X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 31610
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Plan pracy dydaktyczno-wychowawczej na maj, 5-latki

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ
DLA DZIECI 5-LETNICH NA MIESIĄC MAJ 2016R.

Opracowała: Renata Czech

JEDNOSTKI TEMATYCZNE:
1. Dzieciństwo bez próchnicy- realizowanie programu profilaktycznego współfinansowanego przez Szwajcarię oraz Ministra Zdrowia.
2. Strażak to bohater.
3. Świętujemy Dzień Mamy i Taty.
4. Wiosna na zielonej łące.

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI:
1. Rozmowy z rodzicami ma temat sukcesów i postępów.
2. Zachęcanie rodziców do czynnego udziału i współdecydowania w sprawach przedszkola.
3. Uroczyste spotkanie z Rodzicami z okazji Dnia Mamy i Taty.

,,Dzieciństwo bez próchnicy”

1. ,,Królik Pampiś- Orędownik Czystych Zębów- zapoznanie z maskotką królika Pampisia, rozmowa z królikiem nt. dbania o zęby- kształtowanie aktywnych postaw i nawyków dzieci wobec zdrowia, rozwijanie aktywności poznawczej. Wspólne szczotkowanie zębów wg pokazu n-ela- nauka poprawnego szczotkowania zębów, przypomnienie o konieczności szczotkowania zębów po każdym posiłku.- 61-
2. ,,W Krainie Zębolandii”- oglądanie filmu edukacyjnego- zapoznanie z podstawowymi pojęciami dotyczącymi zębów (ubytek, próchnica, plomba), nauka w jaki sposób zapobiegać powstawaniu próchnicy, pokazanie dzieciom, których produktów należy unikać- K.P.Dz. prawo do wiedzy.
3. ,,Myję zęby” -słuchanie piosenki w wykonaniu zespołu ,,Fasolki”- swobodne wypowiedzi dzieci nt treści piosenki- rozwijanie mowy. Śpiewanie piosenki na sylabach ,,la,la”- kształtowanie melodyjności dzieci, ćwiczenie mięśni języka. ,,Taniec połamaniec”- swobodny taniec do słyszanej muzyki- rozwijanie inwencji twórczej, pomysłowości, rozwijanie umiejętności estetycznego poruszania się.
4. ,,Dbamy o czystość”- rozwiązywanie zagadek słownych na temat przyrządów i przedmiotów pomagających nam w dbaniu o higienę osobistą i czystość- utrwalanie i poszerzanie wiadomości o przedmiotach poprzez rozwiązywanie zagadek podkreślających charakterystyczne cechy danych przedmiotów, rozwijanie logicznego myślenia.
5. ,,Królik Pampiś”- rysowanie pastelami postaci królika Pampisia maskotki przewodniej programu profilaktycznego ,,Dzieciństwo bez próchnicy”- kształcenie zdolności manualnych, próby realistycznego odzwierciedlenia postaci królika, zwrócenie uwagi na odpowiednią kolorystykę.
6. Ćwiczenia gimnastyczne prowadzone metoda zadaniową- rozwijanie sprawności fizycznej dzieci, dokładne wykonywanie ćwiczeń.
7. Zabawy ruchowe: ,,Jedzie pociąg”- z elem. biegu- zachowanie zasad bezpieczeństwa podczas biegu, ,,Króliczki”- z elem skoku- wzmacnianie mięśni nóg, ,,,Baloniku nasz malutki”- orient.-porząd. ze śpiewem- kształtowanie odpowiednich reakcji.

