X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 30983
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Scenariusz do zajęć całodziennych w grupie 4- latków - Edukacja językowa "Wszyscy się bawimy"

Konspekt do zajęć w grupie 4- latków

1.Grupa: 4- latki

RANEK
„Zapraszamy”- zabawa dydaktyczna. Dzieci siedzą w kole na dywanie. Każde trzyma jedną zabawkę. N. ma obok siebie wolne miejsce i rozpoczyna zabawę, mówiąc: Zapraszam na wolne miejsce obok mnie np: Anię z misiem. Wybrane dziecko siada na wolnym miejscu obok N. Dziecko, obok któego zwolniło się miejsce, kontynuuje zabawę. Utrwalenie imion koleżanek i kolegów. Rozumienie i stosowanie w zabawie określenia „Obok”. Wdrażanie do przestrzegania reguł zabawy.
Zestaw ćwiczeń porannych nr 2:
„Samochody”- zabawa orientacyjno- porządkowa. Bieg w jednym kierunku, reagowanie na zmianę tempa podawanego przez prowadzącą na bębenku- powoli, szybciej, szybko, wolniej, stop.

ZAJĘCIA I
Temat: Edukacja językowa „Wszyscy się bawimy”- słuchanie bajki Beaty Bielskiej.
Cel główny: Rozwijanie wrażeń dzieci.
Cele operacyjne (Dziecko):
uważnie słucha utworu;
udziela odpowiedzi na pytania dotyczące bajki;
opowiada o swoich wrażeniach.
Formy pracy: indywidualna, zbiorowa
Metody słowne: rozmowa
Metody czynne: zadania stawiane dziecku do wykonania, aktywność własna
Metody oglądowe:w oparciu o ilustrację.
Środki dydaktyczne: Bajka relaksacyjna Beaty Bielskiej „Wszyscy się bawimy”, klocki duże; karty pracy, ilustracja do bajki.

PRZEBIEG ZAJĘCIA I:
I.
Powitanie dzieci: „Powitanie”- zabawa ruchowa. Dzieci poruszają się po sali w rytm wygrywany przez N. (marsz, bieg, podskoki). Na przerwę w grze dobierają się parami i witają: głowami, ręką, nogą, plecami, brzuchami, nosami, brodami itd.
II.
1. Bajka relaksacyjna Beaty Bielskiej „Wszyscy się bawimy” połączone z ćwiczeniem „Zamykamy oczy”(Dzieci kładą ręce na powiekach, następnie zamykają oczy. Opowiadają o swoich wrażeniach). Wdrażanie do uważnego słuchania.
2. Rozmowa na temat co dzieci chciałyby narysować, pytania N.:
- Jak wyglądało przedszkole?
- Jak wyglądał statek kosmiczny?
- Jak wyglądało niebo?
Odzwierciedlanie w formie plastycznej zapamiętanych treści utworu.
3. „Koty bawią się piłką”- zabawa z elementem czworakowania. Przebieg dzieci chodzą na czworakach za toczącą się piłką, popychając ją raz jedną, raz drugą ręką. Zatrzymują się, wznoszą ręce z piłką do góry – koty wspinają się na płotek. Wracają do poprzedniej pozycji, miauczą i idą dalej.
4. Przypominanie oraz opowiadanie dzieci jak czuły się podczas czytania bajki relaksacyjnej, co sobie wyobrażały, jak się czuły i jakie wrażenia po sobie w nich pozostawiła.
III.
1. Praca w kartach pracy „Kolorowanie budynku przedszkola”.
*„Slalom”- zabawa bieżna. N. Wyznacza tor zabawy i zabawki, między którymi będą poruszały się dzieci, rozstawia zabawki, np. klocki duże. Dzieci biegają slalomem jedno za drugim, omijając przeszkody. Wracają na miejsce startu i powtarzają zabawę.
ZAJĘCIA II
Temat: Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 2 według gimnastyki rytmizującej Alfreda i Marii Kniessów.
Cel główny: Rozwijanie sprawności fizycznej u dzieci.
Cele operacyjne (Dziecko):
wykonuje polecenia nauczyciela;
potrafi posługiwać się kołatką.
Formy pracy: indywidualna, zbiorowa
Metody: elementy metody Alfreda i Marii Kniessów.
Środki dydaktyczne: Zestaw ćwiczeń gimnastycznych – zestaw nr 2, kołatki.

PRZEBIEG ZAJĘCIA II:
I.
1. Marsz po obwodzie koła z wysokim unoszeniem kolan.
II.
1.- Rytmiczne poruszanie się w różnych kierunkach i wybijanie rytmu na kołatkach.
- Chód we wspięciu na palcach w rytmie ósemek, chód na całych stopach w rytmie ćwiartek.
- W parach, w siadzie skrzyżnym naprzeciwko siebie, przesuwanie kołatki do kolegi i z powrotem.
- W parach – jedno dziecko podaje rytm na kołatce, drugie powtarza. Po chwili zamiana ról.
- Dzieci wykonują energiczne skłony w przód, w bok, z obszerną pracą ramion, uderzając w kołatki.
- Ustawienie w kole: gra na kołatkach z jednoczesnym poruszaniem się w przód i w tył. Do przodu cicho i spokojnie, do tyłu głośno, energicznie.
- Podskoki. Przeskakiwanie przez ułożone na podłodze kołatki.
- Gra na kołatkach z muzyką lub własna improwizacja.
III.
1. Marsz po kole i wrzucanie kołatek do koszyka.
*„Mam chusteczkę haftowaną”- zabawa ze śpiewem wg Marty Bogdanowicz. Dzieci trzymając się za ręce, poruszają się po obwodzie koła. Wybrane dziecko tańczy w kole, wskazując chusteczką kolejne dzieci. Na koniec podchodzi do dziecka, mówi jego imię, podając mu chusteczkę i zamieniają się miejscami.

ZAJĘCIA POPOŁUDNIOWE:
Temat: Ćwiczenia graficzne „Bajkowy obrazek”.
Cel główny: Rozwijanie sprawności manualnych.
Cele operacyjne (Dziecko):
rysuje ilustrację do bajki Beaty Bielskiej „Wszyscy się bawimy” usłyszanej w pierwszej części dnia;
potrafi odtworzyć jak najwięcej szczegółów z pokazanego obrazka.
Formy pracy: indywidualna, zbiorowa
Metody słowne: rozmowa
Metody czynne: zadania stawiane dziecku do wykonania, aktywność własna
Metody oglądowe: w oparciu o pokaz obrazka.
Środki dydaktyczne: biały papier rysunkowy, kredki świecowe, obrazek.

PRZEBIEG ZAJĘCIA POPOŁUDNIOWEGO:
I.
1.Zabawa integracyjna „Kto zmienił miejsce?”
2.Dzieci stoją w kole rysują w powietrzu to co mówi N.
II.
1.Komentarz N. dotyczący poprawnie wykonanej pracy i utrzymania porządku przy stoliku oraz prezentacja dzieciom obrazka przez N. i polecenie, aby zapamiętały jak najwięcej szczegułów. Dzieci zamykają oczy i odtwarzają z pamięci zapamiętane szczegóły.
2.Dzieci siadają do przygotowanych stolików.
3.Zwrócenie uwagi na:
- Rysowanie szczegułów do prezentowanej wcześniej przez N. ilustracji.
4.Samodzielna praca dzieci.
III.
1.Sprzątanie miejsc pracy.
2.Zorganizowanie wystawki prac dzieci w sali.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.