X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 31660
Dział: Gimnazjum

Czym zajmuje się historia? Konspekt lekcji historii

I. ZAŁOŻENIA METODYCZNE
1.Cele lekcji:

Poziom I Wiadomości:
Kategoria A: Uczeń pamięta:
Pojęcia: historia, kręgi cywilizacyjne, kultura, cywilizacja;

Kategoria B: Uczeń rozumie:
- pojęcia i terminy: cywilizacja, epoka historyczna, historia, kręgi cywilizacyjne, kultura;
- ciągłość procesu historycznego,
- sens dziedziczenia i wymiany osiągnięć cywilizacyjnych,
- elementy życia kształtujące historię i wpływające na nią: ważne wydarzenia polityczne,
wybitne jednostki, życie codzienne społeczeństwa;

Poziom II Umiejętności:
Kategoria C: Uczeń potrafi:
- wyjaśnić czym jest historia,
- wymienić i scharakteryzować epoki historyczne ( prehistoria, starożytność, średniowiecze, nowożytność, czasy współczesne)
- analizować tekst źródłowy,
-
Poziom III Kształcenie postawy i przekonań:
Kształcenie przekonań że: „Historia jest nauczycielką życia”.

2.Metody:
- burza mózgu,
- pogadanka,
- praca z podręcznikiem;
4.Forma pracy:
Indywidualna i zbiorowa.

5.Zasady nauczania:
Aktywny i świadomy udział uczniów w lekcji.
Czy wiecie co to jest przeszłość?
tok lekcji
1.czynności organizacyjne
2.rekapitulacja wtórna
3.czynności właściwe

Nauczyciel wykorzystuje metodę burzy mózgów i prosi uczniów, aby podali wszystkie skojarzenia, które wiążą im się z historią. (zapis na tablicy)

Nauczyciel opowiada, że nauką o przeszłości, dawnych dziejach jest historia. Mówi się, że „To jest ciekawa historia”. Mamy wówczas na myśli wydarzenie, które już zaistniało. Przeszłością są już wydarzenia wczorajszego dnia, jaki i te, które miały miejsce setki, tysiące lat temu.
Badaniem dziejów zajmuje się historyk. Opisuje on wydarzenia z życia ludzi, dzieje państw, cywilizacji. Bada także przyczyny i skutki tych wydarzeń oraz wyciąga wnioski, tworzy opinie.

Podsumowując historia jest to nauka, która zajmuje się badaniami dziejów kultury i cywilizacji na podstawie źródeł historycznych.

Na podstawie podręcznika i własnej wiedzy proszę zdefiniować pojęcia kultura i cywilizacja.
W podręczniku macie dorobki kultury i cywilizacji na obrazkach. (nauczyciel pokazuje)
W ciągu dziejów powstały liczne cywilizacje, które stworzyły własne państwa, ustroje, kulturę. Niektóre z nich upadły, bądź zostały zniszczone przez najeźdźców, ich dorobek często przetrwał ale oni sami nie. Dlatego inne ludu zajmowały dane tereny i dziedziczyły ich dokonania, zdobycze cywilizacji rozprzestrzeniały się tez pokojowo, przez kupców, wędrowców. I tak poswatały kręgi cywilizacyjne – czyli obszary promieniowania danej cywilizacji.

Czy pamiętacie jak dzieli się historię ludzkości, na jakie epoki – okresy dziejów ludzkości wyróżniający się odrębną specyfiką) ?

Epoka prehistoryczna – od pojawienia się australopiteka ok. 4 mln lat temu, do IV tys. p.n.e. utworzenie pierwszych państw.
Epoka starożytności – pocz II tys p.n.e. koniec V w. n.e.) powstanie państw na Krecie do upadku cesarstwa zachodniorzymskiego.
Średniowiecze – koniec V do XV/XVI wieku,
Nowożytność - do przełomu XVII XIX wieku ( powstanie USA, rewolucja we Francji, rozwój przemysłu w Anglii)
Nowoczesność od przełomu XVIII i XIX w do dziś).

Epoki z biegiem czasu były coraz krótsze, to świadczyło o szybkim postępie.
4.rekapitulacja pierwotna
ćwiczenie 1.
Analiza tekstu źródłowego
1.Określ najogólniej przedmiot zainteresowań historyka.
2. Wyjaśnij, jak H. Rickert rozumiał rózniće między naturą a kulturą?
3. Wymień epoki historyczne i porównaj ich czas trwania.
Odpowiedzi zapisane w zeszycie.
5. Czynności końcowe
Podsumowanie najważniejszych wiadomości z lekcji.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.