Praca indywidualna I część dnia

1. ,,Labirynt- droga do zdrowych zębów”- ćwiczenie koordynacji wzrokowo ruchowej- pr, indyw.
2. ,,Jak myjemy ząbki”- historyjka obrazkowa- układanie historyjki zapoznanie z kolejnymi etapami mycia zębów, zwrócenie uwagi na odpowiednią kolejność.
3. ,,Kto dba o nasze zęby?”- rozmowa nt. zawodu lekarza dentysty, zapoznanie z narzędziami pracy dentysty- rozwijanie mowy, zapoznanie z zawodem dentysty, przezwyciężanie obaw przed wizytą u stomatologa- 61- K.P.Dz. prawo do opieki medycznej i zdrowia
4. ,,Co jest potrzebne do mycia zębów?”- czarodziejski worek- rozpoznawanie za pomocą dotyku przedmiotów służących do dbania o higienę jamy ustnej- rozwijanie zmysłu dotyku.
5. ,,Kto się do nas uśmiecha?”- łączenie kropek- ćwiczenie spostrzegawczości, koordynacji wzrokowo-ruchowej- pr. indyw. Z Martyną (PPP).
6. ,,Mój ulubiony kubek”- ozdabianie sylwety kubka za pomocą dostępnych materiałów w tym materiałów odpadowych według pomysłu dzieci- rozw. postaw proekologicznych.
7. Zabawa „ Prawda-fałsz”- określanie prawdziwości logicznej zdań, dzieci słuchają zdań wypowiadanych przez nauczyciela i podnoszą do góry patyczek adekwatny do prawdy/fałszu (kolor żółty- prawda, kolor niebieski – fałsz) (Noś właściwe ubranie oznacza odpowiednie do pogody (P), Najwięcej witamin jest w słodyczach (F), Ćwiczenia gimnastyczne wzmacniają mięśnie (P), Najzdrowszym sportem jest leżenie na tapczanie przed telewizorem (F), Najzdrowszym sportem jest bieg, pływanie i przebywanie na świeżym powietrzu (P), Gdy jesteśmy chorzy bierzemy sami tabletkę lub syrop (F)
8. Zabawa ruchowa przy piosence „ Dr Ząbek” połączona z ruchem twórczym- obrazowanie czynności za pomocą gestów. Dzieci tańczą wg własnego pomysłu przy piosence, na przerwę w muzyce obrazują ruchem czynności wymienione przez nauczyciela wg instrukcji: (Pokaż jak myjesz buzię, pokaż jak myjesz zęby, pokaż jak myjesz szyję, pokaż jak myjesz ręce, pokaż jak się czeszesz)
9. Zbiorowy śpiew piosenki ,,Szczotka, pasta”- rozwijanie muzykalności dzieci.

Na zielonej łące

1. ,,Mieszkańcy łąki”- rozmowa inspirowana wysłuchanym wierszem I. Salach ,,Na łące”- poznawanie wybranych środowisk przyrodniczych (życie na łące), poznanie zwyczajów i wyglądu ślimaka oraz wybranych owadów: pszczół, mrówek i ich pożyteczności dla przyrody i ludzi -45-, poznanie roli dżdżownicy w spulchnianiu ziemi, przełamywanie niechęci dzieci do tego zwierzęcia- 43-
2. ,,Wyprawa na łąkę”- obserwowane roślin i zwierząt żyjących na łące przy użyciu lupy -45-, zbieranie roślin do zielnika, stwarzanie okazji do poznawania rzeczywistości przyrodniczej, ustalenie zasad zachowania się na łące (nie niszczenie roślin, nie dokuczanie zwierzętom)-46- przestrzeganie zasady nieoddalanie się z miejsca bez wiedzy opiekuna -63-
3. ,,W świecie kwiatów”- słuchanie opowiadania L. Łącz ,,Malwa”- rozwijanie zainteresowań przyrodniczych dzieci, poznanie cyklu rozwojowego roślin, poznanie kwitnących roślin oraz wybranych roślin zielnych (Wrotczynu, rumianku, mniszka lekarskiego) występujących na łące i ich znaczenia dla ludzi (herbaty, syropy, kosmetyki)- 45-
4. ,,Ogrody pełne tulipanów”- zabawa matematyczna- utrwalenie wiadomości nt. cech charakterystycznych dla wiosny, doskonalenie sprawności rachunkowych, rozwiązywanie zadań z treścią na dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 z wykorzystaniem liczydeł sznurkowych- 40- K.P.DZ. prawo do indywidualnego tempa rozwoju
5. ,,Gdzie ukryła się biedronka?”- zabawa dydakt- kształtowanie umiejętności rozpoznawania kierunków (z prawej strony- z lewej strony) oraz określania położenia przedmiotów w przestrzeni ,,na, pod, przed, za, wysoko, nisko, między”- 38-
6. ,,Kropki biedronki”- nauka piosenki metodą ze słuchu -48-, rozmowa nt piosenki omówienie jej tempa, nastroju. Improwizacja ruchowa ,,Tańczące biedronki”- taniec ze wstążkami- wyzwalanie naturalnej ekspresji ruchowej, wyrażanie muzyki ruchem. ,,Koncert na łące”- gra na instrumentach perkusyjnych- zwracanie uwagi na poprawne wydobywanie dźwięków z instrumentów.
7. ,,Pająk”- praca przestrzenna- wykonywanie wesołego pająka zgodnie z instrukcją, przyklejanie go do pajęczyny- przeżywanie radości z pozytywnych efektów swoich działań -55-
8. ,,Pszczółki”- praca techniczna- robienie pszczół z rolek po papierze toaletowym- wykorzystanie w pracach plast. Materiałów odpadowych, rozwijanie sprawności manualnej, doskonalenie umiejętności sprawnego wycinania różnych kształtów, nauka odzwierciedlania pracy wg wzoru.
9. Ćwiczenia poranne wg K. Wlaźnik- rozwijanie sprawności fizycznej dzieci.
10. Ćwiczenie mózgu Dennisona ,,Ruchy naprzemienne”.
11. Ćwiczenia gimnastyczne prowadzone metodą Orffa- doskonalenie umiejętności łączenia ruchu z muzyką, uczestniczenie we wspólnych zabawach ruchowych, dostrzeganie zmian zachodzących w organizmie pod wpływem aktywności ruchowej np. zmęczenie, przyśpieszony oddech, pocenie się, szybsze bicie serca.
12. Zabawy na placu przedszkolnym- zachęcanie do organizowania samodzielnych zabaw w ogrodzie przedszkolnym- K.P.Dz. prawo do zabawy
13. Zabawy ruchowe: ,,W tunelu krecia”- z elem. czworak.- wzmacnianie mięsni rak i nóg, ,,Kwiaty na rabatkach”- orient.-porząd.- kształtowanie odpowiedniej reakcji na sygnał muzyczny, ,,Kwiat rośnie”- ćwiczenie dużych grup mięśniowych, ,,Maki na łące” z elem. równowagi- kształtowanie zdolności zachowania równowagi ciała w utrudnionych warunkach.
14. Wyjście na plac zabaw- zabawy dowolne na wybranych przyrządach, zwrócenie uwagi na przestrzeganie ustalonych zasad przy korzystaniu ze sprzętu i zabawek.

