X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 31558
Przesłano:

Ćwiczenia w czytaniu - czytanie wyrazów i zdań sylabami. Scenariusz zajęć

Cele:

Ogólne:
- wdrażanie do rozwijania swoich wypowiedzi i poprawnego ich formułowania,
- utrwalenie umiejętności podziału wyrazów na sylaby,
- utrwalenie umiejętności dodawania i odejmowania w zakresie 100,
- utrwalenie umiejętności mnożenia i dzielenia w zakresie 50,
- doskonalenie techniki czytania.

Szczegółowe:
- dzieli wyrazy na sylaby,
- dodaje i odejmuje w zakresie 100,
- mnoży i dzieli w zakresie 50,
- rozwiązuje zadania tekstowe.

Cele wychowawcze:
- zgodna współpraca w zespole z innymi dziećmi.

Metody nauczania:
- podająca – pogadanka, objaśnienie,
- praktyczna – pokaz.

Formy nauczania:
- zbiorowa,
- indywidualna.


Przebieg zajęć

1. Czytanie wyrazów i zdań z wyraźnym podziałem na sylaby.
Uczniowie (indywidualnie i wspólnie) odczytują podzielone na sylaby wyrazy i zdania.
Zapisują je.

2. Rozwiązywanie rebusów.
Uczniowie łączą sylaby (wypisane na kartonikach) z obrazkami tak, aby powstały nowe wyrazy. Odczytują je i zapisują.

3. Odczytywanie hasła – ciąg sylab.
W ciągu sylab uczniowie odnajdują powtarzającą się sylabę. Skreślają ją. Z pozostałych sylab tworzą rozwiązanie. Zapisują je.

4. Utrwalenie dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia.
Uczniowie wykonują działania. Z przyporządkowanych wynikom (działaniom) sylab tworzą rozwiązania. Zapisują je i odczytują.

5. Rozwiązywanie zadań z treścią.
Uczniowie rozwiązują zadania z treścią. Wynik zadania wskazuje, którą spośród podanych sylab należy uwzględnić w rozwiązaniu. Ze wszystkich wskazanych sylab uczniowie tworzą zdanie-rozwiązanie. Odczytują je i zapisują.

6. Ćwiczenie rozwijające czytanie.
Uczniowie układają z sylab zdanie. Odczytują je.

7. Podsumowanie zajęć, samoocena uczniów, ocena poczynionych postępów.
Uczniowie oceniają własną pracę. Określają swoje mocne i słabe strony. Nauczyciel podsumowuje zajęcia i ocenia osiągnięcia uczniów.
Joanna Nobis

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.