X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 31483
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Szukamy wiosny wokół nas. Scenariusz zajęcia pokazowego

Scenariusz zajęcia pokazowego w grupie 3 – latków

Nauczyciel prowadzący: mgr Katarzyna Łaguna
Termin zajęcia: 01.04.2016
Tematyka kompleksowa: „Wiosna idzie przez świat"
Temat zajęcia: "Szukamy wiosny wokół nas "


CELE OGÓLNE:
- kształcenie umiejętności dokonywania prostych operacji umysłowych- wnioskowania, klasyfikowania
- wdrażanie do uważnego słuchania i rozumienia poleceń - rozwijanie mowy i myślenia - utrwalenie wiadomości na temat wiosny - tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości przyrodniczej
CELE OPERACYJNE:
- dziecko:
- uważnie słucha - wykonuje polecenia nauczyciela - wypowiada się na podany temat - tworzy kompozycję płaska z gotowych elementów - wymienia zwiastuny wiosny,
- klasyfikuje przedmioty( obrazki) wg podanego kryterium: zima- wiosna,
- ilustruje ruchem treść piosenki - porusza się zgodnie z poleceniami nauczycielki - rozpoznaje dźwięki wydawane przez instrumenty muzyczne: bębenek, pianino, skrzypce - naśladuje grę na instrumentach - czerpie radość ze wspólnej zabawy
METODY:
słowna- list, rozmowa, objaśnienia,
oglądowa- pokaz ilustracji, pomocy wykorzystywanych w zajęciu,
czynna: zadania stawiane do wykonania praktyczne działania dzieci, pedagogika zabawy.
FORMY: zbiorowa, indywidualna.
Środki dydaktyczne: duże ilustracje przedstawiające pory roku: wiosna, zima, obrazki dla każdego dziecka związane z różnymi porami roku, list od Pani Wiosny, pacynka krasnala, elementy z żółtego papieru do ułożenia słońca, CD – Fitness Terapeutyczny dla dzieci , nagrania z pedagogiki zabawy Klanza: Witam was, Tzadik Katamar, naklejki dla każdego dziecka.


PRZEBIEG ZAJĘCIA:
1. Powitanie w kole piosenką „Witam was”- pedagogika zabawy.
2. Rozmowa z pacynką krasnala Milusia, który przynosi list od Pani Wiosny- odczytanie listu.

Witam Was drogie dzieci.
Przynoszę Wam ciepłe słońce, śpiew ptaków, klekot bocianów, wesołe rechotanie żab i ciepły powiew wiatru. Bardzo chciałam się z wami spotkać, ale niestety mam jeszcze dużo pracy, bo muszę obudzić niedźwiedzie i jeże z zimowego snu. Poprosiłam mojego przyjaciela Krasnala Milusia, żeby przekazała Wam ten list.
Słyszałam, że w waszym przedszkolu są bardzo mądre dzieci, dlatego przygotowałam dla Was ciekawe zadania. Chcę się dowiedzieć, czy dużo o mnie wiecie. Życzę wam miłej zabawy, a jak wyjdziecie na spacer, miejcie oczy szeroko otwarte i uważnie słuchajcie- może się zobaczymy.