Praca indywidualna I część dnia

1. ,,Kwiaty”- układanie kwiatów i postaci zwierząt z figur geometrycznych- rozwijanie spostrzegawczości i koordynacji wzrokowo-ruchowej, tworzenie kompozycji z figur- pr. indyw z dz. zdolnym plastycznie
2. ,,Jak się masz, mój mały, zielony krasnoludku?”- zabawa w kole- kształtowanie umiejętności poprawnego formułowania pytań.
3. Wyszukiwanie ilustracji przedstawiających rośliny i zwierzęta- rozpoznawanie i nazywanie znanych gatunków roślin i owadów, rozwijanie mowy poprawnej mowy- pr, indyw.
4. ,,Zdrobnienia”- zabawa słownikowa- tworzenie zdrobnień od nazw owadów.
5. Wycinanie z kolorowych gazet i czasopism ilustracji przedstawiających kwiaty, układanie z nich kompozycji i naklejanie ich na kartkę, pokazanie w jaki sposób można wykorzystać niepotrzebne już gazety do zabawy, kształt. postaw proekol.
6. ,,Kwiaty”- odrysowywanie ze wzorów i wycinanie z kolorowego papieru kolorowych kwiatów- pr. indyw.
7. ,,Odgłosy łąki”- ćwiczenia ortofoniczne- rozpoznawanie dźwięków dochodzących z wiosennej łąki i naśladowanie ich, ćwiczenie słuchu, ćwiczenie mięśni narządów mowy, rozwijanie wiedzy nt. przyrody.
8. Układanie przez dzieci zagadek o mieszkańcach łąki- rozwijanie logicznego myślenia, rozwijanie mowy- dzieci zdolne
9. Ćwiczenia oddechowe ,,Dmuchamy na dmuchawiec” (mniszek lekarski)- rozwijanie pojemności płuc, wydłużanie fazy wydechowej.
10. Lepienie z plasteliny zwierząt realnych i nierealnych- ćwiczenie mięśni palców, rozwijanie pomysłowości i fantazji dzieci.
11. Zabawa relaksacyjna ,,Wiosenny masaż”- masowanie kolegi lub koleżanki zgodnie z tekstem rymowanki czytanym przez nauczyciela- umacnianie więzi i zaufania dzieci względem siebie.
12. Zabawa ,,Zgaduj- zgadula”- doskonalenie analizy i syntezy słuchowej, rozwijanie umiejętności dokonywania uogólnień na podstawie usłyszanych informacji - pr. indyw.
13. Zabawa dydakt. ,,Ślimaki”- ćwiczenie spostrzegawczości wzrokowej, doskonalenie umiejętności porównywania wielkości z użyciem określeń: większy, mniejszy, taki sam” - pr. inyw.
14. Zabawy dowolne- wdrażanie do samodzielnego i bezpiecznego organizowania sobie czasu wolnego w przedszkolu- K.P.DZ. prawo do samodzielności i wyboru
15. Kończenie rymowanek: układa dziecięce wyliczanki i rymowanki- pr. indyw z dz. zdolnym. (Trawa, kwiaty, biedronka- to na pewno...(łąka), Czerwone jak gotowane raki- to ...(maki), Ma żółty środek, białe płatki, łodyga u niej wiotka. Ten łąkowy kwiat to ...(stokrotka), Piegowata dama. Po łące chodzi od rana. Wygrzewa się w promykach słonka. To maleńka ...(biedronka), Czy to fruwają kwiaty, jest ich tyle.- Nie! To ...(motyle), Lata, lata koło nosa. Uwaga! To groźna ...(osa), Lata, lata obok czoła. To miodna..(pszczoła)
16. Rozwijanie orientacji na płaszczyźnie - układanie sylwet zwierząt na tablicy w stosunku do pszczoły wg słownej instrukcji, np. z lewej strony pszczoły umieść motyla, nad pszczółką zawieś słonko- pr. indyw.
17. Wykonanie zielnika z roślin zebranych na wycieczce.
18. Umieszczanie w wazonach przyniesionych przez dzieci wiosennych kwiatów- opisywanie ich wyglądu i zapachu, zwrócenie uwagi na budowę roślin (korzeń, łodyga, liść, kwiat).
19. ,,Dbam o przyrodę....”- kończenie rozpoczętego zdania- wypowiedzi dzieci nt sposobów dbania o środowisko, rozwijane postaw proekol.

