X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 31699
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Dziecięcy świat wartości zbudowany na wzorcach bohaterów literackich - scenariusz zajęć otwartych realizowanych w grupie dzieci 3-letnich

„Jaś i Małgosia”
- dziecięcy świat wartości zbudowany na wzorcach bohaterów literackich.
Scenariusz zajęć otwartych
realizowanych w Przedszkolu Publicznym nr 9 w Bartoszycach
w grupie dzieci 3-letnich „Biedronki”
w dniu 24.05. 2016 roku.

CELE OGÓLNE:
Wprowadzanie dzieci w świat wartości, budowanie systemu wartości, by lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe.

CELE OPERACYJNE:
Dziecko:
-uważnie ogląda inscenizację kukiełkową;
- podejmuje próby wyciągania wniosków z zachowania bohaterów;
- jest świadome niebezpieczeństw, jakie mogą wiązać się z kontaktami z nieznajomymi;
- wie, że nie należy oddalać się od domu;
- umie wykorzystać treści dostarczane przez różne utwory literackie do zabaw ruchowych i słownych.

REALIZOWANE TREŚCI Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ:
6. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.
Dziecko:
- wie, jak trzeba zachować się w sytuacji zagrożenia i gdzie można otrzymać pomoc, umie o nią poprosić (6.1)
- zna zagrożenia płynące ze świata ludzi (6.3)
- próbuje samodzielnie i bezpiecznie organizować sobie czas wolny w przedszkolu i w domu; ma rozeznanie, gdzie można się bezpiecznie bawić, a gdzie nie (6.5)
14. Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania.
- potrafi uważnie patrzeć (organizuje pole spostrzeżeniowe), aby rozpoznać i zapamiętać to, co jest przedstawione na obrazkach (14.2)
- słucha np. opowiadań, baśni i rozmawia o nich; interesuje się książkami (14.5)
- rozumie sens informacji podanych w formie uproszczonych rysunków (14.7). 1.Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.
- obdarza uwagą dzieci i dorosłych, aby rozumieć to, co mówią i czego oczekują; grzecznie zwraca się do innych w przedszkolu (1.1)
- przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej (stara się współdziałać w zabawach i w sytuacjach zadaniowych) (1.2)
- w miarę samodzielnie radzi sobie w sytuacjach życiowych i próbuje przewidywać skutki swoich zachowań (1.3)

METODY:
- czynne
- słowne
- oglądowe

FORMY:
- zbiorowa
- indywidualna

ŚRODKI I POMOCE:
tablica, ilustracje bajki, pacynki, arkusz narzędzia TOC, list, papierowy klucz, plansza do gry dydaktycznej (gruba folia ogrodowa z narysowaną trasa zabawy), duża kostka do gry, chusta animacyjna, tamburyno, nagranie CD, zadania do wykonania w kopertach, pierniczki


PRZEBIEG ZAJĘĆ:
1. Nauczycielka wita razem z dziećmi przybyłych gości, zapoznaje rodziców z tematem zajęć oraz wyjaśnia dzieciom cel dzisiejszej wizyty ich rodziców w przedszkolu.
2. Nauczycielka przedstawia krótki teatrzyk kukiełkowy o Jasiu i Małgosi.

3. Prowadząca rozmawia z dziećmi na temat utworu w oparciu o pytania:
- Powiedzcie mi czy podobała się Wam się bajka?
- Jak miały na imię dzieci z opowiadania?
- Dlaczego dzieci się zgubiły?
- Kogo spotkały dzieci w lesie?
- Co zamierzała zrobić Baba Jaga z dziećmi?
- Kto był w bajce dobry, a kto był zły?

4. „Kłopoty Jasia i Małgosi” – zabawa rozwijająca myślenie przyczynowo-skutkowe. Dzieci wspólnie z nauczycielką korzystając z narzędzi TOC porządkują ilustracje do baśni zgodnie z kolejnością wydarzeń.

Jeśli Jaś i Małgosia poszli do lasu bez rodziców  dzieci spotkały Babę Jagę to Baba Jaga uwięziła dzieci

Nauczycielka krótko podsumowuje treść historyjki obrazkowej, mówi dzieciom, że podobnie jak Jaś i Małgosia nie mogą oddalać się od domu. Dodaje, że na świecie tak jak w bajce są dobrzy, ale też źli ludzie, którzy mogą zrobić im krzywdę. Podkreśla, że dzieci nie powinny rozmawiać z osobami, których nie znają, nie mogą też przyjmować od nieznajomych słodyczy ani zabawek.

