X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 31530
Przesłano:

Akordy na II stopniu gamy. Konspekt lekcji harmonii - klasa III SM II stopnia

Konspekt lekcji harmonii – klasa III SM II stopnia.

TEMAT : Akordy na II stopniu gamy.

1. Cel ogólny

- umiejętność stosowania akordów na drugim stopniu gamy, umiejętność ich stosowania.

2. Cele operacje

Po zajęciach uczeń potrafi:

- utworzyć odpowiedni akord na drugim stopniu, w zależności od jej odmiany
- odpowiednio zastosowań te akordy w przebiegu harmonicznym

Metoda prowadzenia lekcji: Wykład z ćwiczeniami

Pomoce naukowe: przygotowane przez nauczyciela ćwiczenia, zeszyty

Plan lekcji:

1. Wstęp
a) Czynności organizacyjno-porządkowe
2. Realizacja tematu lekcji.
a) Przypomnienie wiadomości o odmianach gam durowych i minorowych.
b) Przedstawienie budowy akordów na II stopniu gamy w zależności od jej odmiany oraz ich oznaczeń funkcyjnych.
c) Zapoznanie uczniów z charakterystycznymi postaciami akordów i ich użyciem w przebiegu harmonicznym.
d) Ćwiczenia z zastosowaniem powyższych zagadnień.
3. Zakończenie
a) Podsumowanie i utrwalenie wiadomości
b) Czynności organizacyjno-porządkowe

Przebieg lekcji:

1.Wstęp

a) Czynności organizacyjno- porządkowe
- powitanie uczniów
- podanie tematu lekcji

2. Realizacja tematu lekcji

a) Przypomnienie wiadomości o tercjowej odmianach gam durowych i minorowych..

- nauczyciel pyta uczniów o odmiany gam durowych i minorowych, i wskazuje na istotne różnice

c) Przedstawienie budowy akordów na II stopniu gamy w zależności od jej odmiany oraz ich oznaczeń funkcyjnych wywodzących się od subdomimanty.

- na bazie wcześniej przypomnianych informacji uczniowie z pomocą nauczyciela budują akordy na drugim stopniu gamy C-dur (w każdej odmianie) oraz c-moll (każdej odmianie);
- nauczyciel przedstawia oznaczenia funkcyjne dla każdego akordu

c) Zapoznanie uczniów z charakterystycznymi postaciami akordów i ich użyciem w przebiegu harmonicznym.

- nauczyciel przedstawia najbardziej charakterystyczną postać akordów na drugim stopniu gamy tj. pierwszy przewrót ze zdwojoną tercją
- nauczyciel wskazuje na możliwość użycia tych akordów bez przewrotu, a także wspomina o rzadkim stosowaniu tych akordów w drugim przewrocie.
d) Ćwiczenia z zastosowaniem powyższych zagadnień.

- nauczyciel pisze na tablicy sześć przykładów (w układzie czterogłosowym) dominanty septymowej w różnych tonacjach do czterech znaków, także w przewrotach i prosi wskazanych uczniów o rozwiązanie ścisłe lub swobodne
- uczniowie samodzielnie w zeszytach realizują w czterogłosie następujące ćwiczenia

B: T .. S T | S D ..7 T | D .. T | S D ..7 | T ||
3 7
- gdy uczniowie zrealizują to ćwiczenie nauczyciel sprawdza je wspólnie z uczniami i przystępują do kolejnego ćwiczenia

d: oT oS D .. | oT D oT | S oT | oS D ..7 | oT oS oT ||
7
- po zrealizowaniu tego ćwiczenia i sprawdzeniu go przez nauczyciela, uczniowie przystępują do harmonizacji podanego sopranu, ćwiczenie to zawiera drobne podpowiedzi,


3. Zakończenie

a) Podsumowanie i utrwalenie wiadomości

- nauczyciel przypomina najważniejsze informacje o dominancie septymowej jej rozwiązaniach oraz zastosowaniu

b) Czynności organizacyjno-porządkowe

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.