Świętujemy Dzień Mamy i Taty

1. ,,Nasze mamy”- słuchanie wiersza S. Jachowicza ,,Mysz młoda i stara”- kształtowanie więzi emocjonalnej ze swoją rodziną, dostarczanie wiedzy na temat wybranych gatunków zwierząt, zwrócenie uwagi na fakt, iż nie tylko ludzie mają mamę i tatę, ale zwierzęta także. Rozmowa nt. ,,Czy ja zawsze słucham swoich rodziców?”, ,,Czy odnoszę się do swoich rodziców z szacunkiem?”- próby odpowiedzenia sobie na postawione pytania, rozwijanie mowy, ocenianie swoich zachowań.
2. ,,Dzień Mamy i Taty”- przygotowanie programu artystycznego na Dzień Mamy i Taty-16-, kształtowanie umiejętności zastosowania gry aktorskiej (stosowanie odpowiedniego natężenia głosu, barwy, dykcji)- nauka wierszy na tą okazję- ćwiczenie pamięci, poprawności mowy.
3. ,,Dwie mamy” D. Gellner- teatrzyk pacynkowy- próby odegrania wysłuchanej scenki przez chętne dzieci-rozwijanie wyobraźni poprzez wyrażanie tematu w formie scenicznej, rozumienie znaczenia intonacji i modulacji głosu podczas inscenizacji, nabywanie doświadczenia w odgrywaniu scenek. Rozmowa nt. swoich rodzin, podawanie informacji jakie zawody wykonują rodzice, czym się zajmują, określanie czynności wykonywanych przez poszczególnych członków rodziny -16- Proby odpowiedzenia na pytanie ,,Czy jestem zawsze grzeczny w stosunku do moich rodziców”- próby oceniania własnych zachowań.
4. ,,Bukiety”- pojęcia matematyczne- dodawanie i odejmowanie, wyznaczanie wyniku dodawania i odejmowania w zakresie 10, licząc na palcach lub innych zbiorach zastępczych, zachęcanie do pokonywania trudności podczas rozwiązywania zadań, pobudzanie aktywności twórczej poprzez wcielanie się w role: kwiaciarka- kupujący.
5. ,,Kocham cię”- nauka piosenki wg metody E. Gruszczyk- Kolczyńskiej ,,Dzieci uczą misie wierszy”- nauka radzenia sobie z emocjami podczas uczenia się piosenek o mamie i tacie -15-. K.P.Dz prawo do miłości i wychowywania się w pełnej rodzinie ,,Mama szuka swojego dziecka”- zabawa słuchowa- rozwijanie wrażliwości słuchowej. ,,Pomagam mamie”- zabawa naśladowcza z muzyką- reagowanie na przerwę w muzyce, naśladowanie czynności wykonywanych przez mamę.
6. Zabawa dydakt. ,,Więcej czy mniej”- doskonalenie zdolności tworzenia zbiorów przedmiotów, utrwalenie umiejętności porównywania liczebności z użyciem określeń: ,,mniej o”, ,,więcej o”, ,,tyle samo”.
7. ,,Niespodzianka dla taty”- malowanie farbami styropianowego kwiatka- umiejętne posługiwanie się farbą i pędzlem- wykonanie upominku dla taty, dostarczanie dzieciom radości z możliwości sprawiania bliskim upominku -16-, staranne wykonanie prac.
8. ,,Portret mamy”- rozmowa nt. swoich mam, opisywanie ich wyglądu, dostrzeganie ich charakterystycznych cech -16- rysowanie kredkami w sylwecie serca portretu mamy- oglądanie reprodukcji malarskich przedstawiające portret matki dowolnego artysty, zapoznanie z pojęciem sztuki ,,portret” wyjaśnieni dzieciom, co ono oznacza- 50-, wdrażanie do wiernego odzwierciedlenia sylwet swoich mam.
9. Ćwiczenia poranne wg K. Wlaźnik- rozładowanie nadmiaru energii i napięć.
10. Ćwiczenia mózgu Dennisona ,,Słoń”
11. Ćwiczenia gimnastyczne metodą W. Sherborne - rozwijanie aktywności twórczej dzieci, wykonywanie ćwiczeń w parach.
12. Wyjście do ogrodu przedszkolnego- uczestniczy w zajęciach ruchowych, w zabawach i grach w ogrodzie przedszkolnym.
13. Zabawy ruchowe: ,,Kolorowe motyle”- z elem. bieżnym- wzmacnianie wytrzymałości fizycznej dzieci, ,,Dotykamy stopy”- ćwiczenie mięśni brzucha, ,,Żabki”- orient.-porząd.- kształtowanie odpowiedniej reakcji na ilość sygnałów dźwiękowych, ,,Kotek i płotek”- z elem. czworakowania- doskonalenie umiejętności sprawnego poruszania się na czworakach w różnych kierunkach.

