X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 31444
Przesłano:
Dział: Języki obce

Get moving! Powtórzenie wiadomości. Klasa IV, podręcznik Steps Forward 1

Cele na dziś: ( Cele nauczyciel ustali wspólnie z klasą, ich brzmienie może być inne)
- posługuję się nazwami różnych czynności
- potrafię mówić o swoich umiejętnościach i umiejętnościach innych
- rozumiem wypowiedzi ze słuchu
- potrafię współpracować z innymi
- jestem aktywny

Formy pracy:
- praca z całą klasą
- praca w grupach
- praca w parach ( o ile zdążymy)
- praca indywidualna

Metody:
- gry i zabawy dydaktyczne
- praktycznego działania
- symulacja (odgrywanie ról)

Środki dydaktyczne:
- podręczniki „ Steps Forward 1”, zeszyty
- rysunki termometrów do ocenienia zajęć i własnej pracy na lekcji
- karty dydaktyczne
- karty wyrazowe
Opcjonalnie:
- plansza dotycząca czasownika ‘can’


PRZEBIEG LEKCJI:
1. Przywitanie. Sprawdzenie obecności. Czynności organizacyjne.
2. Sprawdzenie pracy domowej ilościowo. (?)
3. Przedstawienie uczniom tematu, wspólne ustalenie celów zajęć . Zapisanie tematu zajęć w zeszytach.
4. Osoba chętna podchodzi do tablicy interaktywnej. Odwraca się do niej tyłem. Nauczyciel wyświetla dla klasy obrazek z czynnością. Klasa wykonuje daną czynność. Osoba odgaduje jej nazwę.
5. Nauczyciel pyta uczniów jakiego czasownika używamy mówiąc o naszych umiejętnościach, pytając o pozwolenie. Uczniowie odpowiadają.
6. Uczniowie podają przykład zdania twierdzącego. Osoba która się zgłosi zapisuje zdanie na tablicy. Kolejny chętny informuje jak budujemy pytanie, zapisuje je na tablicy. Analogiczna sytuacja dzieje się z pytaniem i krótkimi odpowiedziami.
7. Nauczyciel wywiesza planszę z czasownikiem modalnym ‘can’. Uczniowie mogą z niej korzystać w trakcie lekcji. (opcjonalnie)
8. Uczniowie dzielą się na trzy grupy. Zadaniem grup jest napisanie jak największej ilości zdań twierdzących i przeczących z czasownikiem modalnym ‘can’. Mają na to zadanie 3 minuty. Uczniowie z grupy 1 otrzymują wsparcie w postaci kart wyrazowych i obrazkowych, z których mogą korzystać podczas wykonywania zadania.
9. Grupy wymieniają się kartkami. Otrzymują czerwone pisaki i poprawiają ewentualne błędy kolegów. Kartki wracają do ‘właścicieli’. Mówią, czy mieli jakieś błędy i odczytują zdania.
10. Wszyscy wracają na swoje miejsca. Otwierają podręczniki na stronie 59. Wykonują zadanie ze słuchu: wyszukują informacje szczegółowe. Opowiadają o bohaterach nagrania.
11. Plum game. Uczniowie wstają. Liczą po kolei do 50. W przypadku liczb podzielnych przez 5 mówią ‘plum’ ( śliwka). Jeżeli ktoś się pomyli, nie wie jak nazwać kolejny liczebnik, robi błędy w wymowie odpada- siada.
12. Praca z zasobami Internetu. Nauczyciel uruchamia stronę Steps in English Fun Zone.
ćw.2- twierdzenia i przeczenia, ćw.4- krótkie odpowiedzi. W zależności od czasu uczniowie wykonują jedno lub dwa zadania. Jeżeli Internet nie będzie działał uczniowie wykonują zadanie z krótkimi odpowiedziami z podręcznika interaktywnego.
13. Uczniowie wstają. Nauczyciel mówi im, co umieją robić- wykonują to. Chętni mówią co inni potrafi robić.
14. Ewentualne dodatkowe zadania:
a. Nauczyciel wywiesza karty obrazkowe, wyrazowe na tablicy. Uczniowie pracując w parach pytają się naprzemiennie o umiejętności. Udzielają krótkich odpowiedzi.
b. Uczniowie losują kartę. Układają z wylosowanymi czynnościami zdania twierdzące, przeczące, pytające.
15. Praca domowa:
a) Wszyscy uczniowie wykonują w domu zadania 3 i 4 ze str. 14 ( ćwiczenie)
b) Uczniowie czwórkowi i piątkowi piszą 5 zdań na temat umiejętności swoich członków rodziny.
16. Podsumowanie zajęć. Uczniowie mówią czego się uczyli na lekcji.
17. Uczniowie oceniają lekcję na termometrach i realizację celów zaznaczając ocenę.

CELE LEKCJI MOJA OCENA DLA MNIE
posługuję się nazwami różnych czynności 1 2 3 4 5
potrafię mówić o swoich umiejętnościach i umiejętnościach innych 1 2 3 4 5
rozumiem wypowiedzi ze słuchu.
1 2 3 4 5
potrafię współpracować z innymi. 1 2 3 4 5
jestem aktywny. 1 2 3 4 5

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.