X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 31455
Przesłano:

O grzybach dobrze i źle. Scenariusz zajęć przyrodniczych

Scenariusz zajęć przyrodniczych - kl. V
Dział: Odkrywamy tajemnice roślin i grzybów.
Temat: O grzybach dobrze i źle.
Cele ogólne:
• Poznanie pozytywnego i negatywnego wpływu grzybów na życie człowieka, roślin i zwierząt.
• Poznanie różnorodności królestwa grzybów.
• Uwrażliwienie na prawidłowe zachowanie podczas grzybobrania.
• Doskonalenie umiejętności posługiwania się mikroskopem.
Cele szczegółowe:
Uczeń potrafi:
- czytać ze zrozumieniem i wyszukać w podręczniku informacje, stanowiące argument w dyskusji o znaczeniu grzybów w życiu człowieka, roślin, zwierząt;
- wymienić pozytywne i negatywne skutki działań grzybów;
- podać przykłady kilku grzybów jadalnych i trujących;
- wymienić grzyby o różnym kształcie owocników;
- wykonać preparat i zaobserwować pleśń pod mikroskopem.
Metody: praca z tekstem, dyskusja, metoda zadaniowa.
Formy: zbiorowa, w grupach, indywidualna.
Środki dydaktyczne: podręcznik „Tajemnice przyrody” oraz atlasy i książki o grzybach, zeszyty, przybory do pisania, atlas grzybów „Grzybiarz”, mikroskop, preparat z pleśnią, pleśń.


Przebieg zajęć:
1.Czynności organizacyjne: sprawdzenie obecności i gotowości do zajęć.
2.Podanie celu zajęć: „Poznamy dziś różnorodność grzybów i ich znaczenie w życiu człowieka, roślin i zwierząt”. Zachęcenie uczniów do aktywnego udziału w lekcji.
3.Podział klasy na dwie grupy: oskarżycieli i adwokatów. Uczniowie z poszczególnych grup mają za zadanie wyszukać w podręczniku pozytywnych oraz negatywnych skutków działań grzybów.
4.Przeprowadzenie „Sądu nad grzybami i ich rolą w życiu żywych organizmów”. Nauczyciel jest głównym sędzią i przedstawia problem: „Doszły mnie głosy z królestw: roślin i zwierząt, iż królestwo grzybów , wpływa szkodliwie na nasze funkcjonowanie. Zatem zebraliśmy się tu aby rozsądzić, czy grzyby powinny zniknąć z naszego świata.”
5.Przeprowadzenie dyskusji. Przedstawianie przez poszczególne grupy argumentów o pozytywnym i negatywnym skutku działań grzybów.
6.Zapisywanie w zeszycie tematu lekcji i notatki w formie tabeli.
T: O grzybach dobrze i źle
Pozytywny wpływ
- posiadają sole mineralne i witaminy A, D, B 2, dodają smaku potrawom
- wykorzystywane w produkcji serów pleśniowych
- wykorzystywane w produkcji leków (pędzlaki)
- spulchniają ciasta (drożdże)
- rozkładają martwych organizmów
- współpracują z roślinami (mikoryza) - wywołują choroby (grzybica)
Negatywny wpływ
- powodują zatrucie pokarmowe
- niektóre działają jak narkotyk, wywołują halucynacje
- niszczą mury, budynki
- niszczą żywność (pleśnie)
- są pasożytami roślin i zwierząt (hubiak) powodując ich powolną śmierć.
7.Wspólne zastanowienie się nad sposobami unikania negatywnych skutków działania grzybów.
- unikanie grzybicy prze odpowiednie dbanie o higienę osobistą, nie pożyczanie przyborów
- właściwe przechowywanie żywności
- prawidłowe rozpoznawanie grzybów na grzybobraniu
8.Przeglądanie atlasu grzybów „Grzybiarz” ze zwróceniem uwagi na grzyby jadalne i niejadalne.
9.Wykonanie preparatu mikroskopowego, obserwacja pod mikroskopem.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.