Praca indywidualna I część dnia

1. Swobodne wypowiedzi dzieci na temat sposobu spędzania czasu wolnego z rodzicami- rozwijanie mowy, dzielenie się wiadomościami z życia rodziny. K.P.Dz.- prawo do wypowiedzi i bycia wysłuchanym
2. ,,Znajdź taki sam kwiatek”- rozwijanie spostrzegawczości, podawanie nazwy widzianego kwiatka, przypomnienie o szanowaniu przyrody i nie zrywaniu kwiatów chronionych- pr. indyw.
3. Kalkowanie, kolorowanie i wycinanie kwiatów- rozwijanie sprawności manualnej.
4. ,,Korale dla mamy’- nawlekani koralików na sznurek- ćwiczenie koordynacji wzrokowo-ruchowej- pr. indyw
5. ,,Moja mama- mój tata jest...”- charakteru i upodobań swoich rodziców.
6. Wyszukiwanie w książeczkach i w czasopismach ilustracji przedstawiających kobiety przy pracy- rozpoznawanie i nazywanie zawodów, swobodne wypowiedzi na temat ,,Jaki zawód wykonuje twoja mama- tata?”.
7. ,,Ułóż tyle kwiatków ile usłyszysz dźwięków”- rozwijanie percepcji słuchowej i sprawności rachunkowych.
8. Zabawy konstrukcyjne- budowanie z różnego rodzaju klocków domu dla mamy.
9. ,,Jak się czuje mama?”- rozpoznawanie i nazywanie emocji przedstawionych na ilustracjach, snucie przypuszczeń, z jakiego powodu mama ma taki nastrój, co się mogło wydarzyć wcześniej.
10. Utrwalenie programu artystycznego z okazji Dnia Mamy i Taty- recytacja wierszy, śpiew piosenek, wspólne omówienie kolejnych etapów występu.
11. Zabawa tematyczna ,,W domu”- wcielanie się w odpowiednie role, wdrażanie do spełniania stałych obowiązków w domu, stwarzanie okazji do swobodnych wypowiedzi dzieci.
12. Zabawa ,,Szara myszka”- ćwiczenie poprawnej artykulacji- pr. indyw z Martyną B (PPP)
13. Zabawa gramatyczna ,,Co robiły mamy wczoraj”- poprawne stosowanie form czasu przeszłego, wdrażanie do uważnego słuchania wypowiedzi kolegów.
14. Zabawa ,,,Prognoza pogody”- rozwijanie zdolności aktorskich, rozumienie i odczytywanie symboli, odgrywanie ról w zabawach parateatralnych, posługiwanie się mową, mimiką, gestem i ruchem, umiejętne posługiwanie się rekwizytami- pr. z dz. zdolnym
15. Nauka powitania rodziców na planowanej uroczystości- poznawanie stałych elementów scenariusza organizowanych spotkań, wdrażanie do okazywania szacunku gościom i serdecznych uczuć rodzicom.
16. Zabawa pantomimiczna „Jak pomagam mojej mamie” - (pokazywanie ruchem i gestem codziennych czynności), kształtowanie umiejętności porozumiewania się za pomocą mowy ciała: gestów, ruchów ciała i mimiki.
17. Układanie z patyczków, drucików kreatywnych kwiatów dla mamy- pr. indyw z dz. zdolnym
18. Zabawy z rymowanką wg. B. Merthan- wymawianie wyliczanki: głośno, cicho, szybko, wolno- kształtowanie silnego, o odpowiedniej wysokości głosu poprzez wykonywanie ćwiczeń fonacyjnych- pr. indyw.
19. ,,Projektowanie ogrodu”- ćwiczenie orientacji na kartce papieru, rozumienie poleceń wydawanych przez n-ela (na dole, w prawym górnym rogu itp.)- pr, indyw.
20. Zbiorowy śpiew piosenki ekologicznej ,,Dbaj o ziemię”- przypomnienie dzieciom, że są Kubusiowymi Przyjaciółmi Natury i zobowiązani są dbać o Ziemię.

