X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 30980
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Scenariusz do zajęć całodziennych w grupie 4- latków - Edukacja matematyczna "Myszki"

Konspekt do zajęć w grupie 4- latków

1.Grupa: 4- latki

RANEK
Zabawy ruchowe z wykorzystaniem piłki – kształtowanie u dzieci sprawności fizycznej.
Zestaw ćwiczeń porannych nr 1:
„Skaczące piłki”- zabawa z elementem podskoku. Podskoki obunóż w swobodnym tempie.

ZAJĘCIA I
Temat: Edukacja matematyczna „Myszki”- opowiadanie nauczyciela.
Cel główny: Integracja dzieci w grupie, dostosowanie się do zasad panujących podczas zajęć.
Cele operacyjne (Dziecko):
stosuje w praktyce określenia: między, wyżej, niżej;
potrafi zrobić myszkę z papieru zgodnie z kolejnością poleceń nauczyciela;
określa położenie swojej myszki;
wykonuje polecenia nauczyciela.
Formy pracy: indywidualna, zbiorowa
Metody słowne: rozmowa
Metody czynne: zadania stawiane dziecku do wykonania, aktywność własna
Metody oglądowe: w oparciu o pokaz prawidłowo wykonanego zadania.
Elementy metody E. Gruszczyk-Kolczyńskiej i E. Zielińskiej.
Środki dydaktyczne: piłki, biała kartka papieru formatu A4 dla każdego dziecka, karty pracy.

PRZEBIEG ZAJĘCIA I:
I.
Powitanie dzieci: „Kto zmienił miejsce?” - Zabawa integracyjna. Dzieci siedzą w kręgu na dywanie. N. zasłania wybranemu dziecku oczy opaską. Dwoje dzieci zamienia się miejscami. Po zdjęciu opaski dziecko odgaduje, które z dzieci zamieniły się miejscami i podaje ich imiona.
II.
1. „Myszki” – wg E. Gruszczyk-Kolczyńskiej i E. Zielińskiej – opowiadanie nauczyciela. Wprowadzenie określeń dotyczących położenia przedmiotów w przestrzeni i stosowanie ich w praktyce: między, wyżej, niżej. Określanie położenia swojej myszki: np: Moja myszka siedzi między Kubą i Hanią, siedzi wyżej niż myszka Wiktora, siedzi niżej niż myszka Zosi.
Tworzenie myszki: Każde dziecko trzyma w ręce kartkę papieru. Od krótszej strony kartki delikatnie przerywa papier tak, aby kawałek odrywanego papieru zwisał. Następnie większą część papieru zgniata w kulkę, a mniejszą zwija w ogon. Tworzenie myszki zgodnie z poleceniem N. Po zrobieniu myszki każde dziecko słucha opowiadania N. (swobodne opowiadanie N.) z zastosowaniem określeń: między, wyżej, niżej.
2.Rozmowa z dziećmi na temat myszek, które zrobiły. Ćwiczenia określeń położenia: między, wyżej, niżej. Każde dziecko kładzie swoją myszkę np: na głowie, na podłodze. Następnie N. mówi gdzie znajduje się jego myszka np: Moja myszka jest między Kubą i Hanią. Po kolei każde dziecko ma za zadanie powiedzieć gdzie jego myszka się znajduje.
3. „Nasze zabawki”- zabawa naśladowcza . Naśladowanie poruszania się zabawek pokazywanych przez N. Samochód – dzieci biegają; piłka – skaczą, piesek – chodzą na czworakach, szczekają; bączek- wirują w jedną i w drugą stronę.
III.
Podsumowanie zajęcia:
1. Powtórzenie położenia myszek w sali: między, wyżej, niżej. Dzieci kładą swoje myszki w dowolne miejsca w sali. Następnie N. pyta wszystkie dzieci, gdzie znajdują się myszki. Ćwiczenia trwają do tej pory, aż wszystkie myszki będą określone.
2. Praca w kartach pracy „Zabawki”-, karty pracy - Na górnej półce nalepianie książeczki, na środkowej samochodu, a na dolnej pudełka z klockami. W koszu nalepienie piłki, a nad koszem, wysoko, obrazka. Liczenie, ile rzeczy jest na półkach.
*„Piłka skacze i my też”- zabawa z elementem podskoku. Przebieg: Każde dziecko otrzymuje piłkę i mocno odbija ją od podłogi. Podskakuje obunóż tak długo, jak długo odbija się piłka. Zabawę powtarzamy kilka razy.

