X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 31170
Przesłano:

Ptasie radio - scenariusz zajęć

TEMAT: Ptasie radio.
CEL OGÓLNY:
- przypomnienie uczniom różnych popularnych gatunków ptaków.
CELE SZCZEGÓŁOWE:
Uczeń:
• Potrafi wymienić najbardziej znane gatunki ptaków w Polsce,
• Zna kolorystykę i charakterystyczne elementy w wyglądzie różnych ptaków,
• Potrafi wypowiedzieć się na temat wiersza J. Tuwima – „Ptasie radio”
• Potrafi pokolorować wybrane gatunki ptaków – zgodnie z ich upierzeniem.
METODY:
- metoda oglądowa- audycja radiowa
- metoda słowna – elementy pogadanki i dyskusji,
FORMY:
- forma indywidualna i zbiorowa.
ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
- płyta cd, odtwarzacz, brystol z namalowanym drzewem, kolorowanki z ptakami, kredki, suche liście, pastele, zagadki tematyczne o ptakach.


I FAZA WSTĘPNA:
1. Przywitanie się, przygotowanie przyborów do zajęć.

II FAZA GŁÓWNA:
1. Wysłuchanie przez uczniów audycji radiowej pt. „Ptasie radio”. Rozmowa na temat utworu:
- jakie gatunki ptaków autor wymienił w wierszu?
- jak zachowywały się ptaki?
- jakie odgłosy wydawane przez zwierzęta zapamiętaliśmy?
2. Rozpoznawanie bardziej znanych gatunków ptaków na podstawie zagadek tematycznych.
Słychać ją wokoło
Wśród sosen i buków
Jak woła wesoło: Kuku! Kuku! Kuku! (kukułka)

Śpiewam wysoko, a mieszkam nisko
Trudno mnie dojrzeć, choć jestem blisko
Nad polami mnie ujrzycie
Podnieście oczy, śpiewam w błękicie. (skowronek)

Kowal pstrokaty
Lekarz skrzydlaty
Odłubie korę
Leczy drzewa chore. (dzięcioł)

Mówią, że za morze
Wybrać się nie może.
Co roku, słowo daję
Na zimę z nami zostaje. (sójka)

Za oknem powiesisz kawałek słoniny
A ona przyleci zaraz w odwiedziny. (sikorka)

3. Oglądanie ilustracji przedstawiających różne ptaki.
4. Kolorowanie ptaków, tworzenie drzewa pełnego ptaków – wycinanie swoich pokolorowanych ptaków i przyklejanie ich na przygotowane wcześniej drzewo. Ozdabianie drzewa wysuszonymi liśćmi.

III FAZA KOŃCOWA:
1. Podsumowanie zajęć, podziękowanie uczniom za aktywność.
2. Czynności porządkowe.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.