Strażak to bohater

1. ,,Filonek gasi pożar i dostaje medal”- słuchanie opowiadania G. Knutssona ilustrowanego obrazkami- wdrażanie do uważnego słuchania opowiadania, podawanie sposobów rozwiązania przedstawionej sytuacji, przypomnienie i utrwalenie numeru alarmowego Straży Pożarnej i sposobu informowania o zagrożeniu, doskonalenie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi.
2. ,,Wóz strażacki”- zajęcia plastyczne - wycinanka z papieru kolorowego- doskonalenie zdolności planowania pracy, bezpieczne posługiwanie się nożyczkami, doskonalenie umiejętności samodzielnego wycinania różnych kształtów i figur, zachęcanie do starannego wykonania prac.
3. Gość w przedszkolu- rozmowa ze strażakiem- poznanie pracy strażaka, uświadomienie dzieciom jak niebezpieczna i potrzebna jest praca strażaków w sytuacjach zagrożenia (powodzią, pożarem), poznanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu: zabaw różnymi źródłami ognia, które mogą być przyczyna pożaru, bawienia się w niedozwolonych miejscach nad stawem, samowolne korzystanie z urządzeń elektrycznych i wiele innych -63- zapoznanie z wozem strażackim oraz ze sprzętem potrzebnym do pracy.
4. Wykonanie ,,Telefonu” (z kart technicznych)- utrwalenie zapisu graficznego numerów alarmowych, rozwijanie spostrzegawczości, uwagi i umiejętności złożenia telefonu wg pokazu nauczyciela.
5. Zabawy badawcze ,,Co to jest powietrze?”- utrwalenie wiadomości na temat właściwości i znaczenia powietrza, nabywanie umiejętności wyciągania i formułowania wniosków na podstawie prowadzonych doświadczeń, kształtowanie nawyku uważnego słuchania wypowiedzi innych.
6. Słuchanie piosenki ,,Strażak to bohater” – rozmowa nt treści piosenki, określenie budowy, nastroju i treści piosenki. ,,Co to za piosenka?”- rozpoznawanie poznanych piosenek po melodii- rozwijanie wrażliwości słuchowej. Ćwiczenia inhibicyjno-incytacyjne. Zbiorowy śpiew znanych piosenek.
7. Zabawa dydakt.,, Wiem kto to jest i jak ma na imię”- wg scenariusza E. Gruszczyk-Kolczyńskiej- wdrażanie dzieci do uważnego patrzenia na innych i zapamiętywania imion rówieśników, a także ich wyglądu- rozwijanie zdolności obdarzania innych uwagą.
8. Zabawa dydakt.,, Potrafię miło się zaprezentować innym”- wg scenariusza E. Gruszczyk-Kolczyńskiej- rozwijanie umiejętności miłego prezentowania siebie i tego, co trzeba innym powiedzieć, przełamanie bariery nieśmiałości.
9. Ćwiczenia poranne zestaw własny- zaspokojenie naturalnej potrzeby ruchu.
10. Ćwiczenia gimnastyczne prowadzone metodą zadaniową- uczestniczenie we wspólnych zabawach, dokładne wykonywanie ćwiczeń.
11. Ćwiczenia gimnastyczne prowadzone met. twórczą A. i M. Kniessów- kształtowanie sprawności ruchowej poprzez muzykę, ruch oraz zastosowanie rożnych przyborów. K.P.DZ. prawo do aktywności fizycznej
12. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym- bezpieczne korzystanie z urządzeń.
13. Ćwiczenia mózgu Dennisona- ,,Ruchy naprzemienne”
14. Spacer- wielozmysłowe poznawanie drzew rosnących wokół przedszkola, określanie czy są to drzewa liściaste czy iglaste, rozpoznawanie drzew po wyglądzie i nazywanie ich, określa części drzew – korzenie, konar, pień, liście, kwiaty.
15. Zabawy ruchowe:
,,Ogień! Woda! Błyskawica!”- orient.-porząd., ,,Uciekaj z koła”- z elem celowania, ,,Wyścig rzędów na jednej nodze”- z elem podskoku.

