X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 31698
Przesłano:

Scenariusz zajęć andrzejkowych

SCENARIUSZ ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH
DLA UCZNIÓW KLASY II


Temat: ANDRZEJKI


Cele ogólne:
- zapoznanie z tradycjami ludowymi związanymi z Andrzejkami
- nabywanie umiejętności współdziałania w zespole

Cele operacyjne:
Uczeń:
- potrafi przygotować odpowiednią dekorację
- potrafi zgodnie uczestniczyć we wspólnej zabawie
- rozumie potrzebę aktywnego włączania się w życie grupy wiekowej i szkoły

Metody:
- opowiadanie, gry i zabawy

Środki dydaktyczne:
- świece, butelka, kosz z karteczkami, na których wypisane są wróżby, kartki z imionami żeńskimi i męskimi, serca, igła, karteczki z nazwami zawodów


Tok zajęć:
1.Nawiązanie do tradycji wróżb i przepowiedni andrzejkowych.

Nauczycielka zapala świece. Dzieci siedzą w kręgu, środek sali jest wolny. Wszyscy mają dobrą widoczność i bezpośredni dostęp do wykorzystywanych rekwizytów

Wigilia świętego Andrzeja, przypadająca 29 listopada, to tradycyjny wieczór wróżb. Dziewczęta usiłowały w tym dniu dowiedzieć się o swym przyszłym losie. Wróżby andrzejkowe były rozpowszechnione w całej chrześcijańskiej Europie ( św. Andrzej uznany jest za patrona panien chcących szybko zmienić stan cywilny).
Łączą się one jednak ze znacznie starszymi wierzeniami, według których w tym okresie przybywają na ziemię duchy z zaświatów. Istnieje wtedy możliwość zapytania ich, za pośrednictwem wróżb, o najbliższą przyszłość.
Święty Andrzej miał pomóc dziewczętom w odkrywaniu przyszłości, chłopcy gromadzili się na podobne wróżby w wigilię świętej Katarzyny, czyli 24 listopada. Jednak katarzynki były mniej atrakcyjne od dziewczęcych andrzejek i z czasem uległy zapomnieniu. Obecnie oba obrzędy zostały połączone i są obchodzone jako andrzejki. Jest wtedy okazja, by z przyjaciółmi poznać andrzejkowe wróżby, przesądy i zaklęcia.

2. Przebieg andrzejkowych wróżb.

Wróżby z użyciem butów

Dzieci dzielą się na grupki ( osobno dziewczynki i chłopcy z każdej klasy), układają buty od okna w stronę drzwi; osoba, której but „dojdzie” do progu, pierwsza zawrze związek małżeński.

Stojąc tyłem, dzieci kolejno rzucają swój but za siebie, ponad swoją głową. Jeśli but upadnie tak, że jego czubek skierowany będzie do wyjścia – osoba rzucająca wyjdzie za mąż, ożeni się. Jeśli but będzie zwrócony do środka sali – rzucający pozostanie w stanie bezżennym.

Wirująca butelka

Pośrodku kręgu znajduje się butelka; nauczycielka trzyma w ręku kosz z karteczkami, na których znajdują się wróżby na nadchodzący rok. Uczniowie kolejno puszczają w ruch butelkę, na kogo wskaże szyjka butelki ten losuje karteczkę z wróżbą.

Wypalanie imion nad świecą

Nauczycielka wcześniej przygotowała kartki, na których octem wypisała imiona męskie i żeńskie. Dziewczynki losowały imiona męskie a chłopcy żeńskie. Trzymając nad płomieniem świecy wszystkim pojawiło się imię przyszłego wybrańca.

Przekłuwanie serc

Nauczycielka podaje uczniom dwa duże serca. Na jednym z nich wypisane są imiona dziewcząt, na drugim chłopców. Dzieci przekłuwają serce igłą z drugiej strony a nauczycielka czyta imię wybrańca. Jeśli igła trafi w puste miejsce przy przekłuwaniu na zamążpójście trzeba poczekać.


Wróżba „Kim będę?”

Uczniowie losują kolejno karteczki z wypisanymi zawodami, następnie chętni próbują gestami pokazać, jaki zawód jest im przeznaczony, a reszta uczniów odgaduje nazwę zawodu.

Wróżba cyfrowa

Każdy uczeń podaje liczbę powstałą z sumowania cyfr tworzących datę urodzenia, następnie otrzymuje kartkę z wróżbą dotyczącą jego osoby.

Czeka cię pracowity rok

Wygrasz na loterii

Czeka Cię wiele szczęścia w życiu

Czekają cię pochwały i nagrody

Zyskasz sławę i popularność

Ktoś cię doceni

Szczęście przez cały rok

Przed tobą daleka podróż

Pomyślność w szkole- same piątki

Zagrasz w filmie przygodowym

Osiągniesz sukcesy w sporcie

Pomoc oddanych przyjaciół

Czeka cię miła niespodzianka

Szczęście sprzyja Ci we wszystkim

Równowaga, zdrowie, mądrość, przygoda


3. Dyskoteka.

Po wróżbach dzieci bawią się przy muzyce. Częstują się również przygotowaną przez siebie sałatką owocową i ciastem upieczonym przez rodziców.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.