X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 31517
Przesłano:

Powrót bocianów. Scenariusz zajęć z elementami oceniania kształtującego dla klasy I

Temat zajęć: Powrót bocianów.

Cele:
Uczeń potrafi:
- wypowiedzieć się na temat zwyczajów z życia bociana na podstawie analizowanych materiałów
- zaśpiewać piosenkę tematyczną i zilustrować ją ruchem
- odpowiedzieć na pytania dotyczące obejrzanego materiału filmowego
- rozwiązać działania matematyczne i ułożyć hasła wedle ustalonej reguły
- wysłuchać z uwagą czytanego przez nauczyciela tekstu i wyodrębnić z niego najistotniejsze informacje
- wykonać ćwiczenie tematyczne: ułożyć zdanie z rozsypani wyrazowej
- ocenić swoją pracę na zajęciach

Dodatkowo:
Uczeń umie:
- współpracować w parze z sąsiadem z ławki
- stosować się do zasad współpracy w zbiorowości

Metody:
- podające: praca z książką, opis
- problemowe: gra dydaktyczna
- eksponujące: film
- praktyczne: ćwiczenie przedmiotowe

Formy:
- indywidualna
- zbiorowa
- zespołowa (w parach)

Środki:
- zagadka o bocianie
- „Nasz elementarz” (MEN) cz.3 (s. 32-33)
- kartki z działaniami i odpowiadającymi im sylabami
- tablica multimedialna
- kartka z opisem trybu życia bociana
- kartki z pytaniami dotyczącymi filmu
- płyta z piosenką ludową „Kle, kle boćku”
- kolorowe tabliczki do oceny stanu wiedzy
- quiz do sprawdzenia opanowanych wiadomości
- naklejki minki do samooceny pracy na zajęciach
- puzzle do pokolorowania i wklejenia w zeszycie


Przebieg lekcji:
1) Poinformowanie uczniów jaki jest temat zajęć, czego nauczą się na dzisiejszych zajęciach i do czego im się ta wiedza przyda.

2) Wstęp do tematu zajęć – przypomnienie nazw ptaków powracających do Polski.
Każda para otrzymuje zestaw kilku sylab, którym odpowiadają działania. Uczniowie mają za zadanie obliczyć działania i ułożyć wyniki od mniejszego do większego oraz odczytać nazwy ptaków, które powstały ze złożenia sylab. Wśród nich znajduje się bohater dnia – bocian.

3) Rozwiązanie zagadki o bocianie, którą czyta nauczyciel.

4) Obejrzenie filmu edukacyjnego pt.: „Dlaczego mam dobre zdanie o bocianie”(czas: 5:20, źródło: youtube.com)

Nauczyciel wiesza na tablicy kartki z 4 pytaniami dotyczącymi filmu, po czym odczytuje je. Dzięki temu uczniowie będą wiedzieli, na co mają zwrócić uwagę podczas oglądania materiału. Po projekcji nauczyciel zadaje pytania z sugestią odpowiedzi pełnym zdaniem:
- Gdzie bociany uwiły sobie gniazdo?
- Jak ocenisz zachowanie Kaktusa, który wspinał się po drabinie, by zajrzeć do gniazda?
- Dokąd polecą bociany, gdy skończą się wakacje?
- Co się dzieje z bocianami, które są za słabe, by wyruszyć z Polski przed nadejściem zimy?

5) Przypomnienie piosenki ludowej „Kle, kle boćku” z inscenizacją ruchową (przerwa śródlekcyjna)

6) Praca z elementarzem:
Odczytanie przez nauczyciela opisów pod ilustracjami z dołączeniem kilku zdań od siebie na temat trybu życia bocianów.

7) Ćwiczenie: ułożenie zdania z rozsypanki wyrazowej: Białe bociany lecą na łąkę. Wklejenie poprawnie ułożonego zdania do zeszytu i przepisanie go. Uczniowie pracujący słabiej dostają ułożone już zdanie i ich zadaniem jest poprawne przepisanie go.

8) Praca domowa: rozdanie wycinanek – puzzli z motywem lecącego bociana do ułożenia, wklejenia i pokolorowania w zeszycie.

9) Podsumowanie zajęć w formie quizu:
Każdy uczeń otrzymuje zestaw kartoników: zielony,żółty i czerwony. Nauczyciel czyta 5 zdań dotyczących zwyczajów w życiu bocianów. Po odczytaniu każdego stwierdzenia uczniowie podnoszą zielony kartonik, gdy się z nim zgadzają, czerwony – gdy nauczyciel wprowadza ich w błąd, żółty – gdy nie są pewni / nie wiedzą:
Zd.1: Bociany odlatują na lato, ponieważ w Polsce jest im za gorąco.
Zd.2: Bociany wykluwają się z jaj.
Zd.3: Bociany mieszkają w znalezionych przez siebie dziuplach.
Zd.4: Małe bocianki są wychowywane przez oboje rodziców, dopóki same nie wyfruną z gniazda.
Zd.5: Przysmakiem bocianów są naleśniki i pierogi z serem.

10) Zabawa „Dokończ zdanie...”
Nauczyciel wskazuje uczniów, którzy mają dokończyć zdanie: „Na lekcji zaciekawiło mnie...”

11) Samoocena z minkami naklejkami:
Nauczyciel informuje uczniów, że w dwóch pudełkach mannaklejki do oceny swojej pracy na zajęciach. Wśród nich są miny zadowolone (pracowałem aktywnie) i zakłopotane (mogłem postarać się lepiej). Uczniowie podchodzą do nauczyciela i wybierają znaczki, z którymi utożsamiają swoją pracę na lekcji, po czym wklejają ją do zeszytów.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.