Praca indywidualna I część dnia

1. Ćwiczenia oddechowe ,,Zdmuchujemy palącą się świeczkę”- rozwijanie pojemności płuc.
2. Zabawa dydakt. ,,Słowo do słowa”- tworzenie rymów do podanych wyrazów- doskonalenie słuchu fonematycznego, rozwijanie wyobraźni- pr. indyw z dz. zdolnym
3. Zabawa dydakt. ,,Co schowałam w pudełku”- rozwijanie słownictwa, rozwijanie wyobraźni i pomysłowości, przestrzeganie reguł zabawy.
4. Zabawy z rymowanką ,,Głowa, ramiona”- rozpoznawanie i nazywanie części ciała, ćwiczenie koordynacji wzokowo-ruchowej- pr. indyw z Martynką B. (PPP)
5. ,,Labirynt”- ćwiczenie spostrzegawczości wzrokowej i koordynacji wzrokowo-ruchowej.
6. ,,Zabawa w skojarzenia”- ćwiczenie koncentracji uwagi, wzbogacanie słownictwa, doskonalenie umiejętności stosowania rzeczowników w odpowiedniej formie.
7. Zabawa dydakt. ,,Pokaż obrazek, o którym mówiłam?”- rozwijanie spostrzegawczości, umiejętność wypowiadania się i kojarzenia- praca indyw.
8. Zabawy dowolne- podejmuje spontanicznej i różnorodnej działalności zgodnie z zainteresowaniami K.P.DZ.- prawo do zabawy
9. Ćwiczenia grafomotoryczne- rysowanie literopodobnych szlaczków w liniaturze zwrócenie uwagi na prawidłowy chwyt pęsetkowy- praca indyw.
10. Zabawy w teatr- układanie przez dzieci własnych przedstawień z wykorzystaniem kukiełek, pacynek zgromadzonych w kąciku teatralnym- uczestniczenie w zabawach rozwijających myślenie.
11. Ćwiczenie słuchu fonematycznego- dzielenie słów na sylaby, liczenie sylab, przygotowanie do czytania- praca indyw.
12. Rysowanie oksomatów- rozwijanie myślenia twórczego- praca indyw z dz. zdolnym
13. Zabawa ,,Głuchy telefon”- uczestniczenie w zabawach sprzyjających koncentracji uwagi i umiejętności słuchania.
14. Ćwiczenia słuchowe- rozpoznawanie instrumentów muzycznych po wydawanych przez nie dźwiękach i podawanie ich nazwy.
15. Opowiadanie wybranej bajki przez chętne dzieci- zachęcanie dzieci do modulowania głosem stosownie do potrzeb, celem wzbogacenia swojej wypowiedzi.
16. Zabawy konstrukcyjne w kąciku klocków- rozwijanie wyobraźni przestrzennej.
20. ,,Kropki biedronki”- przeliczanie kropek, rozwijanie sprawności rachunkowych, ustawienie biedronek w kolejności od tej, która ma najmniej kropek do tej która na ich najwięcej.
21. ,,Owady”- lepienie owadów z plasteliny- opisywanie wyglądu owadów, zwrócenie uwagi na charakterystyczna budowę tych zwierząt, ćwiczenie mięsni dłoni i palców.
22. Rysowanie na tematy dowolne- zachęcanie do całkowitego wykorzystania miejsca na kartce, przypomnienie o konieczności szanowania kartek, kształt. postaw proekol.

