X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 31496

W zaczarowanym świecie znaków muzycznych - klucz wiolinowy. Scenariusz zajęć edukacji wczesnoszkolnej

OŚRODEK TEMATYCZNY : W KRAINIE MUZYKI (Ed.wczesn).
Temat dnia (1) : W zaczarowanym świecie znaków muzycznych – klucz wiolinowy

Obszary aktywności
Edukacja polonistyczna
Czytają tekst z podręcznika ,,W krainie muzyki’’. Słuchają czytanego przez nauczyciela wiersza pt,, Pan Wiolin” –sprawdzenie jego zrozumienia. Zestawiają słuchany tekst z tekstem podręcznika i ilustracją. Podpisują obrazki. Układają wyrazy z sylab i uzupełniają nimi zdania.
Cele operacyjne
W kilku zdaniach opowiedzą treść po jednorazowym przeczytaniu. Dostrze-gają podobieństwa i różnice między ilustracją, a utworem literackim. Potrafią składać z sylab wyrazy i uzupełniać nimi zdania.
Formy pracy
Zbiorowa jednolita
Indywidualna
Jednolita

Metody pracy
Słowna
(opowiadanie, rozmowa, praca z tekstem)
Środki dydaktyczne
Opowiadanie ,,W krainie muzyki”,
Wiersz ,,Pan Wiolin”

Edukacja społeczna z elementami kultury

Przebieg

Oglądają ekspozycje niektórych elementów muzycznych oraz przykłady pisowni muzycznej: nut, pięciolinii, klucza wiolinowego i basowego
Cele operacyjne
Próbują bezbłędnie wyodrębnić poszczególne zbiory i podzbiory
Formy pracy
Zbiorowa jednolita
Metody pracy
Oglądowa
(pokaz, obserwacja)
Słowna (pogadanka)
Środki dydaktyczne
Wystawa instrumentów muzycznych i elementów pisowni muzycznej (ilustracji)

Edukacja matematyczna

Przebieg
Wyodrębniają w zbiorze klucze muzyczne i klucze innego rodzaju (np. do drzwi, samochodu). Rysują zbiory worków (podzbiory worków : czerwonych, zielonych i niebieskich) oraz zbioru instrumentów
muzycznych ( podzbiory :trójkątów, bębenków i fletu prostego)
Cele operacyjne
Próbują bezbłędnie wyodrębnić poszczególne zbiory i podzbiory
Formy pracy
Zbiorowa jednolita
Indywidualna jednolita
Środki dydaktyczne
Karty pracy, tablica, kolorowa kreda

Edukacja muzyczno - ruchowa

Przebieg lekcji
Tworzą różne teksty z różnicowane rytmicznie, z użyciem wyrazów : Pan
Wiolin nas woli lub klucz wiolinowy jest szałowy. Słuchają piosenkę pt
,,Zaczarowany klucz” i uczą się jej fragmentami. Rysują w powietrzu
klucz wiolinowy i jednocześnie próbują śpiewać poznaną piosenkę.
Cele operacyjne
Próbują tworzyć wyliczanki rytmiczne. Chętni uczniowie odtwarzają tekst i melodię poznanej piosenki. Umieją naszkicować ruchem ręki lub stopy kształt klucza wiolinowego.
Formy pracy
Zbiorowa jednolita
Indywidualna jednolita
Metody pracy
Działań praktycznych
Środki dydaktyczne
Pianino lub keyboard, płyta CD.

Edukacja plastyczna

Przebieg
Projektują wzór tkaniny z elementami klucza wiolinowego na tzw
,,worek dźwięków”
Cele operacyjne
Dokonują pierwszego projektu
Formy pracy
Zbiorowa
Jednolita
Metody
Działań praktycznych
Środki dydaktyczne
Blok techniczny, pastele, nożyczki.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.