X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 31409
Przesłano:

Program autorski koła rękodzieła w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii im. Św. Brata Alberta w Szczecinie

Sztuka odgrywa istotna rolę w wychowaniu człowieka . Na co dzień wyzwala go od uległości wobec istniejącej wokół niego rzeczywistości, dzięki czemu pozwala mu stwarzać lepszy i ciekawszy świat.Wycieczka w świat sztuki jest dla człowieka estetycznym przeżyciem i ucieczką od powszedniości. Uczy go widzieć ten świat innymi oczyma. Za każdym razem, gdy wraca z tej podróży jego doznania i wrażliwość na otaczający świat stają się pełniejsze i bogatsze. Wyzwalają w człowieku odważniejsze działania.Wychowanie poprzez kontakt ze sztuką staje się siłą napędową wszelkich realizacji, radości życia i rozwoju. To ważna sfera duchowego wzruszenia przyczyniająca się do ogólnego rozwoju młodego człowieka, poznawania świata i siebie. Pełne i prawdziwe ludzkie życie nie jest możliwe zarówno bez pracy, jak też piękna estetycznego przeżywania.
Rozwijanie wrażliwości na otaczający nas świat, kreatywność, poczucie piękna i przeciwdziałanie deprawacji są głównymi celami tego programu przeznaczonego dla kółka rękodzieła klas I-III gimnazjum.
Główne działania skupiają się na:
działaniu socjoterapeutycznym
• pracy twórczej, w rezultacie której powstają prace plastyczne;
• przeżyciu w kierunku refleksji nad estetyczną i humanitarną wrażliwością do współczesnego świata.
Program przygotowany jest dla około 10-osobowego zespołu, którego uczniowie pracują w kółku rękodzieła od klasy I do III w godzinach popołudniowych w wymiarze 2x 60 minut w tygodniu lub w razie potrzeby ( przygotowanie do kiermaszu okolocznościowego, częściej i w większym wymiarze godzin).

CELE:
• poznawanie i doświadczani przez uczniów istoty głównych dziedzin sztuki: malarstwo, rysunek, rzeźba, grafika;
• wzbogacanie wiedzy wychowanka w zakresie języka sztuki i posługiwania się nim w analizie dzieła plastycznego;
• doświadczanie nowych, eksperymentalnych technik prac malarskich;
• systematyczne rozwijanie indywidualnego warsztatu plastycznego;
• rozwijanie ogólnej wrażliwości na otaczający świat, percepcji i ekspresyjnego wyrażania za pomocą środków plastycznych;
• stwarzanie sytuacji i okazji do rozwijania wewnętrznych procesów twórczych, wysiłku i twórczej aktywności;
• wdrażanie do rzetelnej pracy oraz systematycznego uczęszczania na zajęcia koła rękodzieła;
• rozbudzanie zainteresowania dziełami sztuki i różnorodnością stosowania technik plastycznych;
• dbanie o ład i porządek w miejscu pracy;
• wdrażanie do ekonomicznego wykorzystywania materiałów i narzędzi;
• uczestniczenie we wszelkiego typu imprezach kulturalnych miasta bądź regionu ( wernisaż, festyn, kiermasz itp.);
• przygotowania do udziału we wszelkich konkursach plastycznych;
• wdrażanie do dbania o estetykę strony wizualnej ośrodka
• rozbudzanie i rozwijanie umiejętności prawidłowej samooceny i potrzeby samorealizacji.

TREŚCI :
1. Zasady przebiegu zajęć
• Przypomnienie regulaminu zasad BHP podczas pracy
• Wspólne ustalenie planu pracy i potrzebnych materiałów
• Ustalenie terminów spotkań

2. Ekologia
• Pogadanki na temat ochrony przyrody
• Segregacja śmieci – gazetka okolicznościowa
• Wykorzystywanie resztek materiałów (włókienniczych, tworzyw sztucznych itp.)
. piramida zdrowia – wykonanie plakatu
• Wykonanie przedmiotów użytkowych z odpadów

3. Dekoracje okienne na korytarzach jesień, zima, wiosna , lato
• Wyszukiwanie i odrysowywanie właściwych motywów
• Wycinanie i sklejanie elementów
• Pomoc w dekorowaniu okien i innych elementów ośrodka

4. Prace wytwórcze z papieru
• Sposoby wytwarzania papieru
• Orgiami – japońska sztuka składania papieru
(składanie kwiatów, zwierzątek itp.)
• Kartki okolicznościowe z papieru
• Wykonanie i ozdabianie torebek na prezenty
• Oklejanie pudełek
. kwiaty z bibuły i papieru toaletowego