ZAJĘCIA II
Temat: Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 1
Cel główny: Rozwijanie sprawności fizycznej u dzieci.
Cele operacyjne (Dziecko):
wykonuje polecenia nauczyciela;
ćwiczy mięśnie tułowia;
potrafi omijać dzieci podczas ćwiczeń.
Formy pracy: indywidualna, zbiorowa
Metody: zadaniowa, zabawowa, naśladowcza.
Środki dydaktyczne: Zestaw ćwiczeń gimnastycznych – zestaw nr 1, piłki

PRZEBIEG ZAJĘCIA II:
I.
1. Rozdanie dzieciom piłek.
II.
1.-„Złap piłkę”- zabawa orientacyjno- porządkowa. Każde dziecko trzyma piłkę w dłoniach, na wysokości klatki piersiowej. Bieg w rozsypce. Na sygnał N., np. Klaśnięcie, dzieci zatrzymują się, podrzucają piłkę do góry i próbują ją złapać.
- „Toczenie piłki”- ćwiczenie rozciągające i oddechowe. Dzieci stoją w rozkroku z maksymalnym wyprostowaniem kolan. Toczą piłkę po podłodze z ręki do ręki. Po kilku ruchach wyprost w górę z uniesieniem piłki – wdech, opuszczenie- wydech.
- „Zjeżdżalnia dla piłki”- ćwiczenie dużych grup mięśniowych. Dzieci w siadzie prostym podpartym, piłka ułożona na nogach. Unoszenie bioder w górę- piłka zjeżdża w dół, zatrzymuje się na stopach (palce uniesione w górę). Nogi w górę- piłka wraca do poprzedniej pozycji.
- „Wałkowanie pączków”- ćwiczenie stóp. Piłka znajduje się pod stopami, palce są zaciśnięte na piłce. Wałkowanie piłki okrężnymi ruchami stóp- w lewo i w prawo.
- „Kołyska”- ćwiczenie dużych grup mięśniowych. Dzieci w siadzie prostym podpartym- piłka między kostkami. Przejście do leżenia przewrotnego, odebranie piłki rękami, powrót do poprzedniej pozycji.
- „Koty bawią się piłką”- ćwiczenie mięśni brzucha. Chód na czworakach za toczącą się piłką. Toczenie piłki raz jedną, raz drugą ręką.
- „Skaczemy jak piłka”- ćwiczenia mięśni nóg. Każde dziecko odbija mocno piłkę od podłogi i skacze tak długo, jak długo odbija się piłka.
- „Idą pingwiny”- ćwiczenie stóp. Chód z piłką między kostkami, poruszanie się małymi kroczkami, bez uginania kolan.
- „Wdech- wydech”- ćwiczenie oddechowe. Dzieci leżą na plecach, nogi mają ugięte w kolanach, stopy na podłodze. Piłka w dłoniach leży na brzuchu. Przenoszenie piłki za głowę- wdech, powrót do poprzedniej pozycji- wydech.
III.
1. Zebranie piłek do koszyka.
*„Kotki z piłką” - zabawa z elementem toczenia.Chód na czworakach za toczącą się piłką. Toczenie piłki raz jedną, raz drugą ręką.

ZAJĘCIA POPOŁUDNIOWE:
Temat: Poznajemy przyrodę „Poznaję Polskę i świat”.
Cel główny: Zapoznanie z różnymi zakątkami Polski i świata.
Cele operacyjne (Dziecko):
chętnie uczestniczy w rozmowie z nauczycielem;
poznaje różne zakątki Polski i świata.
Formy pracy: indywidualna, zbiorowa
Metody słowne: rozmowa
Metody czynne: zadania stawiane dziecku do wykonania, aktywność własna
Metody oglądowe: w oparciu o pokaz pocztówek, zdjęć.
Środki dydaktyczne: zdjęcia i pocztówki z wakacji.

PRZEBIEG ZAJĘCIA POPOŁUDNIOWEGO:
I.
1.Zabawa integracyjna „Iskierka”.
II.
1.Dzieci siedzą w kole N. prezentuje pocztówki i zdjęcia z wakacji.
2.Podział dzieci na grupy pod względem oglądania pocztówek i zdjęć.
3.Oglądanie przez dzieci pocztówek i zdjęć z wakacji. Rozwijanie zainteresowań geograficznych u dzieci.
4.Rozmowa N. z dziećmi na temat: Jak i gdzie spędziły wakacje?
5.Umieszczenie niektórych zdjęć i pocztówek na tablicy w sali przedszkolnej.
III.
1.Sprzątanie zdjęć i pocztówek po zakończonych zajęciach.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.