiecznie korzystają ze sprzętu znajdującego się na placu przedszkolnym.
8. Praca z kartą pracy: Oglądanie zdjęć – wypowiedzi na temat, jak przedstawione na nich dzieci pomagają mamie. Rysowanie, jak dzieci pomagają swoim mamom
w domach.
9. Zabawa ruchowo - słuchowa „Policz, ile razy”.
10. Samorzutne zabawy w kącikach zainteresowań - dzieci zgodnie się bawią
w grupie.


wata

karta pracy nr 4,
s. 46,47

sylwety kwiatów


karta pracy nr 4,
s. 50

bębenek
2.5)

3.1)2)3)
14.2)

5.4)
13.1)3)

5.4)
15.2)
5.4)

3.1)2)
14.3)

5.4)
13.1)
1.2)
Ad.4.
27.05.2016r.
Piątek

1. Zabawy swobodne – dziecko dba o zabawki przyniesione z domu, nie przechwala się, potrafi dzielić się swoimi zabawkami z kolegą.
2. Zabawa tematyczna „Dom”. Dziecko odtwarza w sytuacji zabawowej, czynności domowe wykonywane przez rodziców.
3. Praca z kartą pracy: W każdej pętli skreślenie zdjęcia, które nie pasuje do pozostałych. Określanie jednym słowem przedmiotów, które pozostały.
4. Zabawa ruchowa z elementem współdziałania „Rozsypane korale”.
5. Słuchanie wiersza K. Bayer „Tato – pomóż!”. Wypowiadanie się na temat taty.
Dziecko buduje złożone zdania podczas wypowiedzi.
6. Zabawa plastyczna „Wazonik dla mamy i taty” oparta o słuchanie opowiadania
I. Landau „Wróżka Weronika”. Wypowiadanie się na temat spędzania wolnego czasu z rodzicami. Wykonanie prezentu dla rodziców z okazji ich święta. Rozwijanie sprawności manualnych.
7. Zabawy na placu przedszkolnym. Zabawy z wiatrem - szukanie oznak wiatru; próby określania jego kierunku.
8. Wycinanie serduszek (różnej wielkości) oraz kwiatów (różnego kształtu i różnej wielkości) z czerwonego kartonu. Dziecko prawidłowo posługuje się nożyczkami.
9. Zabawa ruchowa orientacyjno – porządkowa „Jak nasi rodzice”.
10. Zabawy dowolne na dywanie i przy stolikach – dzieci same potrafią zorganizować sobie wolny czas.

karta pracy nr 4,
s. 51
K. Wlaźnik „Wychowanie fizyczne w przedszkolu”
kubki po jogurtach, bibuła, plastelina

czerwony karton, nożyczki

1.4)

4.2)

5.4)
14.5)
3.1)2)3)
9.2)

5.4)
11.1)
14.3)

5.4)
6.5)
Ad.5.
30.05.2016r.
Poniedziałek

1. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. Dziecko obdarza uwagą dzieci
i dorosłych, aby rozumieć to, co mówią i czego oczekują; grzecznie zwraca się do kolegów w przedszkolu.
2. Rozmowa na temat wyglądu dzieci. Przypomnienie znaczenia określeń: szatyn, brunet, blondyn i brunet.
3. Rysowanie siebie. Omówienie swojego wyglądu. Dzieci doskonalą sprawność manualną.
4.Ćwiczenia poranne – zestaw XVIII wg K. Wlaźnik.
5. Słuchanie wiersza T. Kubiaka „My dzieci”. Budzenie zainteresowania własnym
świętem. Dziecko wie, kto obchodzi święto 1 czerwca.
6. Zajęcie umuzykalniająco - taneczne Zabawy przy piosence „Śpiewaj”. Rozwijanie umiejętności wokalnych. Dziecko poznaje słowa i melodię piosenki. Dziecko reaguje ruchem na melodie grane głośno i cicho.
7. Spacer w okolice przedszkola – dziecko bezpiecznie porusza się w parach.
8. Zabawa ruchowa orientacyjno – porządkowa „Dzieci – na spacer! Dzieci – do domu”.
9. Podział nazw obrazków na sylaby i głoski. Kształtowanie gotowości do nauki czytania.
10. Zabawy swobodne – dziecko radzi sobie w sytuacjach zabawowych potrafi przewidzieć skutki swoich zachowań.

ilustracje

kredki, kartki

K. Wlaźnik „Wychowanie fizyczne w przedszkolu”

K. Wlaźnik „Wychowanie fizyczne w przedszkolu”
obrazki
1.1)


3.1)2)3)

14.3)
9.2)
5.4)
14.5)

8.1)2)


6.2)
5.4)

14.6)

1.3)

Ad.5.
31.05.2016r.
Wtorek

1. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – dzieci myślą o potrzebach innych dzieci, dzielą się zabawkami.
2. Zabawa ruchowa orientacyjno - porządkowa „Dzieci na spacer – Dzieci do domu”.
3. Rozmowa z dziećmi na temat: „Jak należy zachowywać się na wycieczce?”. Dzieci wiedzą, że nie mogą oddalać się od grupy.
4. Wycieczka autokarowa z okazji Dnia Dziecka do Marcul k. Iłży - dzieci wiedzą jak należy się zachowywać podczas jazdy autokarem, a także podczas spędzania czasu w Marculach i Iłży.
Dzieci oglądają przekrój lasu, spacerują po lesie, jadą kolejką wąskotorową do Iłży, a także zwiedzają muzeum Garncarstwa w Iłży i ruiny zamku. Wspólne spędzanie czasu przy ognisku i spożywanie posiłku. Dzieci potrafią czerpać radość ze wspólnego spędzania czasu i zorganizowanych atrakcji.
5. Rozmowa z dziećmi nt. wrażeń po wycieczce – dzieci rozwijają zasób słownictwa.
6. Czytanie wybranych baśni, bajek w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”. Dzieci z zaciekawiem słuchają czytanych bajek.
7. Zabawa ruchowa bieżna „Wracaj do swojej mamy”.
8. Samorzutne zabawy w kącikach - dziecko uczy się właściwego zachowania
w stosunku do innych.


K. Wlaźnik „Wychowanie fizyczne w przedszkolu”

1.2)4)

5.4)
3.1)2)3)4)

6.2)

3.1)2)3)4)
14.5)

5.4)
1.1)2)

Obniżony poziom wymagań dla dzieci 4 – letnich.

Literatura:

1. K. Wlaźnik, „Wychowanie fizyczne w przedszkolu”.
2. H. Kruk „Wybór literatury do zabaw i zajęć w przedszkolu”.
3. Z. Bogdanowicz „Zabawy dydaktyczne w przedszkolu”.
4. U. Smoczyńska Nachtman „Kalendarz muzyczny”.
5. „Odkrywam siebie- szkoła tuż tuż”. Przewodnik metodyczny.
6. „Odimienna metoda nauki czytania i pisania” wg I. Majchrzak.
7. „Klucz do uczenia się” wg teorii L. Wygotskiego.

Współpraca z rodzicami:

- Rozmowy indywidualne z rodzicami na temat osiągnięć i zachowania dziecka w przedszkolu.
- Dyżur w ostatni czwartek miesiąca.
- Aktualizowanie informacji na tablicy informacyjnej dla rodziców oraz na stronie internetowej przedszkola.
- Uroczystość przedszkolna „Dzień mamy i taty”.Opracowała:
Agnieszka Białczak

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.