X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 31582
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Karmnik dla ptaków. Scenariusz hospitacji doradczo - doskonalącej w grupie dzieci 3 letnich

Scenariusz hospitacji doradczo – doskonalącej
w grupie dzieci 3 letnich – Krasnale

Zakres hospitacji:
Dostosowanie form i metod pracy aktywizujących dzieci do podejmowania różnorodnej działalności z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań i możliwości

Temat zajęcia: Karmnik dla ptaków

Cele ogólne:
* pogłębianie wiadomości dzieci o warunkach życia ptaków w okresie zimowym
* zachęcanie do aktywnego uczestnictwa w pracy zespołowej z podziałem zadań
* rozwijanie sprawności manualnej i inwencji twórczej
* rozwijanie mowy i myślenia oraz umiejętności dokonywania wyborów
Cele szczegółowe: dziecko:
*podejmuje działania w zespole
*rozumie konieczność dokarmiania ptaków
*potrafi wyciągnąć wnioski i formułować odpowiedzi
*rozwiązuje zagadki słowne
*kształtuje koordynację wzrokowo - ruchową
*prawidłowo reaguje na sygnały słowne i dźwiękowe

Metody:

• aktywizujące – burza mózgów, burza pytań(odwrotność burzy mózgów), stacji zadaniowych
• oglądowa- pokaz, instruktaż
• czynna- samodzielne, praktyczne działania dziecka, zadań stawianych do wykonania
• słowna- rozmowa, objaśnienia, instrukcja słowna nauczycielki, swobodne wypowiedzi dzieci
Formy organizacji: grupowa, zbiorowa
Środki dydaktyczne: zagadki tematyczne, 2 duże, plastikowe butelki, 2 duże łyżki drewniane, drut do umocowania butelek na gałęzi drzewa, nasiona, płatki, kasze do wykonania mieszanki, drewniany karmnik dla ptaków, folia ochronna do zabezpieczenia stolików, obręcze, płyta CD
Przebieg zajęcia:
1. Powitanie zabawą - piosenką Wszyscy są...
Nauczyciel zaprasza wszystkie dzieci do siebie śpiewając i improwizując ruchem piosenkę powitalną. Dzieci po wspólnym wykonaniu utworu siadają w kole na dywanie.

2. Wprowadzenie do zajęć – rozwiązywanie zagadek tematycznych
- Zgadnijcie dzieci, co to za pora, gdy lecą białe płatki. Gdy pada i biało jest dookoła
i bałwana lepią dziatki? (zima)

- Pukają do okienka i proszą o ziarenka. O ziarenka, okruszyny, bo są głodne podczas zimy (ptaki)

- Jaki to domek niepotrzebny latem. Zimą co dzień karmi zwierzęta skrzydlate./karmnik/

3. Jak możemy pomóc ptakom przetrwać zimę? - Burza pytań
Nauczyciel podaje dzieciom problem do rozwiązania. Kierując rozmową inspiruje je
do zadawania logicznych pytań i poszukiwania rozwiązań.
(Nauczyciel tak kieruje rozmową, by dzieci doszły do wniosku, iż rozwiązaniem podanego problemu będzie wykonanie karmnika dla ptaków)

4. Zabawa ruchowa przy piosence Głodny wróbelek (Ćwir, ćwir, ćwir)

5.Burza mózgów Z czego zrobimy karmnik i czym poczęstujemy ptaki?
Nauczyciel nawiązując do treści piosenki przedstawia problem, udziela głosu zgłaszającym pomysły rozwiązań. Po wyczerpaniu pomysłów nauczyciel wylicza wszystkie propozycje podane przez dzieci, siebie, pomoc nauczyciela. Po krótkiej naradzie dzieci wybierają najlepsze wg nich rozwiązania (karmnik z butelek, wykorzystanie karmnika przyniesionego ze strychu)
6. Zabawa ruchowa Ptaszki w karmniku Nauczyciel umieszcza na podłodze obręcze - karmniki. Dzieci przy dźwiękach tamburyna poruszają się po sali – są smutnymi, głodnymi ptaszkami. Gdy dźwięki tamburyna milkną- ptaszki z radością udają się do obręczy- karmników na posiłek.
7. Stacje zadaniowe – Karmniki Nauczyciel zaprasza dzieci do stolików. Na poszczególnych stolikach – stacjach wyłożone są materiały i narzędzia potrzebne do wykonania karmnika z plastikowej butelki, kosz z różnorodnymi nasionami odpowiednimi do przygotowania mieszanek dla ptaków oraz gotowy, drewniany karmnik, który trzeba oczyścić przed wsypaniem do niego karmy. Dzieci, po krótkim zastanowieniu, samodzielnie decydują która aktywność najbardziej im odpowiada, w której stacji będzie pracować ( przy tworzeniu karmników z plastikowych butelek, oczyszczaniu drewnianego karmnika, czy przygotowaniu mieszanek dla ptaków)
W trakcie pracy, uwzględniając możliwości i zainteresowania dzieci, mają one możliwość zmiany aktywności. Niemniej jednak nauczyciel czuwa, by była to uzasadniona zmiana, a nie bezładna bieganina przeszkadzająca innym uczestnikom zajęcia
9. Zakończenie zajęcia (ewaluacja). Wspólne napełnienie karmników mieszankami przygotowanymi przez dzieci. Uporządkowanie sali po zajęciu. Ocena efektów pracy. Obserwacja przez okna sali ptaków odwiedzających karmniki zawieszone na zewnątrz przez Pana konserwatora.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.