5. Prace w drewnie
• Poznanie właściwości drewna i jego możliwości obróbki
• wykonanie zawieszek i wieszaków na klucze
• anioły stojące
• techniki modelarskie – klejenie modeli statków i zwierząt
• wyplatanie więńców z gałęzi
•świeczniki z drewnianych krążków
• anioły wycinane wyżynarką

6. Wykonanie ozdób świątecznych
• Ozdoby gipsowe na choinkę
• Aniołki z makaronu na choinkę
• bombki wełniane
. wieńce bożonarodzeniowe i wielkanocne
. stroiki z żywego materiału ( świerk, tuja)
. ozdobne drzewka
.choinki stojące z kartonu i sizalu
. choinki wyklejane szyszkami i buczyną
. ozdoby na patyku
. palmy wielkanocne
• Pisanki metodą deqpage
• Kurczaki z wełny
• Koszyczki
7. Prace z filcu
- korale
- broszki
- inne ozdoby
8. Prace wg bieżących potrzeb
• Prace tematyczne na konkursy
• Prace okolicznościowe – wynikające z potrzeb ośrodka

UWAGI DO TREŚCI
odbywa się corocznie:
• przygotowywanie, wykonywanie prac na konkursy plastyczne w zależności od ilości i tematyki konkursów;
• odwiedzanie wszelkiego typu wystaw artystycznych z twórczością artystów regionu, młodzieży lub dzieci;
• przekazywania własnych prac na wszelkiego typu aukcje
• początkowo z pomocą wychowawcy a później samodzielne dokonywanie selekcji prac plastycznych z zajęć i przygotowywanie wystawki .
ponadto:
• przygotowywanie prac na kiermasze okolicznościowe, głównie w okolicach Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy. Uzyskane środki umożliwiają na zakup dodatkowego sprzętu i materiałów do pracy oraz wyjście grupy na imprezy okolicznościowe.

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA
Wychowanek:
• pogłębia swoją wiedzę i umiejętności w zakresie warsztatu plastycznego i stosowanych technik;
• potrafi znanymi środkami plastycznymi wykorzystać zdobytą wiedzę i umiejętności w praktycznym działaniu;
• wyrabia wewnętrzną kreatywność i samodzielnie poszukuje nowych środków plastycznych odważnie je stosując do realizowania tematów;
• rozwija pod kierunkiem nauczyciela zainteresowania warsztatem plastycznym i historią sztuki;
• bierze czynny udział we wszelkiego rodzaju konkursach plastycznych;
• uczy się rzetelnej i systematycznej pracy wiedząc, że do sukcesu dochodzi się pracowitością;
• potrafi szybko i sprawnie zorganizować sobie warsztat pracy;
• rozwija wrażliwość estetyczną na otaczający go świat, reagując na deprawację;
• bierze czynny udział w zakresie prac dekoratorskich na rzecz ośrodka;
• posługuje się językiem sztuki wykorzystując to do analizy własnych prac lub innych dzieł sztuki.
METODY PRACY
• słowna;
• pokazowa;
• poglądowa;
• praktycznego działania;
FORMY PRACY
• indywidualna;
• praca w grupie;
• zbiorowa.

PROCEDURY OCENY
Praca poszczególnych członków zespołu oceniana jest na bieżąco, w formie słownej podczas i po zakończeniu pracy.
Ważne jest, aby była to ocena raczej pozytywna ze szczególnym wskazaniem tych elementów, nad którymi wychowanek powinien jeszcze popracować. Istotna jest pochwała i wskazywanie dobrych stron i rozwiązań wychowanka np. oryginalność, ciekawa kolorystyka, dobra kompozycja itp. Dobre rezultaty przynosi informowanie wychowanka, co jakiś czas, o jego postępach, zwłaszcza, że wiek gimnazjalny przypada na fazę kryzysu plastycznego człowieka.
Jedyną dopuszczalną oceną w formie pisemnej jest udział wychowanka w konkursie plastycznym bez względu na uzyskanie w nim miejsca, wyróżnienia, certyfikatu, listu gratulacyjnego.
Powyższe formy oceny są wystarczające, by motywować wychowanków do pracy i zapewniają bezstresowe uczestnictwo w pracach koła rękodzieła.

EWALUACJA

W celu sprawdzenia realizacji programu przeprowadzona zostanie ewaluacja, którą będzie:
• analiza wykonanych prac
• udział w konkursach
• frekwencja na zajęciach

Opracowała : Agnieszka Żywica

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.