X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 31397
Przesłano:
Dział: Języki obce

Scenariusz lekcji pokazowej "Odmieniamy czasowniki w liczbie pojedyńczej"

Scenariusz lekcji pokazowej z języka niemieckiego dla kl. IV
Nauczyciel: Krystyna Organek

Temat: Odmieniamy czasowniki regularne w liczbie pojedyńczej

Cele lekcji: -uczeń zna końcówki czasowników regularnych w l. poj.
-uczeń używa ich w zdaniach;

Cele dla ucznia: -będziesz potrafił budować samodzielnie proste zdania po niemiecku.

Metoda: problemowa.
Forma pracy: indywidualna, grupowa.
Pomoce dydaktyczne: końcówki czasowników, zaimki osobowe, czasowniki na tekturkach, tablica + magnesy, rzutnik pisma, karty pracy, foliogramy, magnetofon.

Przebieg lekcji


1. Część wstępna:
-Powitanie;
-Sprawdzenie obecności;
-Sprawdzenie pracy domowej ( Praca domowa- nauczyć się czasowników schreiben, lernen, singen, rechnen, malen, spielen) Nauczyciel pyta uczniów, co znaczą te wyrazy, czasowniki umieszcza na tablicy, dobre odpowiedzi nagradza pochwałą.
2. Część zasadnicza.
-Nauczyciel razem z uczniami formułuje cele lekcji w języku zrozumiałym dla ucznia.
-Wspólnie określają nacobezu- na co będą zwracać uwagę przy rozwiązywaniu zadań.
-Nauczyciel podaje pracę domową: Ułożyć co najmniej 6 zdań z poznanymi czasownikami w różnych osobach.
-Uczniowie otrzymują tekst piosenki, słuchając nagrania podkreślają końcówki czasowników.
Odpowiadają na pytania kluczowe: Jak odnajdziemy czasowniki?
-Odp. Ucznia: Czasowniki stoją na drugim miejscu w zdaniu, obok zaimka osobowego lub innego podmiotu.
Skąd będziemy wiedzieli, co jest końcówką czasownika? –uczniowie porównują czasowniki z tablicy z podobnymi z tekstu, zginają kartki z tablicy, by ukryć końcówkę i pozostawić widoczny temat czasownika.
Jakie znamy już zaimki osobowe? Ich, Du, Er, Sie, Es. –uczeń udzielający tej odpowiedzi podchodzi do tablicy i za pomocą magnesów umieszcza na niej kartoniki z zaimkami osobowymi.
Po otrzymaniu tych podpowiedzi uczniowie mają czas na poprawienie wcześniej dokonanych podkreśleń.
Nauczyciel pyta, czy znaleźli już końcówki czasowników i kto je zaprezentuje? Chętni uczniowie podchodzą do tablicy i dopasowują końcówki do zaimków osobowych:
Ich –e
Du –st
Er, sie, es –t
Schemat sprawdzają porównując z przygotowanym przez nauczyciela plakatem. Aby łatwiej zapamiętali, nauczyciel prosi o ułożenie rymów, np. iche – misie, dust – chrusty, itp. Uczniowie przepisują schemat końcówek przy pomocy kolorowych mazaków.
3. Część ćwiczeniowa: Nauczyciel rozdaje uczniom karty pracy, polegające na uzupełnieniu brakujących końcówek w zdaniach. Identyczne ćwiczenie wyświetla na rzutniku pisma aby dokładnie wyjaśnić zadanie. Dzieci uzupełniają tekst korzystając ze schematów. Kolejno czytają przykłady porównując z wynikiem wyświetlonym przez nauczyciela. Czytane przez siebie przykłady tłumaczą na język polski, notując w słowniczku słowa nowe.
Jak ułożyć zdanie z podanym czasownikiem? –chętny uczeń podchodzi do tablicy, układa zdanie z gotowych części i prezentuje klasie jego treść.
4. Część końcowa: Nauczyciel podaje słowo malen. Prosi o ułożenie zdań z tym czasownikiem, aby sprawdzić, jak uczniowie poradzą sobie z pracą domową. Nauczyciel chwali klasę za aktywny udział w lekcji, najbardziej aktywnych nagradza plusami.

Uczniowie odpowiadają na pytanie: Czego się dziś nauczyliśmy?
Wspólnie śpiewają piosenkę „Was machst du?”

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.