Pani Wiosna

3. Opowieść ruchowa „Wyruszamy na wycieczkę szukać wiosny” (CD – Fitness Terapeutyczny dla dzieci)

-Dzieci ubierają się, zakładają plecaki i wyruszają do lasu na poszukiwanie wiosny
- biegną do lasu
- zatrzymują się i rozglądają się dookoła- widzą polanę pełną wiosennych kwiatów
- chodzą po polanie naśladując zrywanie kwiatów i śpiewając: i kwiatek tu, i kwiatek tam, zbieram sobie teraz kwiatki sam
- patrzą przez lornetkę i widzą coś w oddali - bociana ( rozwiązanie zagadki: nogi ma czerwone, cienkie jak patyki, a po nasze żabki przyleciał z Afryki)
- dzieci rozkładają ręce i chodzą jak bociany z rozpostartymi skrzydłami
- nagle pogoda się zmienia, zrywa się silny wiatr i bocian zaczyna się chwiać a następnie wpada do wody
- dzieci- bociany brodzą w wodzie śpiewając: i żabka tu i żabka tam a ja ciagle brzuszek pusty mam
- nad stawem skaczą żabki- dzieci skaczą
- żabki zobaczyły bociana i chowają się w trawie
-wiosenne słońce obudziło motylki, które fruwają nad kwiatami
- wszystkie zwierzęta biegną zagrać koncert dla pani wiosny
- orkiestra gra koncert zgodnie ze słyszanym instrumentem:
• na bębenku,
• na pianinie,
• na skrzypcach
na wybranym przez siebie instrumencie

4. Ćwiczenia klasyfikacyjne - Co pasuje do wiosny, a co do zimy?
Dzieci otrzymują po jednym obrazku i mają za zadanie dopasować go do odpowiedniej ilustracji- zimy lub wiosny.

5. ”Wiosenna pogoda”- ilustracja ruchowa do piosenki „Tzadik katamar”- pedagogika zabawy.

„Pada deszczyk, pada deszczyk
Wieje, wieje wiatr
Pada deszczyk, pada deszczyk
Wieje, wieje wiatr
Błyskawica , grzmot
Błyskawica, grzmot
I słoneczko do nas śmieje się

6. Rozdanie dzieciom papierowych promyków, do ułożenia słońca, którym rozjaśnimy naszą salę.
7. Podziękowanie za wspólną zabawę , wręczenie dzieciom kolorowych naklejek od Pani Wiosny.

Realizacja podstawy programowej:
1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.

1) obdarza uwagą dzieci i dorosłych, aby rozumieć to, co mówią i czego oczekują; grzecznie zwraca się do innych w domu, w przedszkolu, na ulicy;
2) przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej (stara się współdziałać w zabawach i w sytuacjach zadaniowych) oraz w świecie dorosłych;
3. Wspomaganie rozwoju mowy oraz innych umiejętności komunikacyjnych dzieci. 1) zwraca się bezpośrednio do rozmówcy, stara się mówić poprawnie pod względem artykulacyjnym, gramatycznym, fleksyjnym i składniowym;
2) mówi płynnie, niezbyt głośno, dostosowując ton głosu do sytuacji lub komunikuje się w inny zrozumiały sposób;
3) uważnie słucha, pyta o niezrozumiałe fakty i formułuje dłuższe wypowiedzi o ważnych sprawach;
4) w zrozumiały sposób mówi lub w inny sposób komunikuje o swoich potrzebach i decyzjach.

4. Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.
2) grupuje obiekty w sensowny sposób (klasyfikuje) i formułuje uogólnienia typu: to do tego pasuje, te obiekty są podobne, a te są inne; 3) stara się łączyć przyczynę ze skutkiem i próbuje przewidywać, co się może zdarzyć.
5. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci 4). uczestniczy w zajęciach ruchowych, w zabawach i grach w ogrodzie przedszkolnym, w parku, na boisku, w sali gimnastycznej.

8. Wychowanie przez sztukę – muzyka: różne formy aktywności muzyczno-ruchowej (śpiew, gra, taniec).
1) śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe; chętnie uczestniczy w zbiorowym śpiewie, w tańcach i muzykowaniu;
2) dostrzega zmiany charakteru muzyki (np. dynamiki, tempa i wysokości dźwięku) i wyraża je ruchem;
3) wyraża stany emocjonalne, pojęcia i zjawiska pozamuzyczne różnymi środkami aktywności muzycznej - instrumentalnej (z użyciem instrumentów perkusyjnych oraz innych przedmiotów), wokalnej i ruchowej;
11. Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń.
1) rozpoznaje i nazywa zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla poszczególnych pór roku; podejmuje rozsądne decyzje i nie naraża się na niebezpieczeństwo wynikające z pogody (np. nie stoi pod drzewem w czasie burzy, nie zdejmuje czapki w mroźną pogodę);

12. Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.