X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 31624
Przesłano:
Dział: Gimnazjum

Pochodne węglowodorów - karta pracy

1. Uzupełnij zdania:
Pochodne węglowodorów to związki chemiczne, które w cząsteczkach zawierają oprócz atomów ....................i ....................., także atomy innych pierwiastków chemicznych, np........................................ Grupa funkcyjna kwasów karboksylowych ma wzór.................. i nazywa się grupą ................................

2. Uzupełnij tabelę:
Nazwa związku chemicznego Wzór sumaryczny Wzór grupowy Wzór strukturalny
kwas propanowy

CH3 ─ OH

kwas oleinowy

CH3COOC3H7


C2H5NH2

3. Napisz wzory sumaryczne, półstrukturalne i strukturalne oraz nazwy alkoholi, których cząsteczki zawierają:
a) 8 atomów węgla


b) 11 atomów wodoru w grupie alkilowej

4. Napisz równanie reakcji spalania niecałkowitego kwasu etanowego, którego produktem jest trujący tlenek. Podaj nazwy produktów reakcji chemicznej.

........................................

5. Przeprowadzono doświadczenie, w którym zbadano rozpuszczalność kwasów oleinowego i palmitynowego w wodzie. Narysuj schemat doświadczenia i zapisz obserwacje.

Rys. obserwacje:.......................................
........................................
........................................ ........................................
........................................

6. Podkreśl poprawne określenia.
Alkohol etylowy jest lotną/nielotna cieczą, dobrze/trudno rozpuszczalną w wodzie. W wyniku mieszania wody z etanolem zachodzi fermentacja/kontrakcja. Jest elektrolitem/nieelektrolitem, ponieważ przewodzi prąd elektryczny/nie przewodzi prądu elektrycznego. Ma odczyn kwasowy/obojętny/zasadowy.

7. Podaj cztery zastosowania glicerolu.

8. Dokończ lub uzupełnij równania reakcji chemicznych oraz nazwij powstałe produkty:

C2H5OH + O2 →

HCOOH + LiOH →

CH3COOH →

C15H31COOH + Ca(OH)2 →

C2H5COOH + C6H13OH →

........................+........................→ C15H31COOC3H7 +..................


C5H11COOH + .......................→ C5H11COOC2H5 + ............


9. Spośród wymienionych określeń wybierz i podkreśl te, które dotyczą metyloaminy.

ciecz, substancja stała, gaz, niebieska barwa, bezbarwna, biała barwa, aminokwas, amina, kwas karboksylowy, odczyn obojętny, odczyn kwasowy, odczyn zasadowy, bezwonna, zapach nieświeżych ryb, zapach jabłkowy, trująca, nietoksyczna, łatwo palna, niepalna.


10. Dwa estry maja taki sam wzór sumaryczny: C3H6O2. Napisz wzory strukturalne i nazwy tych estrów.

Sprawdzian: Pochodne węglowodorów
Imię i nazwisko........................................ klasa............

11. Uzupełnij zdania:
Pochodne węglowodorów to związki chemiczne, które w cząsteczkach zawierają oprócz atomów ....................i ....................., także atomy innych pierwiastków chemicznych, np........................................ Grupa funkcyjna estrów ma wzór..................
i nazywa się grupą ................................

12. Uzupełnij tabelę:
Nazwa związku chemicznego Wzór sumaryczny Wzór grupowy Wzór strukturalny
kwas butanowy

CH3 ─ CH2─ OH

kwas stearynowy

CH3COOC5H11

CH2(NH2)COOH

13. Napisz wzory sumaryczne, półstrukturalne i strukturalne oraz nazwy kwasów, których cząsteczki zawierają:
c) 3 atomy węgla


d) 7 atomów wodoru w grupie alkilowej

14. Napisz równanie reakcji spalania całkowitego kwasu mrówkowego. Podaj nazwy produktów reakcji chemicznej.

........................................


15. Zaprojektuj doświadczenie, w którym za pomocą wody bromowej odróżnisz wyższy kwas karboksylowy nasycony od nienasyconego. Narysuj schemat doświadczenia i zapisz obserwacje.

Rys. obserwacje:.......................................
........................................
........................................ ........................................
........................................

16. Podkreśl poprawne określenia.

Kwas octowy ma charakterystyczny zapach/jest bezzapachowy. Jest cieczą/substancją stałą. Jego nazwa systematyczna to kwas metanowy/etanowy. Bardzo dobrze/praktycznie nie rozpuszcza się w wodzie. Jest/ nie jest żrący. Ma odczyn kwasowy/obojętny/zasadowy.

17. Podaj cztery zastosowania kwasu mrówkowego.

18. Dokończ lub uzupełnij równania reakcji chemicznych oraz nazwij powstałe produkty:

C3H7OH + O2 →

CH3COOH + K →

HCOOH →

C17H35COOH + Ca(OH)2 →

C2H5COOH + C5H11OH →

........................+........................→ C15H31COOC2H5 +..................


C6H13COOH + .......................→ C6H13COOC4H9 + ............


19. Spośród wymienionych określeń wybierz i podkreśl te, które dotyczą metyloaminy.

ciecz, substancja stała, gaz, niebieska barwa, bezbarwna, biała barwa, aminokwas, amina, kwas karboksylowy, odczyn obojętny, odczyn kwasowy, odczyn zasadowy, bezwonna, zapach nieświeżych ryb, zapach jabłkowy, trująca, nietoksyczna, łatwo palna, niepalna.


20. Dwa estry maja taki sam wzór sumaryczny: C3H6O2. Napisz wzory strukturalne i nazwy tych estrów.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.