X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 31143
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Program zajęć dla dzieci mających problemy manuale i grafomotoryczne

Założenia programu
Program przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym z trudnościami w zakresie sprawności manualnej i grafomotorycznej.

Cele ogólne
1. Stymulowanie rozwoju dziecka
2. Kształtowanie postaw otwartości i samoakceptacji
3. Rozwijanie zaburzonych funkcji manualnych i grafomotorycznych.
4. Wyrównywanie szans edukacyjnych

Cele szczegółowe

Rozwijanie i kształtowanie:
- koordynacji wzrokowo - ruchowej
- sprawności manualnej i grafomotorycznej
- spostrzegawczości
- orientacji przestrzennej i kierunkowej
- koncentracji uwagi
- doskonalenie pamięci
- wzmacnianie wiary we własne możliwości

Metody pracy

By zrealizować założone cele stosowałam metody:
- czynnościowe:
metoda samodzielnych doświadczeń
metoda zadań
- oglądowe:
pokaz
wzór
przykład
- słowne:
rozmowa
opowiadania
zagadki
instrukcje słowne

Przewidywane osiągnięcia

- rozwiną sprawność manualną i graficzną
- dzieci rozwiną swoją umiejętność spostrzegania
- poprawią ogólną sprawność ruchową
- nauczą się systematyczności, wytrwałości i samodzielności w pracy
- uwierzą we własne możliwości i podniosą swoją samoocenę

Treści

Rozwijanie sprawności manualnej i grafomotorycznej:
- lepienie z różnorodnych mas plastycznych – plasteliny, plasteliny kulkowej, modeliny, ciastoliny, masy solnej
- wydzieranie łatwych kształtów (piłka, balonik, listek)
- wydzieranie skrawków papieru i naklejanie
- wycinanie różnego typu
- wyginanie drucików kreatywnych
- kalkowanie szlaczków
- rysowanie w ograniczonym polu
- rysowanie po wykropkowanym śladzie
- rysowanie wzorów i szlaczków
- rysowanie szlaczków na kratkowanym papierze

Wspomaganie dzieci w kształtowaniu spostrzegawczości i koordynacji wzrokowo-ruchowej:
- układanie z koralików, klocków (różnej wielkości), patyczków, guzików, tasiemek
- dobieranie do konturów figur geometrycznych
- układanie kompozycji z figur geometrycznych wg wzoru i z pamięci
- graficzne odtwarzanie kompozycji geometrycznych przy pomocy rysunku
- malowanie pędzlem linii prostych, falistych, splątanych
- malowanie palcami linii poziomowych i pionowych
- zamalowywanie całej powierzchni kartki
- malowanie jednocześnie obydwoma rękami na dużym arkuszu papieru
- zamalowywanie dużych konturowych rysunków
- malowanie flamastrami – zamalowywanie określonym kolorem
- rysowanie kredą na tablicy
- rysowanie świecą
- kreślenie dużych płynnych linii – kredą po tablicy, kredkami na dużych arkuszach
- obrysowywanie gotowych szablonów o prostych kształtach

Ćwiczenia ruchowe:
- ćwiczenia w marszu – marsz na palcach, marsz chodem bociana
- ćwiczenia w biegu – bieg na palcach, bieg z podskokami
-ćwiczenia równowagi (na ławeczce) – posuwanie się do przodu, posuwanie się bokiem
- zabawy skoczne, zabawy z woreczkami – rzucanie i chwyt woreczkami

Ewaluacja programu
Ewaluacja programu opiera się na:
obserwacji pracy dzieci na zajęciach
analizie postępów na podstawie kart pracy
rozmowy z rodzicami

Bibliografia

311 szlaczków i zygzaczków. Ćwiczenia grafomotoryczne usprawniające rękę piszącą, Renata Anna Hływa, Wydawnictwo Harmonia, Gdańsk 2008.
Kropki i kropeczki. Kreski i kreseczki. Ćwiczenia grafomotoryczne, red. Dorota Dądzik, Wydawnictwo Iwanowski, Płock 2005.
Terapia pedagogiczna. Scenariusze zajęć, red. Forkiewicz V., Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Łódź 2006.
Myślę, czytam, rysuję. Rozwojowy model terapii, Agnieszka Bala, Wydawnictwo Arson, Kraków
Terapia pedagogiczna. Zagadnienia praktyczne i propozycje zajęć, red. Ewa Małgorzata Skorek, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2012.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.