X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 31117
Przesłano:

Zmniejszamy wielkość plików za pomocą narzędzi do kompresji. Scenariusz zajęć

Scenariusz zajęć komputerowych przeprowadzonych
w klasie 6 szkoły podstawowej
Klasa: 6L – uczniowie z lekką niepełnosprawnością intelektualną
Czas: 45 min.
Osoba prowadząca: Artur Woźniak

Temat: Zmniejszamy wielkość plików za pomocą narzędzi do kompresji
Cele zajęć
Uczeń:
• zna, rozumie i wyjaśnia pojęcie kompresja plików i katalogów,
• wie, co to jest i do czego służy kompresja plików,
• zna i wie, do czego służą programy archiwizujące,
• korzysta z programów archiwizujących, potrafi je nazwać,
• dokonuje kompresji plików i katalogów oraz je rozpakowuje, gdy jest taka potrzeba,
• potrafi sprawdzić, kiedy wykonanie kompresji zmienia rozmiar pliku, a kiedy nie,
• potrafi samodzielnie przenieść lub skopiować plik do innego katalogu na dysku twardym komputera i na innym nośniku.,
• zna i korzysta z poleceń Wyślij do oraz Otwórz za pomocą, Wypakuj...,
• umie korzystać z polecenia Wyślij do/Folder skompresowany (zip),
• rozumie pojęcia katalog, podkatalog,
• umie tworzyć własne pliki i katalogi,
• zna zasady pracy w oknach,
• prawidłowo nadaje nazwy plikom i katalogom,
• umie odszukać swój katalog na komputerze,
• potrafi korzystając z przycisku Foldery, przeglądać strukturę katalogów komputera,
• umie poruszać się w oknie z widoczną struktura katalogów,
• potrafi kopiować, przenosić i usuwać pliki i katalogi,
• umie utrzymać porządek na dysku,
• umie wyszukiwać informacje w internecie lub innych źródłach, gdy jest taka potrzeba.
Cele wychowawcze
Uczeń:
• dba o sprzęt komputerowy i prawidłowo z niego korzysta,
• zwraca uwagę na zachowanie prawidłowej pozycji ciała przy pracy z komputerem, zachowuje bezpieczną odległość oczu od monitora, często mruga oczami,
• pomaga innym w razie trudności wynikających z obsługi komputera,
• dba o utrzymanie porządku na dysku komputera,
• szanuje pracę innych i własną,
• rozwija ciekawość poznawczą,
• umie stosować zdobytą wiedzę w sytuacjach praktycznych,
• umie czytać polecenia ze zrozumieniem.
Metody i formy pracy na lekcji
• Pogadanka, dyskusja.
• Praca z podręcznikiem.
• Pokaz z wykorzystaniem projektora.
• Praca z komputerem i płytą CD dołączoną do podręcznika.
• Ćwiczenia praktyczne.
• Internet.


Przebieg lekcji:
1. Wprowadzenie w temat. Nauczyciel wyjaśnia temat lekcji, podaje cel lekcji.
2. Wprowadzenie, omówienie podstawowych pojęć. Nauczyciel podczas swobodnej rozmowy z uczniami, wyjaśnia pojęcia: kompresja plików i katalogów, programy archiwizujące.
3. Nauczyciel przy użyciu projektora wskazuje i omawia wygląd ikon popularnych programów służących do kompresji plików oraz omawia zasadę działania i cel ich stosowania.
4. Uczniowie postępując zgodnie z instrukcjami nauczyciela wykonują ćwiczenie polegające na tworzeniu i porządkowaniu katalogów. Uczniowie porządkują przygotowany wcześniej przez nauczyciela katalog z fotografiami — tematycznie.
5. Uczniowie odczytują wielkość katalogów – ilość miejsca zajmowanego na dysku twardym przed kompresją. Uczniowie przy pomocy polecenia Wyślij do/Folder skompresowany (zip), dokonują kompresji wcześniej utworzonych folderów.
6. Uczniowie odczytują i porównują wielkość katalogów – ilość miejsca zajmowanego na dysku twardym komputera przed i po kompresji.
7. Nauczyciel prezentuje i omawia sposób wykonania czynności rozpakowania wcześniej utworzonych archiwów. Uczniowie pod okiem nauczyciela rozpakowują wcześniej skompresowane foldery.
8. Wykonywanie ćwiczeń B i C z płyty CD (uczniowie doskonalą znajomość klawiatury wpisując terminy informatyczne oraz układają puzzle).
9. Podsumowanie zajęć. Nauczyciel sprawdza nabytą przez uczniów wiedzę za pomocą przykładowych pytań:
• O czym mówiliśmy na dzisiejszej lekcji?
• Czego nowego dowiedzieliście się na dzisiejszej lekcji?
• Które ćwiczenie było dla was ciekawe?
• Które ćwiczenie sprawiło wam trudność i dlaczego?
• Co was zainteresowało?
• Ocena pracy uczniów.

Jeśli w trakcie wykonywania ćwiczeń przez uczniów potrzebna jest pomoc nauczyciela, to należy udzielać jej indywidualnie. Wskazane jest zaangażowanie do pomocy uczniów bardziej zaawansowanych w obsłudze komputera, którzy na pewno pierwsi wykonają ćwiczenia i mogą pomóc mającym trudności z ich wykonaniem. Należy pamiętać o nagrodzeniu ich wysiłku, na przykład dodatkowym punktem.
Pomoce dydaktyczne:
• System dostępny w szkolnej pracowni komputerowej, np. system Windows lub Linux.
• Multimedialne stanowisko komputerowe do demonstracji z projektorem.
• Stanowiska komputerowe do pracy indywidualnej.
• Połączenie z internetem.
• Przeglądarka internetowa.
• Podręcznik
• Płyta CD dołączona do podręcznika.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.