5. „Lot balonem do krainy baśni” – zabawa z chustą animacyjną. Nauczycielka zaprasza dzieci w podroż do krainy baśni (włącza muzykę: „Witajcie w naszej bajce” z Akademii Pana Kleksa) rozkłada chustę animacyjną, dzieci chwytają ją za brzeg. Dzieci falują chustą, udając start balonu. Następnie podnoszą chustę wysoko do góry i wskakują pod nią tak, by opadła na ich głowy. Po tej zabawie nauczycielka zabiera chustę, a dzieci siadają na dywanie.

6. Dzieci rozglądają się sprawdzając gdzie się przeniosły. Nauczycielka pokazuje dzieciom domek Baby Jagi, w którym widać uwięzionych Jasia i Małgosie. Przed domkiem znajduje tajemniczy list.

7. Nauczycielka odczytuje dzieciom list:
Drogie Dzieci!
Mam na imię Małgosia i tyle samo lat co Wy. Mam również
brata, którego imię brzmi Jaś. Oboje bardzo potrzebujemy
Waszej pomocy. Zostaliśmy uwięzieni przez Złą Babę Jagę w piernikowej chacie. Tylko, jeśli przejdziecie przez leśną drogę i prawidłowo rozwiążecie zadania przygotowane przez Babę Jagę, zdobędziecie klucz potrzebny do otwarcia chaty.
Proszę pomóżcie wydostać się nam z domku.
Wasza koleżanka Małgosia

8. „Uwolnić Jasia i Małgosie” – udział w grze dydaktycznej.
Dzieci muszą przejść przez mroczny las. Nauczycielka rozwija grubą folię ogrodową, na której narysowana jest trasa. Wybrane dzieci rzucają dużą kostką, poruszają pionkiem po ścieżce zgodnie z liczbą oczek. Na trasie (w kopertach) leżą zadania, które nauczycielka kolejno odczytuje. Po wykonaniu wszystkich zadań w ostatniej kopercie dzieci odnajdują kluczyk do domku.

Zadania:
a) „Wyprawa przez mroczny las”. Zabawa ruchowo-naśladowcza. Nauczyciel włącza nagranie leśnych odgłosów i wyrusza z dziećmi na wędrówkę przez mroczny las. Dzieci ilustrują ruchem kolejne czynności:

- radosne maszerowanie po drodze
- przedzieranie się przez krzaki
- podnoszenie ciężkich kamieni
- przeskoki przez kałuże
- przechodzenie przez kłujące kamyki
- przejście przez niski tunel (czy mam z nimi ilustrować poszczególne czynności)

Treść zadania do przeczytania dzieciom: Tak jak Jaś i Małgosia musicie przejść przez mroczny las pełen niespodzianek.

b) „Tak lub nie” - Osoba prowadząca wypowiada zdania, na które dzieci odpowiadają: tak lub nie.

Treść zadania: Jestem ciekawa potraficie się właściwie zachować, gdy spotkacie nieznajomego?
Osoba prowadząca rozdaje dzieciom czerwone i zielone kartoniki. Nauczycielka wypowiada zdania, dzieci potwierdzają ich prawdziwość podnosząc zielone kartoniki lub zaprzeczają podnosząc czerwone kartoniki.
- Czy możemy pojechać z panem, którego nie znamy sami bez mamy i taty?
- Czy możemy otworzyć drzwi do domu komuś, kogo nie znamy?
- Czy możemy wyjść z domu sami bez dorosłych?
- Czy możemy poczęstować się owocami, gdy Hania przyniosła je do przedszkola z okazji swoich urodzin?

c) „Raz, dwa, trzy – Baba Jaga parzy” – udział w zabawie ruchowej. Nauczyciel gra na tamburynie, a dzieci biegają po dywanie, na sygnał nauczyciela zastygają w bezruchu.
Treść zadania: Zapraszam Was do zabawy „Raz, dwa, trzy Baba Jaga patrzy”

d) Nauczyciel prosi wybrane dziecko żeby przyniosło ostatnią kopertę, w której znajduje się klucz. Wspólnie z dziećmi uwalnia Jasia i Małgosie. (Wyjmuje sylwety postaci z domku) gratuluje dzieciom i zaprasza je na dywan.
9. Dzieci opuszczają krainę baśni za pomocą chusty animacyjnej.
10. Nauczycielka wnosi do sali pudełko w środku, którego jest nagroda za piękną zabawę. Prosi dzieci żeby ustawiły się w pociąg, wyprowadza z sali i wręcza każdemu dziecku nagrody (pierniczki z masy solnej do pomalowania).
11. Nauczycielka omawia zajęcia wspólnie z rodzicami.Opracowala:
Aniela Mickanis-Balcewicz

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.