Dwie Mamy
DOROTA GELLNER
Występują:
Narrator
Mama l
Mama 2

Narrator:
Czy słoneczko, czy wiaterek,
chodzą mamy na spacerek.

(z przeciwnych stron sali wchodzą dwie mamy i zderzają się wózkami)

Mama l:
Dzień dobry! Jak tam córeczka?

Mama 2:
Dziękuję. Jest bardzo grzeczna.
A jak tam pani synek?

Mama l:
Niegrzeczny odrobinę.

Mamy: (razem kiwają głowami),
Aha! Aha! Aha!
(odchodzą z wózkami w przeciwne strony)

Narrator:
Wózki mi się podobały.
Lecz te mamy takie małe...?

(mamy wpadają na siebie drugi raz)

Mama 2:
Jak synek?

Mama l:
Jak córeczka?

Mama 2:
Wypiła butlę mleczka.

Mama l:
Co? Jedną? A mój dwie! I jeszcze kaszkę zje!
I kaszkę, i kotlety! Bo straszny ma apetyt!

Mamy: (razem)
Aha! Aha! Aha! (odchodzą)

Narrator:
Oj, to już zupełnie źle.
Czy niemowlak tyle zje?
(mamy wpadają na siebie trzeci raz)

Mama 2:
Co z synkiem? Jakie wieści?

Mama l: (przechwala się coraz bardziej)
Już w wózku się nie mieści!
O mamę ciągle pyta...

Mama 2:
A moja książki czyta!!!

Mama l: (kłótliwie)
Akurat! Tralala! A mój na trąbie gra!
(obrażone odchodzą w przeciwne strony, zapominając o wózkach)

Narrator:
Jak się mamy posprzeczały,
to o wózkach zapomniały.
Ładna sprawa... ładna sprawa...

Mamy:
(podbiegają do wózków)
Bo to przecież jest zabawa!
A w tych wózkach zamiast dzieci
misie z pluszu leżą przecież!
(wyjmują misie z wózków i pokazują publiczności)
Andzia
Stanisław Jachowicz
„Nie rusz, Andziu, tego kwiatka,
Róża kole” - rzekła matka.
Andzia mamy nie słuchała,
Ukłuła się i płakała.
Basia
Stanisław Jachowicz
Cóż się stało Basi? Jakąż widzę zmianę!
Jej nosek napuchnięty, oczki zapłakane,
A pod noskiem plasterek. Cóż to wszystko znaczy?
Któż niezwykłą spokojność Basi wytłumaczy?
Zwyczajnie różne chodzą po ludziach przypadki;
Basia nie chciała słuchać przestróg dobrej matki:
To się cała kręciła jakby na sprężynce,
To znowu dziwnych zabaw chciało się dziewczynce;
Wszędzie jej było pełno, hałas w całym domu,
I na chwilkę spokoju nie dała nikomu.
Póty dzban wodę nosi, aż się urwie ucho,
Rzadko swawola komu uchodzi na sucho;
Poznała to i Basia, ale poniewczasie,
Stół obalony z lampą pokaleczył Basię.
Od teraz grzeczne dziecko z Basi się zrobiło.
Oby to na długo było!

Obchodź się łagodnie ze zwierzętami
Stanisław Jachowicz
Zwierzątkom dokuczać to bardzo zła wada.
I piesek ma czucie, choć o tym nie gada.
Kto z pieskiem się drażni, ciągnie go za uszko,
To bardzo niedobre musi mieć serduszko.
Mysz młoda i stara
Stanisław Jachowicz
„Wyjdź, kochaneczko, z ciasnej chatki
I posłuchaj głosu matki —
Mówiła mysz do córki — w świat cię wyprowadzę.
Ja ci doradzę:
Jak zbierać ziarneczka,
Jak się strzec koteczka,
Jak łapki unikać,
Jak do jamki zmykać.
Powiem ci, czym słoninka pachnie przypiekana;
Ale mnie słuchaj, córko ukochana”.
Myszka była posłuszna i nie żałowała.
Długo sobie szczęśliwie po świecie bujała.
Tysiąc myszek zginęło, ona jednak żyła.
A czemu? Bo posłuszna swojej matce była.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.